Diverse fra V. Nebel Sognearkiv.

 

Her kan du finde forskelligt fra sognearkivet. Bl. a. foredrag og lignende, anvendt af Sognearkivet – derfor er nogle af teksterne i stikordsform.

 

Sognearkivets årsregnskab 2022.                                 Sognearkivets årsberetning 2022.

 

 

Sognerådsmedlemmer.  Siden er en tabel over samtlige medlemmer af de gamle sogneråd i Vester Nebel og Bryndum sognekommuner. Tabellen fungerer samtidig som personregister for Holger Villadsens bog ”Bryndum Vester Nebel” fra 1947.

 

Byvandring 1997 En side med historien til en stor del af husene i Vester Nebel by. Brugt i forbindelse med en historisk byvandring i 1997 og i 2022.

 

Sognets historie En side med Vester Nebel sogns historie. Brugt i forbindelse med et foredrag 1999.

 

Forsvundne huse Et uddrag af et lille skrift til en udstilling om forsvundne gårde og huse i V. Nebel sogn.

 

Lifstrups historie  En side som er brugt i forbindelse med en udstilling om Lifstrups historie. Der er ikke medtaget billeder og kort.

 

Ølufvads historie En side som er brugt i forbindelse med et foredrag på Ølufvad Kro i 2001.

 

Vester Nebel skoles historie. Et foredrag fra 2007 om Vester Nebel skoles historie.

 

Til hovedside