Stokbrovej 26 ”Lenes hus”. (Matr. 9b Hygum).

Fotograf ukendt, ca. 1930 – 40.

 

Dette hus lå på Stokbrovejs sydlige side, ca. 150 m øst for Stokbrovej 30. Huset var vistnok opført 1869, men hørte under gården Stokholm frem til 1901. Det blev bygget til snedker Christen Jepsen, som var plejesøn af Thøger Madsen, daværende ejer af Stokholm. Christen Jepsen blev gift 1869; men da hans hustru døde allerede 1873 flyttede han derfra. Herefter blev huset udlejet.

 

Fra 1885 blev huset udlejet til skræddermester Hans Ole Lauridsen, der samme år blev gift med Helene Katrine Mathiesen (Lene). H. O. Lauridsen købte huset 1901, men døde året efter, kun 42 år gammel. Hans enke, Lene, blev boende, tjente til livets ophold som kogekone og blev derfor kaldt ”Lene Køks”. Det er hende, som ses på billedet. Hun døde 1949.

 

De næste ejere var Kirstine og Karl Anton Nielsen. De døde allerede 1949 og 1955, hvorefter huset tilhørte Johannes Jensen. 1958 blev det overtaget af sognekommunen, som udlejede det. Esbjerg kommune valgte at brække det ned i 1973. De sidste beboere var Theodor Sørensen med familie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygumvej 5 (Matr. 1i Hygum).

Foto: Vagn Christiansen 1990.

 

Dette hus lå, hvor Foderstofforeningens nye hal ligger i dag. Huset var blandt de allerførste i Vester Nebel by og blev opført 1901 for smedemester Jens Christensen. Han blev gift året efter med Ellen Marie Christensen.

 

Jens Christensen var den første smed i byen (der havde dog været mange smede i sognet) og drev en god landsbysmedje frem til 1939. I 1939 blev selve smedeforretningen overtaget af Jens Hundrup, som lod en ny smedje bygge på modsatte side af vejen. Ellen Marie og Jens Christensen blev således boende.

 

Udover at være smed var Jens Christensen husmand og havde et par meget højtydende køer. Hans jord var en stribe på modsatte side af Hygumvej, hvor brugsen nu ligger og nedad mod Lilbæk. Jens Christensen døde 1954.

 

I 1956 blev ejendommen solgt til Anne Marie og Bent Brobak. Bent Brobak drev et lille gartneri på de 5 tdr. l., men valgte i 1964 at frasælge jorden og flytte til Lifstrup.

 

1964 overtog Olga og Jakob Riber fra Hygum huset, og i 1982 blev det videresolgt til Foderstofforeningen, som udlejede det (1982 – 88 til Astrid og Bunde Bundesen). Huset blev nedrevet 1990 for at give plads til foreningens nye hal.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foldgårdsvej 2, Jordemoderhuset. (Matr. 8b Nebel).

Foto: Poul Erik Looft?, ca. 1958.

 

Huset lå ved krydset mellem Hygumvej og Stokbrovej, ved det lille anlæg overfor brugsen. Huset var opført ca. 1840 af Ribe amt som jordemoderhus for distriktets (Bryndum – V. Nebel) forskellige jordemødre. Til huset hørte et stykke jord, der tjente til underhold for jordemoderens familie.

 

Huset fungerede som jordemoderhus frem til 1916, hvor amtet overtog et nyt hus, Hygumvej 7, som blev sognets nye jordemoderbolig. Jorden blev da frasolgt, og huset blev solgt som privatbolig for Marie og Magnus Kruchov Sørensen, som havde bosat sig i sognet nogle år forinden. Magnus Sørensen drev en tømrerforretning fra stedet og havde en lille lagerplads på den nordlige del af grunden. Senere blev han sognets kirkegårdsgraver.

 

Magnus Sørensen døde 1958, hvorefter Marie kom på plejehjem. Sognekommunen overtog da huset og lod det brække ned i begyndelsen af 1960’erne i forbindelse med en udvidelse af Ølufgårdsvej.

 

Henning Jørgensen ca. 2000

 

Diverse