Sognerådsmedlemmer i Bryndum - Vester Nebel sogne.

 

1Henviser til Holger Villadsen: Bryndum - Vester Nebel, 1947

 

BRYNDUM SOGN

 

Medlem                                                         Periode                                 Sidetal.1

Astrup

Andersen Morten                                            1883 - 89                                           184

Christensen Jens Vestergård                         1889 - 95  , 1904 - 09                        191

Hansen Søren                                                 184l-47, 50-56, 62-68                        142

Jensen Christen                                              1856 - 68                                           152

Ladegaard Asger                                            1937 - 46

Nielsen Thomas                                              1868 - 74                                           160

Sørensen Hans                                               1874 - 80                                           167

 

Bryndum Balle

Andreasen Anton                                            1929 - 37                                            235

Berntsen Kristian                                                   1946 - 50

Esmann Magnus Wilhelm                                       1841-53                                       114, 139

Frøslev Knud                                                  1966 - 69

Jensen Jens Chr.                                            1892 - 98                                            194

?            Jepsen Bent                                                   1966-69

?            Jørgensen J.C.M.                                            1966 - 69

Lambertsen Kristian                                       1943   - 69

Lambertsen Lambert                                     1921   - 33                                           233

Lauridsen Christen                                        1868   - 74                                           160

Laursen Peder                                               1880   - 86                                           181

Lund Hans W.                                                1898   - 1921                                       200

Lønne Peder                                                  1925   - 29                                           235

Madsen Hans P.                                            1859  - 65                                            154

Mortensen Hans                                            1943  - 46, 1954 - 58

Mortensen Morten                                         1921  - 25                                            234

Mortensen Peder                                           1937  - 43

Müller Kaspar Kristoffer                                 1854  - 70                                            115, 149

?            Nielsen Irma                                                   1966-69

Nielsen Jakob                                                1886-92                                               187

9

Nielsen Martin                                                 1962 - 66

?            Nielsen P. Skjølstrup                                      1962  - 66

Nielsen Valdemar                                           1907  - 21                                            220

Pedersen Niels                                               1847 - 53                                            144

Sørensen Enevold                                         1865  - 71                                            158

Sørensen Hans                                              1874  - 80, 1895 - 1901                       168

Sørensen Hans Lund                                     1933  - 37                                            242

?            Sørensen Knud Frost                                    1966  - 69

?            Sørensen 0. Quist                                          1966  - 69

Sørensen Søren H.                                        1901  - 07                                            209

 

Bryndumdam

Eskildsen Andreas                                         1933  - 43                                            241

Eskildsen Søren Hansen                                1888  - 92                                            192

Hansen Niels Jessen                                      1929  - 33                                            236

Nielsen Poul                                                   1853  - 59                                            147

 

Forum

Christensen Boye                                           1909 - 21                                            223

Clausen Morten Jensen                                  1929 - 37                                            238

Feddersen Niels Johansen                             1868 - 72

Gregersen Frode                                           1946 - 69

Hansen Laust                                                 1850 - 56

Hansen Mads                                                  1880 - 86                                            181

Jensen Hans                                                  1856  - 62                                            152

Jepsen Hans Søren                                       1874  - 80                                            171

Jørgensen Søren                                           1877  - 83                                            175

Lauridsen Hans                                              1872 - 74                                            166

Madsen Hans Lauridsen                                1913  - 21                                            227

Madsen Mads Th.                                          1904  - 09                                            214

Mortensen Mikkel                                           1844  - 49                                            144

Nielsen Anders Pedersen                              1929   - 37 43   - 46                             237

Nielsen Andreas                                            1898   - 1904                                       204

Nielsen Hans Ole                                           1892   - 98                                           193

Pedersen Anders                                           1862  - 68                                            156

Schmidt Andreas Jørgensen                          1886  - 88                                            186

Forumlund/Fuglbæk

Jensen Andreas                                              1921 - 29                                            231

Kirkeby Jørgen                                                1946 - 54

Rahbek Bertel                                                 1958 - 62

 

Gjesing/ Spangsberg Mølle

Bruun Thomas Jørgensen                              1 847 - 53                                           145

Christensen Chr. Sand                                   1921 - 29                                            228

Christensen H. Bolvig                                     1950 - 66

Gregersen Gregers P.                                    1898 - 1904                                        204

Hansen Hans Chr.                                          1871 - 77                                            162

Hansen Karl                                                    1907 - 13                                            217

Jensen Bertel                                                 1937  - 43

Jensen Jens Gammelby                                 1841  - 44                                            143

Jensen Jens Gammelby                                 1886  - 92                                            186

Jensen Rask                                                  1929  - 37                                            239

Jørgensen Jens Chr.                                      1859  - 65                                            156

Kaas Chn Jensen                                           1865 - 71                                            158

Lønne Morten                                                1904  - 09                                            213

Lønne Niels                                                    1943  - 62

Lønne Niels Pedersen                                   1883  - 95                                            183

Mejer Hans Chr.                                             1909  - 13                                            223

Nielsen Peder                                                1853  - 59                                            148

Pedersen Andreas                                         1841 - 52                                            140

Petersen Søren                                              1950 - 54

Rasksen Niels                                                 1877 - 83, 1892 - 1901                      173

Rasksen Poul                                                 1913 - 21                                            226

Schwartz Johannes                                         1946 - 50

?            Thuesen Kristian                                            1962 - 66

 

Kjersing

Lambertsen Jens                                            1880 - 86                                            180

Lambertsen Lambert                                       1913 - 21, 29 - 37                              225

Toft Jens P.                                                     1921 - 29                                            231

Willadsen Holger                                             1937 - 46

Willadsen Søren Peder                                   1895 - 1907                                        198

 

Tarp

Christiansen Godtfred                                   1946  - 62

Hansen Søren                                                1871  - 77                                            165

Nielsen Niels (Kibsgaard)                               1933  - 46                                            242

Pedersen Herman                                          1954  - 69

 

 

 

VESTER NEBEL SOGN

 

Hygum

Bjerre Jens                                                        1950 - 58

Bjerre Jens Mortensen                                      1856 - 71                                           152

Bjerre Peder J. Pedersen                                  1877 - 83                                           174

Bjerre Søren Jensen                                         1895 - 1901                                       197

Christensen Chr. Nielsen                                 1907 - 14                                            219

Christensen Frands                                         1883 - 89                                            185

Christensen Jens Chr. (Esbjerg)                      1901 - 07                                            208

Iversen Søren Chr.                                         1921 - 29                                            232

Lauridsen Jeppe Hansen                                 1889 - 95                                            190

Lund Johannes                                                1950 - 58

Mortensen Niels                                              1847 - 53                                            146

Pedersen Niels                                               1871 - 77                                            165

Sørensen Chr.                                                1937 - 50

 

Lifstrup

Jensen Ankjær                                                 1933 - 37                                           239

Jespersen Ejnar                                               1958 - 69

Jørgensen Andreas                                         1898 - 1904, 1909 - 21                      202

Kristensen Harald                                           1943 - 58

Nielsen Jørgen                                                1856 - 68, 1871 - 77                          150

Pedersen Chr.                                               1943  - 50

Pedersen Eskild                                             1841  - 47                                            141

Thomsen Jens                                                1883 - 89                                            185

Vestergård Anders Christensen                    1877 - 83, 1892 - 1901                        172

Vestergård Mads A. Christensen                    1904 - 09                                            212

V.  Nebel

Bundesen Jens                                              1847  - 56                                            145

Christensen Jens                                           1913  - 21                                            225

Hansen Harald Siig                                        1958   - 66

Hansen Henrik Thomsen                               1892   - 1904                                       195

Hansen Jens Kirkeby                                     1904   - 13                                           214

Hansen Laust                                                1841   - 44                                           141

Haahr Chr.                                                     1937   - 50

Jensen Karen                                                1954  - 62

Johansen Viktor                                             1966  - 69

Kruse Peder Eg                                              1958 - 66

Lauesen Laue                                                1868 - 74                                            160

Lauridsen Hans                                              1859 - 71                                            154

Lauridsen Jens Kirkeby                                  1874 - 80                                            171

Lauridsen Leo                                                1966 - 69

Schmidt Hans                                                 1921  - 29                                            227

Thomsen Henrik                                            1841  - 47                                            142

 

Ølufgård-området

Christiansen Hans Chr. S.                              1895 - 1901                                        198

Friis Anders Nielsen                                        1850 - 56                                            147

Friis Sillas Pedersen                                      1889  - 95                                            190

Gram Peder                                                   1859  - 65, 71  - 74                             155

Hansen Hans Chr.                                         1844  - 50                                            144

Jensen Inger                                                  1962  - 64

Jessen Jakob Chr.                                         1880  - 86                                            180

Jørgensen Niels                                             1886  - 92                                            188

Madsen Laurids                                              1909 - 13                                            224

Michaelsen Møller                                           1901 - 07                                            210

Michaelsen Søren                                           1929 - 37, 1943 - 54                           238

Møller Hans                                                     1856-59                                              149

Nielsen Niels Chr                                            1874 - 80                                            167

Pedersen Aksel                                              1958 - 69

              Poulsen Poul                                                 1862 - 68, 1886 - 92                            157

             Rasmussen Niels Møller                                   1929 - 33                                            237

             Sørensen Adam                                               1921 - 29                                            232

            Sørensen Ejnar                                                 1937 - 43

             Sørensen Gunnar                                             1964 - 69

            Sørensen Hans                                                  1907 - 21                                           221

           Sørensen Thomas                                              1950 - 58

            Windfeld Chr.                                                     1880-92                                             177

             Windfeld Hans                                                 1841 - 59, 1865 - 71                           140

Tabel lavet af Henning Jørgensen 1995.

Diverse