Vester Nebel sogn

 

Indhold

      * Vester Nebel sogn

      * Lifstrup

      * Ølufvad mm.

      * Hygum

      * Vester Nebel by

      * Gårdhistorie

 

Vester Nebel sogn

 

Vester Nebel sogn i Ribe amt er beliggende i Esbjerg kommune. Gennem sognet går hovedvej 11 mellem Varde og Ribe. Sognets areal er ca. 2.500 ha., indbyggertallet er ca. 800, og der er ca. 300 husstande. Den eneste egentlige landsby i sognet er Vester Nebel, men i sognet er desuden ejerlavene (gamle landsbyer) Lifstrup, Ølufgård-området (Skærbæk, Søhale, Vestervad, Ølufvad, Gl. Nebel og Hygum.

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

 

Lifstrup

Lifstrup grænser op til Varde kommune og er den nordligste del af sognet. Gl. Lifstrup er beliggende ned til Ølufvad å/Alslev å og var en gammel hedelandsby. Hele den nordlige del af Lifstrup bestod frem til århundredskiftet af næsten ubeboet hede. Fra århundredskiftet og især i løbet af 1930’erne blev dette store hedeområde opdyrket og bebygget med gårde, husmandssteder og huse. Købmand, smed og foderstof kom til stedet. En helt ny landsby, Ny Lifstrup, opstod. Smedje, foderstof og købmand er dog nedlagte.

 

 

 

Til toppen  

 

Ølufvad, Skærbæk, Søhale og Vestervad

Alle er mere eller mindre gamle bebyggelser, der belv nedlagte som landsbyer ved oprettelsen af Øluf Hovedgård (i dag Ølufgård) i 1583. Ved udparcelleringen af hovedgården i slutningen af 1700-tallet genopstod disse landsbyer. I dag er der tale om spredt landbrugsbyggeri. Ølufvad Kro er en historisk studedriverkro, som blev oprettet 1829 og stadig anvendes til kro. Øluf Mølle er en tidligere vandmølle med smuk beliggenhed. Gl. Ølufgård er resterne af den gamle Øluf Hovedgård.

 

 

Øluf Mølles vandhjul ca. 1960. Foto Andreas Jørgensen.

 

 

 

Til toppen

 

 

 

Hygum

Hygum er nok den ældste bebyggelse i sognet og er beliggende på godt lerjord i den sydligste del af sognet. På den sydligste del ligger Esbjerg Lufthavn, som blev indviet 1971.

 

 

 

Til toppen

 

 

 

 

Vester Nebel by

Vester Nebel by er en landsby i Esbjerg kommune. Der er kirke, smed/maskinhandel, forsamlingshus, kiosk, håndværkere, flere små erhvervsvirksomheder og indtil for nylig også skole, brugs og foderstofforening. Byen blev 2011 udnævnt til Blomstrende Landsby, som nr. 2 i hele landet.

Byen er dog ikke nogen gammel by, idet der frem til århundredskiftet kun var en kirke, en skole og et jordemoderhus på stedet. Byen udviklede sig fra 1901 efter oprettelsen af flere andelsforetagender og små virksomheder. I dag er der også nyere parcelhuskvarterer, og der bygges i dag på nyudstykkede parcelhusgrunde. Byen er beliggende midt imellem Varde og Esbjerg med en halv snes km. til hvert sted.

Vester Nebel blev internationalt kendt i 1980’erne, da der som et pilotprojekt blev bygget et alternativt fjernvarmeværk i byen. Varmeværket er i dag ombygget til et multihus for byens idrætsforening VNI.

 

 

 

Til toppen

 

 

Vester Nebel sogns hjemmeside