Vielsesregister Bryndum sogn 1721 - 1758. Vedr. forlovere - brug løbenumrene i vielsesregisteret og forloverregisteret.
Til forloverregister.
Lb nr Kilde s. Trolovelsesdato Vielsesdag Vielsesdato Brudgom Goms cvs Enkemand efter Goms erhverv Goms bopæl Brudens navn Bruds cvs Enke efter Bruds bopæl Brudens faders navn Brudens faders stednavn Brudens moders navn Brudens moders stednavn Første forlovers løbe nr. Antal forlovere Kildebemærkninger Indtasters bemærkninger
1 138   17210323 Peder Michelsen Soldat Anna Nielsdatter Brøndum Mette Svends Brøndum 0 0
2 54 17260922   Byrre Jørgensen Orre Maren Hansdatter Øllufgaard 1 2 Trolovelse i Bryndum Præstegård. Bruden havde begge forlovere.
3 54 17261017 17261117 Michael Samuelsen Zille Knudsdatter 0 0 Trolovelse i Giesing by.
4 54   17261020 Hans Christensen Johanne Hansdatter 0 0 Vielse i Bryndum kirke, bryllup i Hygum.
5 54 17261107 17270112 Hans Zachariasen Giesing Maren Andersdatter 0 0
6 55   17271102 Hans Mortensen Synderriis Mølle Anne Grægersdatter 0 0
7 55   17271227 Christen Michelsen Sidsel Sørensdatter 0 0
8 55 17280122   Anders Hansen Karen Michelsdatter 0 0
9 55   17291016 Anders Poulsen Karen Joensdatter 0 0 Hafde ingen forlovere fornøden"
10 55 17291020   Jens Nielsen Giesing Karen Johansdatter Enke Jep Steg 3 1
11 55 17311025 17311118 Niels Thomsen Giesing Jens Nielsens Enche" Enke Jens Nielsen 4 2
12 55 17311011 17311104 Niels Sørensen Giesing Ane Hansdatter Giesing 0 0
13 56 17321031   Niels Jacobsen Gadberg Ellen Knudsdatter 6 2
14 57 17340126   Jens Christensen Brich Soldat Dorthe Olufsdatter Giesing 8 2
15 57 17361018   Thomas Pedersen Qvaulund Anna Jachobsdatter Kiersing Jacob Sørensen Kiersing 10 2 Faderens navn er taget ud fra at det var pågældende som begærede trolovelsen i sit hus.
16 56 17400708 17400812 Hr. Johannes Jeronimus Rodrigoe Zizilie Kierstine Jomfru Bryndom Præstegaard 0 0
17 56   17460701 Christen Nielsen Kiersten Hansdatter 0 0 Viede i Jerne kirke af provsten Maturin Castensen.
18 61 17461229 17470210 Niels Nielsen Forum Anna Andersdatter Forumlund 0 0
19 61   17470409 Thomas Pedersen Soelberg Lene Jørgensdatter Giesinge 0 0
20 61 17470606  8. Søndag e. Trin." 1747   Christen Jensen Rousthøye Anna Albretsdatter Veldbeck 0 0
21 61 17470921 17471014 Søren Christensen Brøndum Karen Nielsdatter Giesinge 0 0
22 65 17480326 17480914 Claus Clausen Anna Povelsdatter Astrup 0 0 Evt. er Claus Clausen også fra Astrup.
23 71 17481210   Søren Nissen Rousthøye Karen Svendsdatter Fogelbech 0 0 Viede i Grimstrup sogn".
24 71 17490625 17491004 Jørgen Sørensen Brøndum Anne Jørgensdatter Brøndum 0 0
25 71 17490626 17491011 Hans Jørgensen Brøndumdam Kiersten Sørensdatter Brøndum 0 0
26 71 17490627 17490930 Laurs Christensen Nebel Anne Christensdatter Brøndum 0 0
27 72 17491030 17491122 Knud Johannsen Forumlund Anne Hansdatter Kiersing 0 0
28 76 17500305 17500404 Hans Lauridsen Schads Anne Thomasdatter Giesing 0 0
29 76 17500730 17501024 Lambert Ludvigsen Vognsbøll Maren Nielsdatter Brøndumdam 0 0
30 80   17510206 Mikkel Pedersen Brøndum Johanne Boylesdatter Jerne 0 0
31 80 17510505 17510726 Jens Pedersen Oxvang Kiersten Svendsdatter Fogelbech 0 0
32 80 17510515 17511102 Niels Sørensen Soldat Nourup Ane Hansdatter Giesinge 0 0
33 80 17510617 17511016 Christen Thomsen Forum Cathrine Christensdatter Forum 0 0
34 80 17510904 17510925 Povel Jensen Soldat Præstegaarden Maren Jensdatter Præstegaarden 0 0
35 80 17510914 17511016 Hans Mortensen Astrup Karen Johannsdatter Forumlund 0 0
36 80 17510916 17511030 Hans Hansen Kiersing Karen Hansdatter Spangsberg Mølle 0 0
37 80 17511020 17511120 Hans Jørgensen Timmerbye Maë Andersdatter Brøndum 0 0 Ægteviede i Nebel kirke.
38 85 17511223 17520122 Christen Nielsen Dam Brøndum Karen Pedersdatter Forum 0 0
39 85 17520127 17521007 Christen Hansen Sæding Kiersten Nielsdatter Forum 0 0
40 85 17520414 17520506 Niels Pedersen Langsom Johanna Nielsdatter Giesinge 0 0
41 89 17530201 17530224 Brøngel Brøngelsen Roust Anne Sørensdatter Giesinge 0 0
42 89 17530707 17531027 Mads Nielsen Hostrup Anne Jensdatter Brøndum 0 0
43 89 17530802 17531006 Peder Jepsen Hygum Karen Andersdatter Brøndum 0 0
44 94 17540418 17540511 Lambert Ludvigsen Brøndumdam Maren Jensdatter Brøndum 0 0
45 94 17540420 17540608 Niels Adzersen Rørkier Maren Nielsdatter Giesinge 0 0
94 17541003 17541106 Niels Nielsen Forum Ane Nielsdatter Giesinge
46 99 17550103 17550124 Hans Lauridsen Tude Karen Hansdatter Giesinge 0 0
47 100 17550207 17550307 Johannes Christensen Warde Karen Nielsdatter Giesinge 0 0
48 100 17550212 17550802 Niels Hansen Nourup Ingeborg Iversdatter Giesinge 0 0
49 100 17550311 17550809 Christen Gregersen Vognsbøll Mette Jensdatter Brøndum 0 0
50 100 17550605 17550802 Christen Sørensen Libstrup Maren Nielsdatter Forum 0 0
51 100 17551030 17551220 Christen Christensen Veldbech Ane Hansdatter Spangsberg mølle 0 0
52 100 17551120 17551213 Christen Nielsen Tobel Ane Hansdatter Forum 0 0
53 110 17560115 17560207 Jens Mikkelsen Brøndumdam Ane Hansdatter Brøndum 0 0
54 110 17560122 17560214 Niels Thamsen Brøndum Bye Johanne Nielsdatter Brøndum bye 0 0
55 110 17560129 17560228 Hans Christensen Oem Else Nielsdatter Giesinge 0 0
56 110 17560210 17560501 Hans Thamsen Brøndum Mette Nielsdatter Giesinge 0 0
57 110 17560212 17560306 Søren Nielsen Giesinge Maren Jacobsdatter Kiersinge 0 0
58 110 17560401 17560618 Anders Christensen Nebel Dorthee Hansdatter Brøndum 0 0
59 111 17560525 17561015 Jørgen Nielsen Giesinge Doreth Nielsdatter Giesinge 0 0
60 111 17560610   Mads Nielsen Forum Johanne Cathrine Johannesdatter Forum 0 0
61 111 17561007 17561030 Peder Jørgensen Brøndumdam Margrethe Nielsdatter Giesinge 0 0
62 122 17570414 17570618 Thomas Hansen Gammelbye Karen Jensdatter Giesinge 12 2 Parret er næstsøskendebørn ( beslægtede i tredje led ).
63 122 17570614 17571015 Peder Svendsen Enkemand Johanne Nielsdatter Forum Ane Lauridsdatter Enke Hans Madsen Forum 14 3
64 122 17570922 17571022 Mads Nielsen Vognsbøll Kiersten Sørensdatter Brøndum 17 2
65 122 17571013 17571104 Jens Jensen Forum Maren Jensdatter Brøndum 19 2
66 122 17571014 17571105 Niels Hansen Andrup Enkemand Guldager Ingeborg Hansdatter Giesinge 21 2
67 134   17580311 Søren Jensen Brøndum Margrethe Hansdatter Brøndum 23 2 Trolovet i Ballum sogn af hr. Blechingberg.
68 134 17580427 17580603 Christen Nielsen Enkemand Boeld Pedersdatter Brøndum Margrethe Hansdatter Astrup 25 2 Bruden er beslægtet i tredje led med brudgommens sidste hustru. \nSvend Andersens hustru i Forumlund er eneste levende efterslægt ( datter ) af ægteskabet Christen Nielsen og Boeld Pedersdatter.
69 134 17581005 17581028 Hans Jensen Forum Anne Nielsdatter Forum 27 2
70 134 17581012 17581111 Niels Sørensen Astrup Doreth Pedersdatter Brøndum 29 2
Kirkebøger