Dåbsregister Brøndum sogn 1721 - 1758. Faddere findes i fadderregisteret v. h. a. dåbsløbenummeret og fadderløbenr..
Fadderregister
LB nr Kilde s. Føds. Dato Hj. Dåb Hj. Dåb dato Kirkedåb Kirkedåb dato Navn Køn Ægthed Flerfødsel antal Fader Far erhverv Bopæl Moder Mor erhverv Mor bopæl Moders alder Fadder lb nr Antal faddere Kildebemærkninger Indtasters bemærkninger
1 2     17210323 Jes Jensen M Æ 1 Jens Poulsen Forum 1 4
2 2     17210509 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Soldat Brøndum 5 9
3 2     17210518 Ingeborrig Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum By 14 5
4 2     17210522 Dorthe Nielsdatter K Æ 1 Niels Jensen Giessing Bye 19 5
5 2     17210525 Anna Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndum Bye 24 5
6 2     17210528 Karen Hansdatter K Æ 1 Hans Ibsen Smid 29 5
7 2 17210619   17210619 Cidsel Kirstine Hansdatter K Æ 1 Hans Pedersen Brylle Sognepræst Bryndum Præstegård 0 0 Navnet på præsten indføjet af indtaster, da der kun fremgår, at det er præstens datter
8 3     17210825 Hans Jørgensen M Æ 1 Jørgen Hansen Brøndumdam 0 0
9 4     17220111 Hans Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Kiessing 34 1
10 4     17220222 Maren Jacobsdatter K Æ 1 Jacob Nielsen Brøndom By 35 1
11 4     17220308 Suend Christensen M Æ 1 Christen Dam 36 1
12 4     17220322 Niels Thomsen M Æ 1 Tomis Laursen Brøndom 37 1
13 4     17220329 Cathrine Christensdatter K Æ 1 Christen Knudsen Asterup 38 1
14 4     17220412 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Jepsen Asterup 39 1
15 4     17220503 Hans Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Møller 40 1
16 4     17220510 Maren Jacobsdatter K Æ 1 Jacob Sørensen Kiessing 41 1
17 4     17220620 Birgitte Jepsdatter K Æ 1 Jep ?? 42 1
18 4     17220624 Niels Christensen M Æ 1 Christen Jepsen Giessing 43 1
19 4     17220704 Mickel Pedersen M Æ 1 Peder Mickelsen 44 1 Døbt i Bryndum præstegård.
20 4     17220719 Karen Nielsdatter K Æ 1 Niels Pedersen Giessing 45 1
21 4     17221018 Jens Pedersen M Æ 1 Peder Jensen Brøndom 47 1
22 4     17220816 Søren Jensen M Æ 1 Jens Sørensen Giessing 46 1
23 4     17221122 Birgitte Christensdatter K Æ 1 Christen Nielsen Brøndom 48 1
24 4     17221206 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Soldat 49 1
25 4     17230131 Søren Sørensen M Æ 1 Søren Bertelsen 0 0
26 4 17230202   17230207 Christen Pedersen M Æ 1 Peder Christensen Asterup 50 5
27 5 17230319   17230321 Jacob Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Giessing 55 5
28 5 17230424   17230425 Lisabet Dorthe Johansdatter K Æ 1 Jehan Jacobsen Brøndomdam 60 4
29 5 17230423   17230425 Anne Hansdatter K Æ 1 Hans Knudsen Kiessing 64 5
30 5 17230512   17230513 Christen Suendsen M Æ 1 Suend Christensen Brøndom 69 5
31 5 17230519   17230523 Hans Madsen M Æ 1 Mads Nielsen Giessing 74 5
32 6 17230603   17230606 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Laursen Forum 79 5
33 6 17230620   17230624 Zidsel Gregersdatter K Æ 1 Greggers Hansen Giessing 84 5
34 6 17230622   17230627 Maren Andersdatter K Æ 1 Anders Christensen Brøndom by 89 5
35 6 17230922   17230926 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Povelsen Forum by 94 5
36 6 17230923     Anne Johansdatter K Æ 2 Jehan Suendsen Forumlund 99 2
37 6 17230923     Suend Johansen M Æ 2 Jehan Suendsen Forumlund 101 2
38 7     17231205 Anne Hansdatter K Æ 1 Hans Jepsen 103 1
39 8     17240116 Giertrud Knudsdatter K Æ 1 Knud Jørgensen Dam 104 1
40 8     17240123 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Madsen Forum by 105 1
41 8     17240315 Kiersten Suendsdatter K Æ 1 Suend Fogelbeck 0 0
42 8     17240402 Ingeborre Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Hansen Brøndomdam 106 1
43 8     17240329 Maren Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom by 107 1
44 8     17240806 Hans Nielsen M Æ 1 Niels Pedersen Giessing by 108 1
45 8     17240823 Anne Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giessing 109 1
46 8     17240827 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Jeppesen 110 1
47 8     17240827 Maren Jepsdatter K Æ 1 Jep Hansen Forum 111 1
48 8     17240827 Mette Hansdatter K Æ 1 Hans Sørensen 112 1
49 8     17240917 Frands Hansen M Æ 1 Hans K[nudsen] Spangsberg Mølle 113 1
50 10     17250121 Niels Madsen M Æ 1 Mads Nielsen Giesing 0 0
51 10     17250128 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum 0 0
52 10     17250202 Hans M U 1 Jens Hansen Forum by Anne Nielsdatter 0 0 Udlagt til barnefader"
53 10     17250204 Niels Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Giesing 0 0
54 10     17250204 Christen Thomsen M Æ 1 Thomas Jensen Forum 0 0
55 10     17250211 Knud Christensen M Æ 1 Christen Knudsen Astrup 0 0
56 10     17250311 Hans Gregersen M Æ 1 Grægers Hansen Giesing 0 0
57 10     17250402 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Sørensen Giesing 0 0
58 10     17250427 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Christensen Brøndomdam 0 0
59 10     17250513 Hans Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Kiersing 0 0
60 10     17250522 Johanne Cathrine Johansdatter K Æ 1 Johan Skræder Brøndomdam 0 0
61 11     17250527 Kirsten?? Laustdatter K Æ 1 Laust Mortensen Brøndom 0 0 Dato meget svær læselig og usikker. Navn på pigen svær læselig, alternativt kan hun hedde Karen.
62 11     17251111 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Soldat Brøndom 0 0 Dato svær læselig og usikker.
63 11     17260106 Suend Johansen M Æ 1 Jehan Svendsen Forumlund 114 1
64 11     17260127 Oluf Jørgensen M Æ 1 Jørgen Hansen Brøndomdam 115 1
65 11   ½   17260217 Jeppe Nielsen M Æ 1 Niels Jeppesen Brøndom 116 1
66 11     17260217 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Pedersen  Giesing 117 1
67 11     17260224 Maren Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 118 1
68 11     17260327 Niels Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Giesing 119 1
69 11     17260331 Jehanne Madsdatter K Æ 1 Mads Nielsen Kiessing 120 1
70 11     17260418 Margretta Andersdatter K Æ 1 Andres Christensen Brøndom 121 1
71 11     17260522 Mette Kirstine Pedersdatter K Æ 1 Peder Christensen Astrup 122 1
72 11     17260610 Hans Jepsen M Æ 1 Jep Hansen Forum 123 1
73 11     17260615 Birthe K U 1 Niels Christensen Aulskarl Brøndom Præstegaard Kirsten Lauridsdatter Brøndom 124 1 Udlagt barnefader.
74 12     17260717 Dorthe Jacobsdatter K Æ 1 Jacob Sørensen Kiersing 125 1
75 12     17260908 Mads Hansen M Æ 1 Hans Madsen Forum 126 1
76 12     17260908 Maren Bennedtsdatter K Æ 1 Bennedt Jørgensen Giesing 127 1
77 12     17260922 Maren Sørensdatter K Æ 1 Søren Jeppesen Astrup 128 1
78 12     17260929 Ingeborre Gregersdatter K Æ 1 Grægers Hansen Giesing 129 1
79 12     17261006 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum 130 1
80 12     17261006 Maren Jensdatter K Æ 1 Jens Poulsen Forum 131 1
81 12     17261201 Jens Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum by 132 1
82 12     17261222 Morten Hansen M Æ 1 Hans Jeppesen Astrup 133 1
83 13     17270126 Jørgen Nielsen M Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 134 1
84 13     17270306 Jens Hansen M Æ 1 Hans Jensen Brøndom 135 1
85 13     17270325 Maren Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 136 1
86 13     17270410 Kirsten Nielsdatter K Æ 1 Niels Jensen Brøndom 137 1
87 13     17270504 Claus Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Spangsberg mølle 138 1
88 13     17270720 Maren Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Forum 139 1
89 13     17270831 Jens Michelsen M Æ 1 Michel Samuelsen 140 1
90 13     17270907 Jørgen Andersen M Æ 1 Anders Christensen Brøndom 141 1
91 13     17270928 Svend M U 1 Oluf Madsen Jerne Sogn Dorte Svends Giesing 142 1
92 13     17271005 Mettemaria Jacobsdatter K Æ 1 Jacob Nielsen Brøndom 143 1
93 13     17271026 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum 144 1
94 13     17271102 Hans Jørgensen M Æ 1 Jørgen Hansen Brøndomdam 145 1
95 13     17271116 Wolborg Jepsdatter K Æ 1 Jep Knudsen Giesing 146 1
96 13     17271214 Leene Sørensdatter K Æ 1 Søren ?? Liden Darum 147 1 ved Karen Lauridsdatter af Forum"
97 13     17271214 Birthe Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Sørensen Giesing 148 1
98 13     17280118 Kiersten Nielsdatter K Æ 1 Niels Soldat Brøndom 149 1
99 13     17280307 Johan Johansen M Æ 1 Johan Jacobsen Brøndomdam 0 0
100 13     17280425 Anna Gregersdatter K Æ 1 Grægers 150 1
101 13     17280506 Knud Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Kiersing 151 1
102 13     17280507 Christen Jensen M Æ 1 Jens Christensen 152 1
103 15     17280905 Ingeborg Nielsdatter K Æ 1 Niels Nielsen Giesing 153 1
104 15     17280917 Lene Christensdatter K Æ 1 Christen Michelsen Astrup 154 1 Det er ikke sikkert at barnets navn er Lene. Navnet er taget ud fra at Lene er indføjet et vilkårligt sted i teksten.
105 15     17281024 Hans Andersen M Æ 1 Anders Hansen 155 2
106 15     17281024 Anna Christensdatter K Æ 1 Christen Jeppesen 157 1
107 16     17290220 Terchel Hansen M Æ 1 Hans Jepsen 158 4
108 16     17290220 Hans Pedersen M Æ 1 Peder Christensen Astrup 162 4
109 16     17290227 Jørgen Vilhellem Johansen M Æ 1 Johan Jackobsen 166 3
110 16     17290227 Mette Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 169 3
111 16     17290308 Laurids Hansen M Æ 1 Hans Madsen Forum 172 3
112 17     17290406 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Giesing 175 4
113 17     17290502 Søren Jachobsen M Æ 1 Jachob Sørensen Kiersing 179 5
114 17     17290508 Peder Jensen M Æ 1 Jens Sørensen Giesing 184 4
115 17     Dom. 3tia post pasca" 1729   Karen Lauridsdatter K Æ 1 Laurids Mortensen Brøndom 188 3
116 17     Dom. 2 trinit." 1729   Hans Nielsen M Æ 1 Niels Nielsen Giesing 191 4
117 17     Dom. 3tia trinit." 1729   Peder Jørgensen M Æ 1 Jørgen Hansen Brøndom 195 4
118 18     Dom. 4tia trinit." 1729   Ane Hansdatter K Æ 1 Hans Knudsen Spangsberig mølle 199 4
119 18     Dom 8tia Trinit." 1729   Laurids Hansen M Æ 1 Hans Gødsen Giesing 203 4
120 18     Dom. 10tia trinit." 1729   Doret Thomasdatter K Æ 1 Thomas Christensen Forum 207 4
121 18     Dom. 10tia trinit." 1729   Ane Jensdatter K Æ 1 Jens Povelsen Forum 211 3
122 18     17290904 Ane Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 214 5
123 18     17291022 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Nielsen Giesing 219 4
124 18     17300122 Jørgen Andersen M Æ 1 Anders Christensen Brøndom 223 4
125 18     17300305 Ane Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum 227 4
126 18     17300326 Woldborig Nielsdatter K Æ 1 Niels Nørgaard Brøndom 231 4
127 18     17300423 Ane Nielsdatter K Æ 1 Niels Soldat Brøndom 235 4
128 18     17300518 Mette?? Jensdatter K Æ 1 Jens Nielsen Giesing 239 4 Alternativt kan der stå Malte i stedet for Mette.
129 18     17300604 Samuel Michelsen M Æ 1 Michel Samuelsen Giesing 243 4
130 19     17300723 Margrete Nielsdatter K Æ 1 Niels Pedersen Giesing 247 4
131 19     17300820 Niels Jachobsen M Æ 1 Jachob Nielsen Brøndom 251 4
132 19     17301022 Jørgen Bennedsen M Æ 1 Benned Jørgensen Giesing 255 5
133 19     17301101 Ane Jensdatter K Æ 1 Jens Lund Brøndom 260 5
134 19 17300624     dødfødt U U 1 Kirsten Nielsdatter?? 0 0
135 19     17301112 Jørgen Knudsen M Æ 1 Knud Dam Brøndom 265 4
136 19     17301119 Johane Andersdatter K Æ 1 Anders Hansen Giesing 269 5
137 20     December 1730   Abel Marie Christensdatter K Æ 1 Christen Hansen Corporal Brøndom 274 6
138 20 17301207     Dødfødt U Æ 1 Jens Christensen Forum 0 0
139 20     17310105 Anna Hansdatter K Æ 1 Hans Knudsen Kiersing 280 4
140 20     17310106 Margrete Catrine Hansdatter K Æ 1 Hans Friderik Bemer Ølegaard 284 5
141 20     17310114 Anna Olesdatter K Æ 1 Ole Christensen Hygom 289 5
142 20     17310124 Niels Christensen M Æ 1 Christen Dam Brøndom 294 6
143 21     17310202 Jep Nielsen M Æ 1 Niels Jensen Brøndom 300 4
144 21     17310307 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Jepsen Brøndom 304 4
145 21     17310326 Jens Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Giesing 308 4
146 21     17310326 Karen Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 312 4
147 21     17310527 Jens Jensen M Æ 1 Jens Nielsen Afdød Giesing 316 4
148 21     17310603 Joen Hansen M Æ 1 Hans Jepsen Astrup 320 4
149 21     17310624 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Soldaten Brøndom 324 4
150 21     17310729 Knud Michelsen M Æ 1 Michel Samuelsen Giesing 328 4 Dåben er dobbeltindført i kirkebogen.
151 21     17310930 Tomis Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Spangsberig Mølle 332 4
152 21     17311014 Michel Bennedsen M Æ 1 Benned Jørgensen Giesing 336 4
153 21     17311014 Niels Sørensen M Æ 1 Søren Jepsen Astrup 340 4
154 21     17311028 Ane Nielsdatter K Æ 1 Niels Hedeagger Giesing 344 4
155 24     17310901 Søren Christensen M Æ 1 Christen Jepsen Brøndom 348 4
156 24     17311111 Niels Christensen M Æ 1 Christen Jepsen Giesing 352 4
157 24     17311125 Johanne Nielsdatter K Æ 1 Niels Nørgaard Brøndom 356 4
158 24     17311223 Hans Hansen M Æ 1 Hans Madsen Forum 360 4
159 24     17320305 Maren Jachobsdatter K Æ 1 Jachob Sørensen Kiersing 364 4
160 24     17320402 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Lauridsen Forum 368 4
161 24 17320415     Dødfødt U Æ 1 Jens Christensen Forum 0 0
162 24     17320427 Dorte Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 372 4
163 24     17320602 Maren Jensdatter K Æ 1 Jens Lund Brøndom 376 4
164 24     17320608 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Sørensen Giesing 380 4
165 24     17320803 Ingeborig Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Hansen Brøndom Dam 384 4
166 24     17320818 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Pedersen Giesing 388 4
167 24     17320818 Søren Jørgensen M Æ 1 Jørgen Sørensen Giesing 392 4
168 25     17321018 Søren Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Giesing 396 4
169 25     17321221 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Brøndom 400 4
170 25     17321228 Johanne Nielsdatter K Æ 1 Niels Jepsen Brøndom 404 5
171 26     Dom 2tia post Epiphan." 1733   Anna Michelsdatter K Æ 1 Michel Samuelsen Giesing 409 5
172 26     17330208 Karen Andersdatter K Æ 1 Anders Christensen Brøndom 414 4
173 26     17330215 Johanna Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 418 4
174 26     17330503 Voldborig Nielsdatter K Æ 1 Niels Christensen Giesing 422 4
175 26     17330510 Jens Nielsen M Æ 1 Niels Thomsen Giesing 426 4
176 26      2den Pindse Dag" 1733   Maren Knudsdatter K Æ 1 Knud Jørgensen Forum 430 3
177 26     17330607 Anna Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Christensen Brøndom 433 4
178 27     17330614 Lisbet Christensdatter K Æ 1 Christen Michelsen Astrup 437 4
179 27     17330719 Margrete Hansdatter K Æ 1 Hans Jepsen Astrup 441 4
180 27     17330726 Else Nielsdatter K Æ 1 Niels Jachobsen Brøndom 445 4
181 27     17330830 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Jepsen Dam 449 4
182 27     17330929 Christen Thomsen M Æ 1 Thomas Jensen Forum 453 4
183 27     17331004 Maren Jensdatter K Æ 1 Jens Lund Brøndom 457 4
184 27     17331011 Frands Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Spangsberig mølle 461 4
185 29     17340110 Peder Jørgensen M Æ 1 Jørgen Hansen Brøndomdam 465 4
186 29     17340210 Anders Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum 0 0 Der er påført et mærke, som nok skal angive, at barnet døde.
187 29     17340307 Hans Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Giesing 469 4
188 29     17340418 Jørgen Nielsen M Æ 1 Niels Nielsen Giesing 473 4
189 29     17340502 Hans Hansen M Æ 1 Hans Madsen Forum 477 4
190 29     17340627 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Christensen Brøndom 481 5
191 29     17340905 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Giesing 486 5
192 29     17340919 Laurids Nielsen M Æ 1 Niels Præst Forum 491 4
193 29     17340929 Hans Sørensen M Æ 1 Søren Hansen Brøndom 495 4
194 29     17341101 Jens Nielsen M Æ 1 Niels Jensen Brøndom 499 4
195 29     17341107 Hans Christensen M Æ 1 Christen Jepsen Brøndom 503 4
196 29     17341107 Abelone Bennedsdatter K Æ 1 Benned Jørgensen Giesing 507 4
197 29     17341120 Jep Nielsen M Æ 1 Niels Jepsen Brøndom 511 4
198 29     17341219 Mette Jensdatter K Æ 1 Jens Breck 515 4
199 31     17350107 Jens Thomsen M Æ 1 Thomas Jensen Forum 519 4
200 31     17350227 Anders Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum 523 4
201 31     17350302 Ane Sørensdatter K Æ 1 Søren Jepsen Astrup 527 4
202 31     17350417 Anna Jesdatter K Æ 1 Jes Sørensen Giesing 531 4
203 31     17350424 Christen Andersen M Æ 1 Anders Skierebek Brøndom 535 4
204 31      2den Pindse Dag" 1735   Niels Hansen M Æ 1 Hans Knudsen Kiersing 539 4
205 31     17350717 Dorte Nielsdatter K Æ 1 Niels Sørensen Giesing 543 4
206 31     17350904 Jens Knudsen M Æ 1 Knud Dams Forum 547 4
207 31     17350911 Maren Michelsdatter K Æ 1 Michel Samuelsen 551 4
208 31     17350925 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Thomsen Giesing 555 4
209 31     17351002 Kiersten Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 559 4
210 31     17351009 Christen Hansen M Æ 1 Hans Jepsen Astrup 563 4
211 31     17351030 Hans Thomsen M Æ 1 Thomas Thomsen Brøndom 567 4
212 31     17351218 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Soldater Brøndom 571 4
213 32     17360115 Else Jensdatter K Æ 1 Jens Lund Brøndom 575 4
214 32     17360324 Peder M U 1 579 4
215 32     17360422 Johana Nielsdatter K Æ 1 Niels Hieager Giesing 583 4
216 32     17360610 Birte K U 1 Hans Matisen hafte tient i Brøndom præstegaard" Kiersten Amme Brøndom 587 4
217 32     17360611 Catrine Hendricksdatter K Æ 1 Hendrick Olaphsen Douer, Lintrup sogn 591 4
218 32     17360708 Søren Sørensen M Æ 1 Søren Hansen Brøndom 595 4
219 32     17360826 Kiersten Nielsdatter?? K Æ 1 Niels?? Sørensen?? Giesing 599 4 Faderens navn yderst usikkert.
220 32 17360923 17360923   Jep Nielsen M Æ 1 Niels Jepsen Giesing 0 0 Strax døbt af jordemoderen"
221 33     17360930 Else Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 603 3
222 33     17361021 Jens Hansen M Æ 1 Hans Madsen Forum 606 4
223 33     17361028 Johane Nielsdatter K Æ 1 Niels Nørgaard Brøndom 610 4
224 33     17361107 Anna Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Giesing 614 4
225 33     17361205 Kiersten Michelsdatter K Æ 1 Michel Forum 618 5
226 33     17361230 Else Chatrine Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Forum 623 4
227 34     17370202 Maren Jensdatter K Æ 1 Jens Brech Brøndom 627 4
228 34     17370217 Mads Jachobsen M Æ 1 Jachob Sørensen Kiersing 631 4
229 34     17370414 Knud Michelsen M Æ 1 Michel Samuelsen Giesing 635 4
230 34     17370414 Søren Sørensen M Æ 1 Søren Jepsen Astrup 639 4
231 34   17370309 17370416 Povel M U 1 Rasmus Povelsen Udlagt barnefader Kiøbenhauen Else Dorthea Bæhr Brøndom Dam 643 4 Udover fadderne nævnt i fadderlisten optrådte Madame Bærs som gudmor ved hjemmedåben samt Niels Lønne fra Bryndumdam.I
232 34     17370418 Jørgen Bennetsen M Æ 1 Bennet Jørgensen Giesing 647 4
233 34     17370428 Hans Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Giesing 651 4
234 34     17370512 Hans Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum 655 5 Fadderen rettet fra Jens Sørensen til Jens Christensen.
235 34     17370610 Mads Nielsen M Æ 1 Niels Præst Forum 660 4
236 35     17370611 Johanna Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 664 4
237 35     17370707 Johanna Nielsdatter K Æ 1 Niels Hieager Giesing 668 4
238 35     17370904 Johane Hansdatter K Æ 1 Hans Jachobsen Giesing 672 4 Alternativt kan barnets navn være Johan og er naturligvis en dreng i så fald.
239 35     17370929 Ingeborg Thomasdatter K Æ 1 Thomas Thomsen Brøndom 676 4
240 35     17370929 Morten Nielsen M Æ 1 Niels Christensen Giesing 680 4
241 35     17371201 Kiersten Hansdatter K Æ 1 Hans Jepsen Astrup 684 4
242 36     17380112 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Knudsen Spangsberg Mølle 688 5
243 36     17380112 Thomas Nielsen M Æ 1 Niels Thomsen Giesing 693 4
244 36     17380119 Søren Nielsen M Æ 1 Niels Jepsen Brøndom 697 4
245 36     17380122 Karen Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Giesing 701 4
246 36     17380601 Abelone Jensdatter K Æ 1 Jens Sørensen Giesing 705 4
247 36     17380824 Niels Christensen M Æ 1 Christen Jepsen Brøndom 709 4
248 36     17380831 Zacharias Hansen M Æ 1 Hans Zachariasen Giesing 713 4
249 36     17380831 Kiersten Nielsdatter K Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 717 4
250 36     17380928 Jens Hansen M Æ 1 Hans Jensen Forum 721 4
251 38     17390201 Niels Jensen M Æ 1 Jens Lund Brøndom 725 4
252 38     17390208 Thomas Thomsen M Æ 1 Thomas Thomsen Afdød Brøndom 729 4
253 38     17390304 Mads Bennedsen M Æ 1 Benned Jørgensen Giesing 733 4
254 38     17390308 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Giesing 737 4
255 38     17390315 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Christensen Forum 741 4
256 38     17390327 Karen Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 745 4
257 38     17390331 Jens Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Astrup 749 4
258 38     17390531 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Madsen Forum 753 4
259 38     17390621 Christen Nielsen M Æ 1 Niels Nørgaar Brøndom 757 4
260 38     17390702 Dorte Jesdatter K Æ 1 Jess Sørensen Giesing 761 4
261 38     17390823 Ingeborig Nielsdatter K Æ 1 Niels Nielsen Giesing 765 4
262 39     17400228 Christen Jensen M Æ 1 Jens Brick Brøndom 769 4
263 39     17400508 Jachob Nielsen M Æ 1 Niels Jachobsen Forum 773 4
264 39     17400606 Anna Hansdatter K Æ 1 Hans Nielsen Astrup 777 4
265 39     17400724 Boeld Hansdatter K Æ 1 Hans Jepsen Astrup 781 4
266 39     17400904 Anders Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum 785 4
267 39     17400918 Niels?? Pedersen M Æ 1 Peder Jensen Brøndom 789 4 Alternativt kan barnets navn være Jens.
268 39     17400918 Anna Nielsdatter K Æ 1 Niels Præst Forum 793 4
269 40 17401222 17401222 17410207 Sophia Dorthee Vandel K Æ 1 Hr. Hans Vandel Høyer 797 7
270 40     17401227 Niels Christensen M Æ 1 Christen Nielsen Brøndom 804 4
271 40     17410423 Laurids Nielsen M Æ 1 Niels Hieagger Giesing 808 3
272 40     17410522 Jens Thomsen M Æ 1 Thomas Jensen Giesing 811 4
273 40     17410826 Søren Nielsen M Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 815 4
274 40     17410917 Peder Nielsen M Æ 1 Niels Nørgaar Brøndom 819 4
275 40     17410929 Ingeborig Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndom 823 4
276 41     Michelsdag 1740   Jens Bennedsen M Æ 1 Benned Jørgensen Giesing 827 4
277 41     17411008 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Lund Brøndom 831 4
278 41     17411119 Anne Jesdatter K Æ 1 Jes Sørensen Giesing 835 4
279 41     17411123 Hans Hansen M Æ 1 Hans Jensen Forum 839 4
280 41     17411123 Mette Michelsdatter K Æ 1 Michel Samuelsen Brøndom 843 4
281 41     17411126 Christen Madsen M Æ 1 Mads Sørensen Giesing 847 4
282 41 17411224 17411224 17420206 Mourids Hansen M Æ 1 Hans Vandel Høyer Brøndom præstegaard 851 5 Døde d. 5 April og begravet d. 7 hujus"
283 42     17420730 Hans Jensen M Æ 1 Jens Hansen Giesing 856 4
284 42     17420812 Søren Christensen M Æ 1 Christen Ladefoged Brøndom 860 4
285 42     17421206 Birte Laustdatter K Æ 1 Laust Pedersen Astrup 864 4
286 42 17421218 17421218 17430204 Edel Hansdatter K Æ 1 Hans Vandal Høyer 868 6
287 43     17430120 Peder Jørgensen M Æ 1 Jørgen Pedersen Brøndom 874 4
288 43     17430130 Sven Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Astrup 878 3
289 43     17430217 Kiersten Jensdatter K Æ 1 Jens Brech Brøndom 881 4
290 43     17430303 Jens Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Giesing 885 3
291 43     17430603 Mette Hansdatter K Æ 1 Hans Astrup Forum 888 4
292 43     17430709 Hans Sørensen M Æ 1 Søren Smed Brøndom 892 4
293 43 17430702     Unavngivet U Æ 1 Niels Nielsen Giesing 0 0 Strax død"
294 43     17430707 Niels Pedersen M Æ 1 Peder Jensen Brøndom 896 4
295 43 17431110     Dødfødt U Æ 2 Jep Nørgaard Forum 0 0
296 43 17431110   17431110 Karen Jepsdatter K Æ 2 Jep Nørgaard Forum 900 4
297 43     17431110 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 904 4
298 43     17431117 Margrete Andersdatter K Æ 1 Anders Skerbek Brøndom 908 4
299 44     17440119 Maren Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndom 912 4
300 44   17440126 17440130 Mourids Hansen M Æ 1 Hr. Hans Vandal Høyer Sognepræst 916 5
301 44     17440503 Søren Jessen M Æ 1 Jes Sørensen Giesing 921 4
302 44     17440621 Jens Andersen M Æ 1 Anders Jensen Heedehuuset 925 4
303 44     17440823 Hans Christensen M Æ 1 Christen Ladefoged Brøndom 929 1
304 44     17440906 Karen Bertilsdatter K Æ 1 Bertil Langsom 930 1
305 44     17440927 Ole Hansen M Æ 1 Hans Jensen Forum 931 1
306 44     17440929 Johanne Nielsdatter K Æ 1 Niels Hieagger Giesing 932 1
307 44     17441013 Peder Jensen M Æ 1 Jens Christensen Forum 933 1
308 44     17441122 Søren Madsen M Æ 1 Mads Sørensen Giesing 934 1
309 44     17441206 Ane Svensdatter K Æ 1 Sven Andersen Forum Lund 935 1
310 45   17450214 17450222 Sophia Dorthea Hansdatter K Æ 1 Hans Vandal Høyer 936 6
311 45     17450221 Ane Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Giesing 942 4
312 45     17450321 Peder Lauridsen M Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 946 4
313 45     17450415 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Hansen Giesing 950 4
314 45     17450509 Søren Jensen M Æ 1 Jens Lund Brøndom 954 4
315 45     17450519 Laurids Jepsen M Æ 1 Jep Nørgaard Forum 958 4
316 45     17450624 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Jepsen Giesing 962 4
317 45     17450829 Jachob Christensen M Æ 1 Christen Friis Brøndom 966 5
318 45     17450926 Niels Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Astrup 971 4
319 46     17460206 Peder Nielsen M Æ 1 Niels Jørgensen Giesing 975 4
320 46     17460206 Hans Nielsen M Æ 1 Niels Præst Forum 979 5
321 46     17460211 Christen Jørgensen M Æ 1 Jørgen Pedersen Brøndom 984 4
322 46     17460220 Beret Nielsdatter K Æ 1 Niels Nørgaar Brøndom 988 4
323 46     17460325 Jørgen Svendsen M Æ 1 Sven Boiesen 992 4
324 46     17460424 Kiersten Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndom 996 5
325 47     17460508 Hans Hansen M Æ 1 Hans Vandel Høyer 1001 5
326 47     17460702 Anders Svendsen M Æ 1 Sven Andersen Forum Lund 1006 4
327 47     17461113 Maren Jensdatter K Æ 1 Jens Brick Brøndom 1010 4
328 47     17461204 Jens Christensen M Æ 1 Christen Ladefoged Brøndom 1014 4 Dåben er dobbeltindført i kirkebogen. (2. søndag i Advendt). Iflg. den nye præst Klagenberg var fadderne udover Mette Svends: Hans Thomsen, Christen Burresen og Kiersten Sørensdatter, alle af Bryndum.
329 57      4. Advendts Søndag" 1746   Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Nielsen Giesing 1018 4
330 57     Tredie Juledag" 1746   Karen Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndum 1022 5
331 57     Mariæ Renselsesdag" 1747   Mette Andersdatter K Æ 1 Anders Nielsen Heeden 1027 4
332 58     17470416 Karen Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Pedersen Brøndum 1031 4
333 58     17470507 Bodild Lisbeth Bierrum K Æ 1 Seigneur Henrich Ernst Bierrum Brøndumdam 1035 5
334 58     17470522 Boeld Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndum 1040 5
335 58     17470716 Bereth Lauridsdatter K Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 1045 5
336 58     17470723 Thammes Jessen M Æ 1 Jes Sørensen Giesinge 1050 4
337 58     17471112 Peder Nielsen M Æ 1 Niels Jepsen Giesinge 1054 4
338 58     17471126 Christen Jensen M Æ 1 Jens Hansen Giesinge 1058 4
339 62     17480109 Regitse Sophie Kierstine Klagenberg K Æ 1 Klagenberg Præst 1062 5
340 62     17480225 Christen Svendsen M Æ 1 Svend Andersen Forumlund 1067 5
341 63     17480324 Hans Madsen M Æ 1 Mads Sørensen Giesinge 1072 5
342 63     17480411 Else Thomasdatter K Æ 1 Thomas Jensen Giesinge 1077 5
343 63     17480510 Andrees Berthelsen M Æ 1 Berthel Sørensen Brøndum 1082 4
344 63     17480908 Niels Sørensen M Æ 1 Søren Christensen Smed Brøndum 1086 5
345 63     17480929 Mette Marie Hansdatter K Æ 1 Hans Jensen Forum 1091 4
346 67     17481226 Johanna Christensdatter K Æ 1 Christen Ladefoget Brøndum 1095 5
347 67   17490416 17490420 Ingeborg Bierrum K Æ 1 Velædle hr." Henrich Ernst Bierrum Herredsfoged 1100 4
348 67     17490420 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Nielsen Giesinge 1104 5
349 67     17490504 Bøyle Svendsen M Æ 1 Svend Bøylesen Giesinge 1109 4
350 67     17490601 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Nielsen Astrup 1113 5
351 67     17490601 Kiersten Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndum 1118 5
352 68     St. Hansdag" 17490624 Thammes Jessen M Æ 1 Jes Sørensen Giesinge 1123 4
353 68     17490817 Christiana Clausdatter K Æ 1 Claus Clausen Astrup 1127 5
354 68     17490928 Maren Sørensdatter K Æ 1 Søren Christensen Smed Brøndum 1132 5
355 68 17491006    19. S. e. Tr. 17491012 Holger Klagenberg M Æ 1 Klagenberg Præst 1137 5 Født "om eftermiddagen".
356 73     17500118 Søren Andersen M Æ 1 Anders Nielsen Heeden 1142 6
357 73     17500118 Kiersten Lauridsdatter K Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 1148 6
358 73     17500208 Hans Knudsen M Æ 1 Knud Hansen Brøndum 1154 6
359 73     Langfredag 17500327 Anne Berthelsdatter K Æ 1 Berthel Langsom 1160 4
360 73     Christi Himmelfartsdag" 17500507 Anne Svendsdatter K Æ 1 Svend Andersen Forumlund 1164 5
361 73 17500530     dødfødt U U 1 Johanne Jensdatter Forum 0 0
362 73     17500823 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Hansen Giesing 1169 6
363 74     17500913 Laurids Jepsen M Æ 1 Jep Christensen Brøndum 1175 6
364 74     17500920 Ernstine Margrethe Bierrum K Æ 1 Velædle Hr. Henrich Ernst Bierrum Herredsfoged Brøndumdam 1181 5
365 74     17500927 Søren Jepsen M Æ 1 Jep Hansen Brøndum 1186 6
366 74     17501011 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Jørgensen Brøndum 1192 7
367 74     17501011 Johann Knudsen M Æ 1 Knud Johannsen Forumlund 1199 5
368 77     17501206 Christen Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Astrup 1204 5
369 77   17510115   Jeronimus Christopher Klagenberg M Æ 1 Klagenberg Præst 0 0
370 77     Onsdagen efter Midfaste" 17510324 Søren Jørgensen M Æ 1 Jørgen Sørensen Brøndum 1209 5
371 77     Onsdagen . 5te S. i faste" 17510404 Karen Madsdatter K Æ 1 Mads Sørensen Giesinge 1214 5
372 77      6te S. e. P." 17510523 Hans Mortensen M Æ 1 Morten Hansen Astrup 1219 5
373 77     St. Hansdag" 17510624 Søren Andersen M Æ 1 Anders Nielsen Heedehuuset 1224 5
374 77      7de S. e. Tr." 17510725 Ane Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Pedersen Brøndum 1229 5
375 78      14. S. e. Tr." 17510912 Peder Pedersen M Æ 1 Peder Jensen Brøndum 1234 5
376 78      14. S. e. Tr." 17510912 Dorret Christensdatter K Æ 1 Christen Ladefoged Brøndum 1239 5
377 78      16. S. e. Tr." 17510926 Anne Cathrine Clausdatter K Æ 1 Claus Clausen Astrup 1244 5
378 81      4. S. i  Advent" 17511219 Anne Lambertsdatter K Æ 1 Lambert Ludvigsen Brøndumdam 1249 5
379 81      3die Juuledag" 17511227 Boeld Bennedsdatter K Æ 1 Benned Jørgensen Giesinge 1254 5
380 81     17520119 Kiersten Sophia Klagenberg K Æ 1 Klagenberg Præst 1259 5
381 81     17520220 Christen Hansen M Æ 1 Hans Nielsen Astrup 1264 5
382 81     17520404 Svend Jensen M Æ 1 Jens Pedersen Fogelbeck 1269 5
383 81      2. S. e. Paaske" 17520416 Anders Lauridsen M Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 1274 5
384 82      3. S. e. Paaske" 17520423 Ane Hansdatter K Æ 1 Hans Jørgensen Brøndum 1279 5
385 82     Bededagen" 17520428 Ingeborg Knudsdatter K Æ 1 Knud Johannsen Forumlund 1284 5
386 82     St. Hansdag" 17520624 Mariane Bierrum K Æ 1 Hr. Henrich Ernst Bierrum Herredsfoged 1289 5
387 82      7. S. e. Tr." 17520716 Ane Hansdatter K Æ 1 Hans Mortensen Astrup 1294 5
388 82      11te S. e. Tr." 17520813 Hans Hansen M Æ 1 Hans Hansen Kiersing 1299 6
389 83      11te S. e. Tr." 17520813 Boeld Svendsdatter K Æ 1 Svend Andersen Forumlund 1305 5
390 83      11te S. e. Tr." 17520813 Margrethe Nielsdatter K Æ 1 Niels Sørensen Skræder Giesing 1310 5
391 83      22. S. e. Tr." 17521029 Anne Mortensdatter K Æ 1 Morten Hansen Astrup 1315 5
392 83      26. S. e. Tr." 17521126 Christen Christensen M Æ 1 Christen Thomsen Forum 1320 5
393 85     Taksigelsens fæst" 17530211 Jes Hansen M Æ 1 Hans Lauridsen Giesinge 1325 5 Introduceret 18 Martie.
394 86     Taksigelsens fæst" 17530211 Laurids Jepsen M Æ 1 Jep Christensen Brøndum 1330 5 Introduceret den 18de Martii.
395 86     Taksigelsens fæst" 17530211 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Jensen Forum 1335 5 Introduceret den 8de april.
396 86      2. S. i faste" 17530318 Frands Berthelsen M Æ 1 Berthel Sørensen Forum 1340 4 Introduceret 1. S. e. paaske"
397 86     Mar. Beb." 17530325 Jep Jensen M Æ 1 Jens Hansen Giesinge 1344 5 Introduceret 1. S. e. Paaske"
398 86      2. paasked." 17530423 Kiersten Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndum 1349 5 Introduceret 6te S. e. paaske"
399 86      2. S. e. P." 17530506 Mette Jensdatter K Æ 1 Jens Pedersen Fogelbeck 1354 5 Introduceret 6te S. e. paaske"
400 87      3. pindsed." 17530612 Ludvig Lambertsen M Æ 1 Lambert Ludvigsen Brøndumdam 1359 5 Introduceret den 22de julii"
401 87     Mar. bes." 17530702 Elisabeth Klagenberg K Æ 1 Klagenberg Præst Brøndum Præstegaard 1364 5 Introduceret den 5te august"
402 87      3. S. e. Tr." 17530708 Ingeborg Hansdatter K Æ 1 Hans Mortensen Astrup 1369 5 Introduceret 5te augusti"
403 87 17530805  7. S. e. Tr." 17530805   Peder Svendsen M Æ 1 Svend Bøylesen Giesinge 1374 3 og strax af Jordemoderen Maren Vestergaard hiemdøbt udi Bye-konernes nærværelse" Introduceret den 9de Sept."
404 87      17de S. e. Tr." 17531014 Mette Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Sørensen Brøndum 1377 5 Introduceret den 25de Nov."
405 90     17531227 Ivar Bennedsen M Æ 1 Benned Jørgensen Giesinge 1382 5 Introduceret Dom. Septuagesima"
406 91      2den Paaskedag" 17540415 Søren Hansen M Æ 1 Hans Jørgensen Brøndum 1387 5 Introduceret den 19de Maji"
407 91      3 Paaskedag" 17540416 Severin Bierrum M Æ 1 Henrich Ernst Bierrum Herredsfoged 1392 5 Introduceret den 26de Maji"
408 91     Trin. S." 17540609 Kiersten Madsdatter K Æ 1 Mads Sørensen Giesinge 1397 5 Introduceret den 14 Julii"
409 91     Trin. S." 17540609 Maren Lauridsdatter K Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 1402 5 Introduceret Dom. 4 Trin."
410 91      5 S. e. Tr." 17540714 Peder Klagenberg M Æ 1 Albert Christopher Klagenberg Præst 1407 5 Introduceret Dom. 10 Trin."
411 91      5 S. e. Tr." 17540714 Maren Pedersdatter K Æ 1 Peder Jensen Brøndum 1412 5 Introduceret Dom. 9 Trin."
412 91      9de S. e. Tr. " 17540811 Peder Svendsen M Æ 1 Svend Andersen Forumlund 1417 5 Introduceret D. 14 Trin."
413 92      10de S. e. Tr. " 17540818 Peder Jensen M Æ 1 Jens Pedersen Fogelbech 1422 5 Introduceret Dom. 15 Trin."
414 92      11te S. e. Tr. " 17540825 Christiana Clausdatter K Æ 1 Claus Clausen Astrup 1427 5 Introduceret Dom. 15 Trin. "
415 92      13de S. e. Tr. " 17540908 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Hansen Kiersinge 1432 5 Introduceret d. 13 Octobr. "
416 92 17540903     Dødfødt U Æ 1 Knud Johannsen Forumlund 0 0 Ingeborg Donnerups af Forum toeg Barnet, og havde moderen 10 uger tilbage. " "Introduceret Mikkelsdag"
417 95      2. S. i Adv." 17541208 Morten Hansen M Æ 2 Hans Mortensen Astrup 1437 9 Introduceret Dom. Septuagesima 1755"
418 95      2. S. i  Adv." 17541208 Anne Hansdatter K Æ 2 Hans Mortensen Astrup 1446 1 Fadderne hertil er de samme som til Morten Hansen, lb. nr. 417 - bortset fra konerne som bar børnene!
419 95     17550312 Anne Malene Andersdatter K Æ 1 Anders Nielsen Heede-Huuset 1447 5 Introduceret 4. S. e. Paaske"
420 96      2. S. e. P." 17550413 Anne Mortensdatter K Æ 1 Morten Hansen Astrup 1452 5 Introduceret den 15. Junie"
421 96      3. S. e. Tr." 17550615 Anders Pedersen M Æ 1 Peder Jepsen Brøndum 1457 5 Introduceret den 13de Julii"
422 96      4. S. e. Tr." 17550622 Niels Nielsen M Æ 1 Niels Nielsen Forum 1462 5 Introduceret den 20de Julii"
423 96     17550622 Christen Sørensen M Æ 1 Søren Christensen Smed Brøndum 1467 5 Introduceret 10de Aug."
424 96      9de S. e. tr." 17550727 Thammes Christensen M Æ 1 Christen Thamsen Forum 1472 5 Introduceret den 17de Augusti"
425 96      10 S. e. Tr." 17550803 Hans Berthelsen M Æ 1 Berthel Sørensen Forum 1477 5 Introduceret den 7de Sept."
426 97      15 S. e. Tr." 17550907 Søren Nielsen M Æ 1 Niels Sørensen Skræder Giesinge 1482 5 Introduceret den 5te Octobris. 19 S. e. Tr."
427 97      24 S. e. Tr." 17551109 Hans Hansen M Æ 1 Hans Hansen Spangsbergs mølle 1487 5 Introduceret 3 S. i Adv., den 14de Dec."
428 101      3. S. i Adv." 17551214 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Hansen Giesinge 1492 5 Introduceret den 1ste Febr. 1756, 4 S. H. 3. K."
429 101      3die juledag" 17551227 Hans Knudsen M Æ 1 Knud Johannsen Forumlund 1497 5 Introduceret den 1ste Febr. 1756 4 S. e. 3 K."
430 102    2den Juledag" 1755   S. im. N. A. og H. 3 K." 17560104 Albert Hinrich Klagenberg M Æ 1 Klagenberg Præst Madame Christiana Maria Klagenbergs 1502 5 Introduceret fastelavns søndag den 29de Febr."
431 102      1. S. e. 3 K." 17560111 Margrethe Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndum 1507 5 Introduceret Fastelavns Søndag den 29de Febr."
432 102    4 S. e. 3 K."    5 S. e. 3 K. " 17560208 Aedel Cathrine Bierrum K Æ 1 Hr. Henrich Ernst Bierrum Herredsfoged 1512 4 Introduceret Mar. Bebudelse den 25de Martii "
433 103     S. Septuag." 17560215 Dorthee Maria K Æ 1 Glarmester Malene Hansdatter Glarmesterkone 1516 5
434 103      2. onsdag i Faste" 17560317 Maren Lambertsdatter K Æ 1 Lambert Ludvigsen Brøndumdam 1521 5 Introduceret 1. S. e. P. den 25de April"
435 103     Midfaste" 17560328 Ane Hansdatter K Æ 1 Hans Mortensen Astrup 1526 5 Introduceret 2 S. e. P. den 2 Maji"
436 103     Bededagen" 17560504 Niels Madsen M Æ 1 Mads Sørensen Giesinge 1531 5 Introduceret Trinitatis Søndag den 13de Junii "
437 104      8de S. e. Tr. " 17560808 Maren Madsdatter K Æ 1 Mads Nielsen Forum 1536 5 Introduceret den 5. Sept. 12 S. e. Tr. "
438 104 17560822 17560822   Thammes Nielsen M Æ 1 Niels Thamsen Brøndum 0 0 Hjemmedøbt af jordemoderen Karen Vognsbøll. Barnet kom ca. 3 måneder for tidligt og fandtes svagt. "Introduceret den 26de Sept. 15 S. e. Tr. " Født en time efter solnedgang.
439 104      11te S. e. Tr. " 17560829 Maren Clausdatter K Æ 1 Claus Clausen Astrup 1541 5 Introduceret 17 S. e. Tr. den 10 Octobr. "
440 104      11te S. e. Tr. " 17560829 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Nielsen Astrup 1546 5 Introduceret den 3 Octobr. 16 S. e. Tr."
441 105      12 S. e. Tr." 17560905 Hans Svendsen M Æ 1 Svend Andersen Forumlund 1551 5 Introduceret 17 S. e. Tr. den 10de Octobr."
442 105      12 S. e. Tr." 17560905 Karen Jørgensdatter K Æ 1 Jørgen Pedersen Brøndum 1556 5 Introduceret 18de S. e. Tr. d. 17de Octobr."
443 105      14de S. e. Tr." 17560919 Jens Pedersen M Æ 1 Peder Jensen Brøndum 1561 5
444 105      14de S. e. Tr." 17560919 Jørgen Jørgensen M Æ 1 Jørgen Sørensen Brøndum 1566 5 Introduceret Alle Helgen den 1 Nov."
445 105     Mikkelsdag" 17560929 Ane Jepsdatter K Æ 1 Jep Christensen Brøndum 1571 5 Introduceret 21de S. e. Tr. den 7 Nov."
446 106      17 S. e. Tr." 17561010 Hans Christensen M Æ 1 Christen Nielsen Forum 1576 5 Introduceret 23de S. e. Tr. den 21?? Nov."
447 106      19 S. e. Tr." 17561024 Else Jensdatter K Æ 1 Jens Mikkelsen Brøndum 1581 5 Introduceret 2 S. i Adv. den 5te Decembr."
448 115      2 S i Adv." 17561205 Anders Jensen M Æ 1 Jens Pedersen Fogelbech 1586 5 Indledet S. im. N. Aar 2 Januarii 1757."
449 115      2 S i Adv." 17561205 Niels Sørensen M Æ 1 Søren Christensen Smed Brøndum 1591 5 Indledet 2 S. e. 3 K. den 16de Januarii"
450 115      3 S. i Adv. " 17561212 Bereth Hansdatter K Æ 1 Hans Hansen Kiersinge 1596 5 Indledet 1 S. e. 3 K. den 9de Januarii"
451 115      4 S. i Adv. " 17561219 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Sørensen Skræder Giesinge 1601 5 Indledet 3 S- e. 3 K. den 23de Januarii 1757" Hjemmedøbt af jordemoderen Niels Christen Vestergaards kone"
452 116   S. im. n. aar og 3 K. " 17570102 17570106 Niels Hansen M Æ 1 Hans Hansen Spangsberg mølle 1606 4 Indledet  den 27de Febr. 1. S. i  Faste " Barnet hjemmedøbt af sognepræsten pga. svaghed.
453 116 17570128 17570128   Kiersten Andersdatter K Æ 1 Anders Christensen Brøndumdam 0 0 Indledet den 13de Martii, 3 S. i Faste " Hjemmedøbt af jordemoderen Anne Jørgensdatter af Bryndumdam.
454 116     Fastelavn 17570220 Niels Jensen M Æ 1 Jens Hansen Giesinge 1610 5 Indledet 2 Paaskedag den 11. Aprilis "
455 116     Mar. Beb. " 17570325 Johanne Andersdatter K Æ 1 Anders Nielsen Heedehuset 1615 5 Indleder 3 S. e. P. den 1ste Maji "
456 117     Palmesøndag" 17570403 Hans Hansen M Æ 1 Hans Jensen Forum 1620 5 Indledet  den 8de Maji 4 S. e. P. "
457 117     17570417 Jep Mortensen M Æ 1 Morten Hansen Astrup 1625 5 Indledet 2den Pintsedag den 30de Maji"
458 117      3 S. e. P. " 17570501 Maren Nielsdatter K Æ 1 Niels Nielsen Donnerup Forum 1630 5 Indledet 2 Pintsedag den 30de Maji "
459 117   17570606  1 S. e. Tr." 17570612 Mette Sørensdatter K Æ 1 Søren Jacobsen Kiersinge 1635 5 Indledet den 24de Julii, 7de S. e. Tr. "
460 117     S. e. Tr. " 17570612 Boeld Kierstine Lauridsdatter K Æ 1 Laurids Pedersen Astrup 1640 5 Indledet den 3 Julii, 4 S. e. Tr. "
461 118      8 S. e. Tr. " 17570731 Maren Madsdatter K Æ 1 Mads Nielsen Forum 1645 5 Indledet 15 S. e. Tr. den 18de Sept. "
462 118      11 S. e. Tr." 17570821 Karen Hansdatter K Æ 1 Hans Mortensen Astrup 1650 5 Indledet 16 S. e. Tr., den 25de Sept."
463 118      14 S. e. Tr." 17570911 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Nielsen Giesinge 1655 5 Indledet den 16 Octobr. 19 S. e. Tr."
464 118     Mikkelsdag" 17570929 Jens M U 1 Ane Mikkelsdatter Giesinge 1660 5
465 118   17571114   Niels Nielsen M Æ 1 Niels Thamsen Brøndum 0 0
466 125      4 S. i Adv." 17571218 Maren Hansdatter K Æ 1 Hans Hansen Spangsberg Mølle 1665 5 Indledet den 2den Februarii 1758"
467 126     Sexages." 17580129 Ane Thomasdatter K Æ 1 Thomas Hansen Giesinge 1670 5 Indeledet den 12te Martii, 5 S. i Faste "
468 126 17580206     Dødfødt M Æ 2 Jørgen Nielsen Giesinge 0 0 Indledet den 27de Martii, 2. Paasked. "
469 126 17580206     Dødfødt M Æ 2 Jørgen Nielsen Giesinge 0 0
470 126     Taks. fest" 17580211 Hans Christensen M Æ 1 Christen Jensen Brøndumdam 1675 5 Indledet den 19de Martii, Palme Søndag"
471 126     Onsdagen efter 1 S. i Faste" 17580215 Jørgen Pedersen M Æ 1 Peder Jørgensen 1680 5 Indledet den 27de Martii, 2den Paasked."
472 126      3 S. i Faste" 17580226 Ane Jensdatter K Æ 1 Jens Jensen Brøndum 1685 5 Indledet den 2 April, 1 S. e. P. "
473 127      2 S. e. P. " 17580409 Niels Christensen M Æ 1 Christen Nielsen Forum 1690 5 Indledet den 7de Maji, 6 S. e. P. "
474 127 17580415     Dødfødt M Æ 1 Niels Sørensen Giesinge 0 0 Indledet den 11te Junii, 3 s. e. Tr. "
475 127     Christi Himmelf." 17580504 Søren Christensen M Æ 1 Christen Thamsen Forum 1695 5 Indledet den 4de Junii, 2 S. e. Tr. "
476 127      2 S.e. Tr. " 17580604 Margrethe Marie Hansdatter K Æ 1 Hans Thamsen Brøndum 1700 5 Indledet den 16de Julii, 8 S. e. Tr. "
477 127      3 S. e. Tr. " 17580611 Kiersten Marie Pedersdatter K Æ 1 Peder Christensen Astrup 1705 5 Indledet den 9de Julii, 7 S. e. Tr. "
478 127 17580616 17580616 17580621 Elisabeth Klagenberg K Æ 1 Klagenberg Præst 1710 5 Indledet den 9de Augustii" " Hiemdøbt i Præstekonens, hans søsters, Catharina Klara Klagenbergs, Mr. Dathes og jordemoderens Mette Povelses overværelse"
479 128      8 S. e. Tr. " 17580716 Hans Andersen M Æ 1 Anders Christensen Brøndumdam 1715 5 Indledet den 13de August, 12 S. e. Tr. "
480 128      10de S. e. Tr. " 17580730 Maren Knudsdatter K Æ 1 Knud Hansen Brøndum 1720 5 Indledet den 17de Sept. , 17 S. e. Tr. "
481 128      11te S. e-. Tr. " 17580806 Niels Sørensen M Æ 1 Søren Nielsen Giesinge 1725 5 Indledet den 10. Sept., 16 S. e. Tr. "
482 128     17580809 Claus Hansen M Æ 1 Hans Hansen Kiersing 1730 5 Indledet den 17. Sept. , 17 S. e. Tr. "
483 128      16 S. e. Tr. " 17580910 Karen Nielsdatter K Æ 1 Niels Thomsen Giesinge 1735 5 Indledet den 22de Octob. , 22de S. e. Tr. "
484 128      21de S. e. Tr. " 17581015 Karen Jensdatter K Æ 1 Jens Nielsen 1740 5 Indledet den 19de November, 26de S. e. Tr. "
Sogn(e) Amt(er) Periode Alt/Indeks Eksporttidspunkt
Bryndum Ribe 1721-1758 Alt 20080623 20:55
Kirkebøger