ID

Kildh

Navn

Køn

Fødselsdag

Fødselssted

Dåbsdato

Dåbssted

Hjemmedøbt

Ægthed

Fader

FErhverv

Moder

MErhverv

Bopæl

Faddere

Bemærk

1

1/1

Hans Pedersen

M

1/1 1849

 

21/1 1849

Vester Nebel kirke

 

uægte

Peder Hein [Johansen]

ungkarl ??

Maren [Hansdatter]

"Fruentimmer"

mor: Skærbæk, far: Lifstrup

"Indsidder Niels Nissen Hansen i Schierbek, Anna Katrine Poulsen fra Blaaholm, Bodild Kierstine Birthe Laursdatter i Øllufmølle, Huusmd Christen Gjerlufsen, og Hans Rasmussen fra Schierbek."

"Vaccineret d. 30de Juni 1851"

2

1/1

Jep Hansen Laursen

M

21/1 1849

 

25/2 1849

Vester Nebel kirke

 

 

Laust [Jepsen]

gårdmand

Johanne [Nielsdatter]

 

Nebel

"Gaardmd Jep Mortensen Jepsens Hust. i Brøndum, Pigen Anna Maria MadsDatter i Nebel, Aftægtsmand Jep Laursen, Gaardmd Jens Nielsen og Ungkarl Niels Jepsen i Brøndum."

"Konen indledt samme Dag. Vaccineret d. 30de Juni 1851"

3

1/1

Søren Hansen

M

7/5 1849

 

8/7 1849

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Chr. Christensen

gårdmand

Maren Olesdatter

 

Lifstrup

"Pigen Mette Nielsdatter fra Lifstrup og Ingeborg Jensdatter fra Forumlund, Anna Sørensdr fra Westervad, Grmd Poul Hansen fra Roust, og Huusmd Niels Terkelsen fra Lifstrup."

"Konen indledt samme Dag. Vacci. 4 Juli 1860 af Bloch."

4

1/1

Jens Jørgen Bagge Nielsen

M

9/6 1849

 

12/8 1849

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Mogensen

gårdmand

Birthe Maria [Christens]datter

 

Lifstrup

"Søemand Hans Chr. Schandsæs Hust. i Hjerting, Pigen Mette Nielsdatter i Lifstrup, Aftmd Hans Hansen og Hmd Iver Jørgensen i Lifstrup, Grmd Hans Chr. Christensen i Lifstrup."

"Konen indledt samme Dag. Vacci. 8 Mai 1862 af Bloch."

5

1/1

Rasmus Hansen

M

8/3 1850

 

28/3 1850

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christian Madsen

gårdmand

Anna Else [Rasmus]datter

 

[Nebel]

"Gaardmand Rasmus Clausen i Kjersing, do Henrich Thomsen i Nebel, do Laust Jepsen i Nebel. Piger Maren Rasmusdatter i Kjersing og Anna Maria Madsdatter i Nebel."

"Konen indledt samme Dag. Vaccineret d. 30de Juni 1851"

6

1/1

Hans Jacob Schrøder

M

10/8 1850

 

13/10 1850

Vester Nebel kirke

13/8 1850

 

Henrich [Schrøder Hansen]

snedkersvend

Anna [Sørensdatter]

 

Vestervad

"Gaardmand Ole Jensen Aagaards Hustrue i Westervad, Jomfr. Stine Windfeld paa Øllufgaard. Aftægtmd Søren Nielsen i Westervad, Grmd Peder Nielsen i Hygum, Ungkarl Christen Jensen Riber fra Øllufvad."

"Konen indledt samme Dag. Vaccineret d. 30de Juni 1851"

7

2/1

Niels Peter Christensen

M

3/9 1850

 

29/9 1850

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Madsen

gårdmand

Karen (Anna) Jensdatter

 

Harholm

"Pigen Lovise Michelsdr. paa Foldgaard, Wertshuusmd Jens Christensen Ribers Hust. i Øllufvad, Grmd. Poul Jensen i Lifstrup, og Eskild Pedersen i Lifstrup, Ungkarl Christen Jensen Riber i Øllufvad."

"Konen indledt samme Dag."

8

2/1

Peder Christensen Søndergaard

M

27/2 1851

 

6/4 1851

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen Christensen

gårdmand

Anna Pedersen

 

Hygum

"Piger Mette Maria Pedersdatter og Kjersten Maria Pedersdatter i Hygum, Aftmd Peder Christensen og Gaardmænd Rasch?? Christensen, Peder Nielsen fra Hygum."

"Konen indledt samme Dag. Vaccineret d. 30de Juni 1851."

9

2/1

Andreas Martinsen

M

13/4 1851

 

4/5 1851

Vester Nebel kirke

 

 

Martin Hansen

daglejer

Anna Christine Pedersdatter

"Giordemoder"

Nebel

"Piger Ellen Hansdatter fra Hedeager, Øsse Sogn og Katrine Hansdatter fra Nebelgrd, Ungkarl Enevoldsen fra Aarre Sogn, og Jens Kjerkebye Laursen fra Nebel, Skolelærer Haahr fra Nebel."

"Konen indledt samme Dag. Vacc. d. 22 Juni 1854?? af Bloch."

10

2/1

Hans Knudsen

M

Sept. 1851

 

2/11 1851

Vester Nebel kirke

 

 

Knud Jørg. Christensen

gårdmand

Birthe Kjerstine Mortensen

 

Hygum

"Piger Anna Magrethe Sørensen fra Schads og Karen Maria Nielsen fra Krogsgaards Mrk??, Grmd Søren Mortensen fra Ugelvig, Grmd Niels Pedersen fra Hygum, Ungkarl Niels Jensen fra Roust."

"Konen indledt samme Dag."

11

2/1

Claus Clausen

M

29/11 1851

 

1/1 1852

Vester Nebel kirke

 

 

Claus Clausen

indsidder

Christine Christensdatter

 

Helsingborg

"Jens Christensens Enke, Karen Jepsdatter, Søhale. Gaardmd. Jens Rask Clausen, Rousthøie, do Laust Pedersen, Søhale. Ungk. Laurids Jørgensen Skjærbek. Pigen Karen Sørensen Søhale."

"Konen indledt samme Dag."

12

2/1

Hans Christian Nielsen

M

2/12 1851

 

11/1 1852

Vester Nebel kirke

14/12 1851

 

Niels Nissen Hansen

vejmand

Karen Hansdatter

 

Skærbæk

"Pigen Birthe Cath. Hansen fra Oxvang. Gaardmand Hans Jensen do. Do Jens Ivsen fra Roust. Ungkarl Jens Hansen fra Oxvang. Pigen Inger Marie Nielsen fra Blaaholm."

"Konen indledt samme Dag."

13

3/1

Laust Christensen Jensen

M

23/12 1851

 

1/2 1852

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Chr. Knudsen

husmand

Christine Kath. Hansdatter

 

Skærbæk

"Peder Dyres Hustrue fra Varde bar Barnet. Gaardmand Niels Sørensen fra Blaaholm. Huusmand Christen Gjerlufsen fra Scherebek. Ungk. Christen Lauridsen fra Schjeffergaard. Pigen Ane Kath. Hansdatter Nebelgd."

"Konen indledt samme Dag."

14

3/1

Niels Peder Christensen

M

4/5 1852

 

20/6 1852

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Madsen

gårdmand

Karen (Ane) Jensdatter

 

Harholm

"Gaardmd. Poul Jensens Kone fra Lifstrup. Gaardmd. Eske Pedersen fra Lifstrup. Ungk. Anders Nielsen fra Ølufvad. Do Mads Michaelsen fra Foldgaard. Pigen Christine Christensen fra Ølufvad."

"Konen indledt samme Dag."

15

3/1

Jens Hansen Nielsen

M

9/1 1853

 

13/2 1853

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Mortensen

gårdmand

Kjersten Jensen

 

Hygum

"Pigen Karen Pedersen fra Oxvang. Gaardmænd Jens Mortensen og Niels Pedersen. Ungk. Jens Hansen og Pigen Karen Christensen alle fra Hygum."

"Konen indledt samme Dag. Vac. d. 22 Juni 1854?? af Bloch."

16

3/1

Christen Christensen

M

23/1 1853

 

24/3 1853

Vester Nebel kirke

 

 

Christen N. Christensen

gårdmand

Ane Pedersen

 

Hygum

"Pigen Bodil Christensen fra Thirstrup. Gaardmand Anders Christensen fra Tobøl. Do Niels Poulsen fra Hygum. Ungk. Jens Christensen fra Thirstrup. Pigen Ane Christensen fra Thirstrup."

"Konen indledt samme Dag."

17

3/1

Peder Helt Haahr

M

3/3 1853

 

28/3 1853

Vester Nebel kirke

 

 

N. P. Haahr

Skolelærer

Maren Christensdatter

 

Nebel

"Gaardmd. Peder Johansen Pedersen Haahrs Kone fra Skonager. Gaardmand Niels Mortensen fra Hygum. Ungk. Jens Stokholm Vindfeld paa Ølufg.. Do Christen Riber fra Ølufvad. Pigen Kjersten Marie Pedersen Haahr fra Skonager."

"Konen indledt d. 5. Mai. Vac. d. 22 Juni 1857?? af Bloch."

18

4/1

Peder Christian Vestesen

M

26/3 1853

 

22/5 1853

Vester Nebel kirke

 

 

Veste Pedersen

vejmand

Maren Pedersdatter

 

Lifstrup Hede

"Pigen Karen Marie Pedersen fra Varde. Gaardmd. Jørgen Nielsen fra Lifstrup. Huusmand Søren Christensen Lifstrup M.. Ungk. Christen Riber fra Ølufvad. Pigen Mette Nielsen fra Lifstrup."

"Konen indledt samme Dag."

19

4/1

dødfødt

M

29/4 1853

 

-

-

 

 

Hans Christian Jensen

snedker

Ingeborg Cathrine Sørensdatter

 

Hygum

 

 

20

4/1

Jens Bennethsen

M

10/8 1853

 

25/9 1853

Vester Nebel kirke

 

 

Benneth Jensen

husmand

Karen Simonsdatter

 

Helsinghoff

"Gaardmand Christen Thomsens Hust. fra Scheffergd.. Gmd. Thomas Madsen fra Lilbeck. Ungk. Thomas Henrichsen fra Nebel. Do Jens P. Jacobsen fra Schads. Pigen Johanne Henrichsen Nebel."

"Konen indledt samme Dag. Vac. d. 22 Juni 1854 af Bloch."

21

4/1

Jens Farsø Møller

M

5/12 1853

 

25/12 1853

Vester Nebel kirke

 

 

H. J. Møller

gårdmand

Ane Marie Møller, f. Kølbner

 

Vestervad

"Jomfru Ane Kirstine Vindfeld Ølufgd. Møller A. Petersen Roustmølle. Gmd. Peder ?? fra Vilslev. Ungk. Christen Riber fra Øllufvad. Pigen Birthe Pedersen fra Vestervad."

"Konen indl. d. 29 Januar 1854. Vac. d. 22 Juni 1854 af Bloch."

22

4/1

Hans Friis

M

6/12 1853

 

15/1 1854

Vester Nebel kirke

 

 

Anders Nielsen Friis

gårdmand

Else Kirstine Sillesdatter

47 år

Ølufvad

"Madamme Kloster i Varde. Møller Peder Gram Ølufmølle. Ungk. Benneth Hansen fra Gjellerup. Ungk. Christen Riber fra Ølufvad. Pigen Mette Marie Sillesen Ølufvad."

"Konen ind. d. 12 Marts 1854. Vac. d. 3 Juli 1858 af Bloch."

23

5/1

Christen Christensen

M

29/12 1853

 

5/3 1854

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Christensen

husmand

Ane Marie Thomasdatter

36 år

Skærbæk

"Pigen Amalie Lindelof fra Skjærbek. Gmd. Hans Christian Hansen Skjeffergaard. Do Niels Peder Lauridsen Helsingborg. Ungk. Laurids Christensen fra Roust. Pigen Ane Stine Nielsen fra Helsingborg."

"Int. samme Dag. Vac. d. 22 Jan. 1854 af Bloch."

24

5/1

Laust Hansen Kirkebye

M

2/1 1854

 

29/1 1854

Vester Nebel kirke

8/1 1854

 

Jens Kirkebye Laursen

gårdmand

Johanne Schmidt

24 år

Nebel

"Laust Hansens Enke i Nebel. Grmd og Sognefoged Jens Bundesen fra Nebelgaard. Do Niels Larsen fra Brixbøl. Ungk. Hans Laursen fra Nebel. Pigen Johanne Henrichsen fra Nebel

"Konen int. d. 19 Februar 1854. Vac. d. 22 Juni 1854 af Bloch."

25

5/1

Jørgen Hansen Lauridsen

M

10/4 1854

 

12/5 1854

Vester Nebel kirke

17/4 1854 af "Skolelærer Haahr"

 

Laurids Jørgensen

husmand

Ane Andersen

25 år

Helsingborg

"Hmd. Jørgen Hansens Hustru fra Sadderup. Gmd. Christen Thomsen fra Schjeffergaard. Ungk. Søren Pedersen fra Grimstrup. Do Niels Thomsen fra Lilbek. Pigen Ane Margrethe Christensen fra Helsingborg."

"Konen int. d. 12 Mai 1854."

26

5/1

Severin Madsen

M

17/4 1854

 

21/5 1854

Vester Nebel kirke

17/4 1854 af faderen

 

Mads Sørensen

husmand

Kirsten Olesen

28 år

Schæferholm

"Pigen Johanne Sørensen fra Schjefferholm. Aftmd. Søren Sørensen fra do. Hmd. Therkild Pedersen fra Skads. Ungk. Mads Andersen fra Shjeffergaard. Pigen Christine Christensen fra Helsingb."

"Konen int. d. 21 Mai 1854."

27

5/1

Søren Jensen Bjerre

M

30/4 1854

 

11/6 1854

Vester Nebel kirke

3/5 1854

 

Jens Mortensen

gårdmand

Else Sørensdatter

41 år

Hygum

"Gmd. Niels Pedersens Hustru fra Hygum. Aftmd. Søren Mortensen fra do. Gmd. Søren Sørensen fra Roust. Ungk. Peder H. Nielsen fra Hygum. Pigen Karen Marie Tobiesen fra Oxvang."

"Konen int. d. 11 Juni 1854. Vacc. 31 Mai 1856 af Bloch."

28

5/1

Niels Jensen Nielsen

M

8/6 1854

 

9/7 1854

Vester Nebel kirke

18/6 1854 af "Sk. Haahr"

 

Niels N. Hansen

Vejmand

Karen Hansdatter

 

Skærbæk

""Jomfrue Ane Kirstine Vindfeld Ølufgd.. Gmd. Hans Jensen fra Oxvang. Do. Niels Sørensen fra Blaaholm. Ungk. Jens Hansen fra Oxvang. Pigen Christine Kathrine Hansen do."

"Konen int. d. 9 Juli 1854. Vacc. 31 Mai 1856 af Bloch."

29

6/1

Niels Møller Michaelsen

M

18/8 1854

 

8/10 1854

Vester Nebel kirke

 

 

Michael Møller Sørensen

gårdmand

Maren Madsdatter

46 år

Foldgård

"Hmd. Søren Sørensens Hust. fra Sædding. Gmd. Jens Bundesen fra Nebelgaard. Do. Thomas Madsen fra Lilbek. Ungk. Jens Stokholm Vindfeld Ølufgaard. Pigen Mette Bundesen Nebelgaard."

"Konen int. d. 8 October. Vacc. d. 31 Mai 1856 af Bloch."

30

6/1

dødfødt

M

24/10 1854

 

-

-

 

 

Christen Jørgensen

husmand

Mette Kirstine Iversdatter

36 år

Hygum

 

"Attest fra practiserende Læge?? Gyntelberg i Varde af 27 Octob. Den der anførte Dato 23 Octo. stemmer ikke med den af Faderen opgivne som var 24 Oct." "Intr. 2den S. i Adv."

31

6/1

Søren Hansen

M

13/4 1855

 

28/5 1855 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

13/4 1855 "af Skolelærer Haahr"

 

Hans Christian Madsen

gårdmand

Ane Else Rasmusdatter

31 år

Nebel

"Pigen Ane Dorthea Rasmussen fra Kjersing. Smed Gregers Madsen fra Alslev. Gmd. Jes J. Hansen fra Nebel. Ungk. Thomas Henrichsen fra Nebel. Pigen Ane Marie Madsen."

"Konen intr. 28 Mai. Vacc. d. 31 Mai 1856 af Bloch."

32

6/1

dødfødt

M

31/5 1855

 

-

-

 

 

Hans Chr. Hansen

gårdmand

Mette Marie Gjerlufsdatter

43 år

Shæfergård

 

"Attest fra Jordemoderen i Ome, Ane Marie Johnsen af 31 Mai." "Int. 6te S. e. Tr."

33

6/1

Jens Bundesen Kirkebye

M

19/7 1855

 

19/8 1855

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Kirkebye Laursen

gårdmand

Johanne Schmidt

26 år

Nebel

"Gmd. Jens Bundesens Hustru fra Nebelgd. Do Niels Larsen fra Brixbøl. Do Hans Larsen fra Tjerreborg. Ungk. Hans Lauersen fra Nebel. Jomfru sophie Kirkebye fra Fanø??."

"Int. 11 S. eft. Trinitatis. Vacc. d. 31 Mai 1856 af Bloch."

34

7/1

Poul Nielsen

M

25/7 1855

 

16/9 1855

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Poulsen

gårdmand

Hansine Hansen

22 år

Hygum

"Gmd. Henrich Thomsens Hustrue i Nebel. Aftmd. Hans Christensen i Hygum. Gmd. Jens Mortensen?? ??. Ungk. Thomas Henrichsen i Nebel. Pige Johanne Hansen?? fra Hygum."

"intr. 15 S. e. Trin. Vac. d. 3. Juli 1858 af Bloch."

35

7/1

Hans Peder Haahr

M

26/10 1855

 

2/12 1855 "1ste S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Pedersen Haahr

skolelærer og kirkesanger

Maren Christensen

42 år

Vester Nebel

"Pigen Ane Pedersen Haahr fra Nebel. Gmd. Peder Johansen Pedersen Haahr fra Skonager, Hmd. Lars Peder Madsen fra Faaborg og Pigerne Ane Kirstine, og Christine Christensen fra Gjellerup."

"int. 1ste Søndag i Advendt d. 2 Decem. Vac. d. 3 Juli 1858 af Bloch."

36

7/1

dødfødt

M

20/12 1855

 

-

-

 

 

Laurids Jørgensen

husmand

Ane Andersen

27 år

Ølufgårds Mark

 

"Attest fra practis.?? Læge Gyntelberg i Varde af 20 December. Intr. Fastelavns Søndag."

37

7/1

Frands Christian Nielsen

M

13/5 1856

 

22/6 1856

Vester Nebel kirke

 

 

Andreas Nielsen

 

Ane Jensdatter

jordemoder, 30 år

Nebel

"Aftmd. Frands Christensens Kone fra Outrup Sogn. Gmændene Henrich Thomsen og Hans Christian Madsen fra Nebel. Ungk. Niels Bundesen og Pigen Mette Bundesen fra Nebelgaard."

"intr. 2 S. ef. Pin."

38

7/1

Simon Christian Bennedsen

M

16/5 1856

 

6/7 1856

Vester Nebel kirke

 

 

Benneth Jensen

husmand

Karen Simonsdatter

40 år

Helsinghoff

"Gmd. Niels Poulsens Kone fra Hygum. Aftmd. Villads Sørensen Helsingb.. Ungk. Thomas Henrichsen, Neb.. Do Johan Thomsen, Lilbek. Pigen Maren Henrichsen, Nebel."

"intr. 7 S. e. Pin.. Vac. 4 Juli 1860 af Bloch."

39

8/1

Søren Jørgen Hansen

M

14/10 1856

 

23/11 1856

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Chr. Jensen

"Huusmand og Snedker og Høger"

Maren Jensdatter

36 år

Hygum

"Huusmand Niels Sørensens Hustru fra Spøttrup, Gaardmand Søren Nissen Christensen fra Hygum, Aftmd. Peder Nielsen fra Hygum, Pigerne Ellen Jørgensen og Ane Marie Nielsen ligeledes fra Hygum."

"intr. 27. S. e. Tri."

40

8/1

Johan Peder Hein

M

26/12 1856

 

25/1 1857

i hjemmet

25/1 af kirkesangeren

 

Peder Hein Johansen

husmand

Maren Pedersdatter

29 år

Skærbæk

 

"Døde før Daabens Publication i Kirken. (intr. Fastelavnssøndag) intr. Sepuagesima 1857."

41

8/1

dødfødt

M

4/1 1857

 

-

-

 

 

Niels Pedersen Lønne

husmand

Dorthea Christine Pedersen

 

Ølufgårds Mark

 

"Attest fra Districtslæge Bloch af 16 Januar. intr. Fastelavnssøndag."

42

8/1

Mads Christensen Sørensen

M

5/1 1857

 

29/3 1857

Vester Nebel kirke

7/1 1857

 

Søren Christensen

husmand

Karen Madsdatter

35 år

Lifstrup Hede

"Pigen Johanne Cathr. Madsen fra Skonager, Aftmd. Mads Nielsen fra Skonager, Gmd. Niels Madsen fra Carlsgaarde, Ungk. Henrich Madsen fra Skonager og Pigen Cathrine Madsen fra Skonager."

"(intr. 3 Marts 5te S. i Fasten) intr. Mariæ Bebudelsesdag."

43

8/1

Iver Mathiasen

M

9/2 1857

 

13/4 1857

Vester Nebel kirke

 

 

Mathias Ebbesen Pedersen

husmand og væver

Ane Iversdatter

37 år

Hygum

"Pigen Karen Knudsen af Hygum, Gmd. Søren Nissen Christensen do, do Niels Pedersen do, Aftmd. Peder Nielsen do, Pigen Ane Marie Nielsen do."

"intr. 2 Pinsedag, vac. d. 3 Juli 1858 af Bloch."

44

8/1

Christen Gjerlufsen Nielsen

M

9/2 1857

 

13/4 1857

Vester Nebel kirke

9/2 1857

 

Niels Nissen Hansen

husmand og vejmand

Karen Hansdatter

37 år

Skærbæk

"Gmd. Hans Chr. Hansen Hust. Schgd.. Huusmd. Christen Gjerlufsen i Skjerbek, Gmd Niels Sørensen fra Blaaholm, Ungk. Jens Hansen fra Oxvang, Pigen Inger Marie Nielsen fra Blaaholm."

"intr. 2 Pinsedag, vac. d. 3 Juli 1858 af Bloch."

45

9/1

Christian Sørensen

M

20/3 1857

0

1/6 1857

Vester Nebel kirke

10/4 1857

 

Søren Nissen Christensen

gårdmand

Ane Margrethe Johansen

28 år

Hygum

"Amtsmand Jørgen Lassen?? Christensen fra Varde holdt B. Pigen Kirsten Johannesen fra Holsted bar det. Gmd. Ib Johannesen do. do Hans Andersen fra Maltbek og Pigen Else Maria Andersen do."

"intr. 2 Pinsedag, vac. d. 3 Juli 1858 af Bloch."

46

9/1

Niels Peder Eskildsen

M

9/4 1857

 

1/6 1857

Vester Nebel kirke

11/4 1857

 

Eskild Pedersen

gårdmand

Abelone Kirstine Mikkelsdatter

35 år

Lifstrup

"Amtsmand Lauge Pedersens Hustru fra Varde, Gaardmand Søren Jepsen fra Hostrup, Huusmand og Smed Henrich Lauridsen fra Bryndum, Ungk. Mads Madsen fra Lifstrup, Jomfru Karen Jensen fra Varde."

"intr. 2 Pinsedag, vac. d. 4 Juli 1860 af Bloch."

47

9/1

Christen Clausen

M

21/8 1857

 

8/11 1857

Vester Nebel kirke

 

 

Claus Clausen

husmand

Christine Christensdatter

43 år

Helsingborg

"Gmd. Jens Rask Clausens Hustru fra Rousthøje, Aftmd. Villas Sørensen fra Helsingborg, Gmd. Laurids Pedersen do, Hmd. Laurids Christensen Vardemark, Pigen Hansine Maria Hansen Schgd."

"intr. 22 S. ef Trin., vac. 29 Juli 1868 af Bloch."

48

9/1

Jens Sørensen

M

26/11 1857

 

3/1 1858

Vester Nebel kirke

 

 

Iver Jepsen Sørensen

indsidder

Dorthea Marie Jensen

27 år

Ølufgårds Mark

"Pigen Christiane Sørensen, Ølufgds M., Hmd. Søren Christensen do, do Christen Hansen do, do Laurids Jørgensen do og Pigen Caroline Hoff af Helsinghoff."

"intr. S. efter Nytaar."

49

9/1

dødfødt

M

19/2 1858

 

-

-

 

 

Niels Pedersen Lønne

husmand og rebslager

Dorthea Christine Pedersdatter

37 år

Ølufgårds Mark

 

"Attest fra Districts Læge Bloch af 21 Februar, intr. 2 S. i P."

50

9/1

Laurids Hansen

M

16/4 1858

 

24/5 1858 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Lauridsen

gårdmand og sognefoged

Johanne Henrichsen

19 år

Nebel

"Laust Hansens Enke i Nebel, Gmd. Henrich Thomsen do, Aftmd. Hans Christensen af Hygum, Ungk. Thomas Madsen af Forum og Pigen Elisabeth Kirstine Lauridsen."

"intr. 2den Pintsedag, vac. 3 Juli 1858 af Bloch."

51

10/1

Hans Vindfeld Nielsen

M

4/11 1858

 

21/11 1858

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Nissen Hansen

husmand og vejmand

Karen Hansdatter

38 år

Skærbæk

"Madame Vindfeld Ølufgaard, Propriet. H. Vindfeld do, Hmd. Christen Gjerlufsen fra Skjerb., Gmd. Niels Sørensen fra Blaaholm, Pigen Ellen Kirstine Hansen fra Oxvang."

"intr. St. Stephansdag, vac. 4. Juli 1860 af Bloch."

52

10/1

Jørgen Nielsen

M

11/11 1858

 

5/12 1858

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Jørgensen

husmand

Karen Jørgensdatter

42 år

Nebel

"Aftmd. Søren Sørensens Hustru fra Schæfferholm, Smed Niels Søren Jørgensen fra Friisvad. Aftmd. Thomas Nielsen fra do. Ungk. Christen Jepsen fra Nebel og Pigen Else Nielsen fra Tarpgaard."

"intr. 3 S. i Faste 1859. Vac. 4. Juli 1860 af Bloch."

53

10/1

Nicolai Terkelsen

M

13/1 1859

 

25/1 1859

i hjemmet

25/1 af kirkesangeren

 

Terkel Frederik Kummel (el. Larsen)

husmand og skomager

Else Christensen

24 år

Hygum Mark

 

"døde inden Daabens Publication i Kirken. Intr. Sexagesima."

54

10/1

Søren Nissen Brodersen

M

27/4 1859

 

13/6 1859

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nissen Brodersen

husmand og høker

Johanne Kirstine Sørensen

27?? år

Ølufgårds Mark

"Jomfru Ane Margrethe Vindfeld Ølufgd., Aftmd. Søren Sørensen Schjeffh., Gaardmd. Hans Chr. Hansen Schjeffgd., Ungk. Mads Andersen do, Pigen Kirsten Marie Brodersen Schjeffh.."

"intr. 2den Pintsedag, vac. 4 Juli 1860 af Bloch."

55

10/1

Peder Nielsen

M

21/6 1859

 

21/8 1859

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Pedersen

gårdmand

Kirsten Sørensen

28 år

Hygum

"Snedker H. Schrø(d)ders Hustru fra Astrup, Aftmd. Peder Nielsen i Hygum, Gmd. Peder Sørensen fra Aal sogn, Ungk. Peder H. Nielsen fra Hygum og Pigen Grethe Christensen do."

"intr. 9 S. e. Tr., vac. 8 Mai 1862 af Bloch"

56

10/1

Andreas Jørgensen

M

23/7 1859

 

18/9 1859

Vester Nebel kirke

25/7 1859

 

Jørgen Nielsen

gårdmand

Maren Jensdatter

45 år

Lifstrup

"Pigen Ane Dorthea Nielsen fra Brammi. S., Gmd. Thomas Christensen fra Skonager, do Hans Jensen af Forum, Ungk. Jens Nielsen af Forumlund og Pigen Ane Hansen af Lifstrup."

"intr. 13 S. e. Tr.. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

57

11/1

Thue Sørensen

M

9/10 1859

 

9/10 1859

i hjemmet

9/10 af kirkesangeren

 

Søren Nissen Christensen

gårdmand

Ane Margrethe Johannesen

30 år

Hygum

"Døde inden Daabens Publication"

"Moderen døde uden at blive introduceret" "Tvillinger"

58

11/1

Hans Falk Sørensen

M

9/10 1859

 

10/11 1859

Vester Nebel kirke

9/10 af kirkesangeren

 

Søren Nissen Christensen

gårdmand

Ane Margrethe Johannesen

30 år

Hygum

"Maren Jul. Lindvig fra Strelluf. Gmd. Hans Andersen fra Maltbek.Tømmer??handler Jørgen Larsen fra Varde. Ungk. Laurids Sørensen fra Hygum og Pigen Bodil Marie Jensen do."

"Moderen døde uden at blive introduceret" "Tvillinger"

59

11/1

Nicolai Terkelsen

M

20/12 1859

 

5/2 1860

Vester Nebel kirke

 

 

Terkel Frederik Kummel (el. Larsen)

husmand og skomager

Else Christensen

25 år

Hygum Mark

"Gaardmand Christen Nielsens Hust. f. Jerne Sogn. Huusmand Peder Christensen f. do. Ungk. Hans Lauridsen f. do. Do Poul Chr. Lassen fra Hygum og Pigen Ane Christensen fra Jerne sogn."

"intr. Septuag. 1860. Vac. 4 Juli 1860 af Bloch."

60

11/1

Anders Peder Lauridsen

M

20/12 1859

 

5/2 1860

Vester Nebel kirke

 

 

Laurids Jørgensen

husmand

Ane (Jørgensen) Andersen

31 år

Ølufgårds Mark

"Gmd. Christen Thomsens Hustru i Schgd. Do Hans Christian Hansen fra do. Do Niels Peder Lauridsen fra Helsinghof. Ungk. Peder Christensen fra Helsingborg. Pige Elisabeth Cath. Nielsen fra Helsinghof."

"intr. Septuag. 1860. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

61

11/1

Henrik Thomsen Hansen

M

26/12 1859

 

10/2 1860

Vester Nebel kirke

15/1 1860

 

Hans Lauridsen

gårdmand

Johanne Hendriksen

21 år

Nebel

"Gmd. Henrik Thomsens Hustru fra Nebel. Do Jens Kirkebye Lauridsen fra Nebel. Aftmd. Hans Christensen fra Hygum. Ungk. Thomas Henriksen fra Nebel og Pige Severine Cath. Lauridsen fra do."

"intr. 1. S. i Faste 1860. Vac. 4 Juli 1860 af Bloch."

62

11/1

Peder Christian Jørgensen

M

15/2 1860

 

1/4 1860

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen Jørgensen

husmand

Ane Kirstine Michaelsdatter

28 år

Vestervad

"Jomfru Ane Hansen fra Varde. Prop. H. Vindfeld til Ølufgd.. Gmd. H. J. Mller af Vestervad. Ungk. Søren Michaelsen af Foldgd. og Pigen Ane M. Michaelsen af do."

"intr. Palme S.. Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

63

12/1

Jacob Brodersen

M

18/8 1860

 

30/9 1860

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nissen Brodersen

husmand og høker

Johanne Kirstine Sørensen

28 år

"Ølufgaards Mark (Schæferholm)"

"Gmd. Christen Thomsens Hustru i Schgd. Aftmd. Søren Sørensen Schjeferholm, Huusmd Niels Jørgensen fra Nebel, do Benneth Jensen fra Helsingborg og Pige Anne Kirstine Brodersen Schjeferh."

"intr. 17 S. e. Tr.. Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

64

12/1

Johan Peder Hein Pedersen

M

(28) 26/8 1860

 

7/10 1860

Vester Nebel kirke

31/8 1860

 

Peder Hein Johansen

husmand

Maren Hansen

32 år

Skærbæk

"Pigen Kirstine Gram Ølufmøl., Dagleier Johan Peder Hein fra Varde. Huusmd Niels Nissen Hansen fra Skjerbek. Ungkarl Christian Gram af Ølufmølle og Pigen Andrea L. S. Lindelof fra Skjerbek."

"intr. 18 S. ef. Tr. Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

65

12/1

Hans Jensen Hansen

M

1/12 1860

 

17/2 1861

Vester Nebel kirke

4/12 1860

 

Christen Hansen

husmand

Dorthea Kirstine Christensdatter

30 år

Lifstrup

"Pigen Ane Hansen i Lifstrup, Aftmd. Hans Christian Christensen do, Kromd Jens Chr. Riber i Ølufvad, Ungk. Anders Nielsen do og Pigen Kirsten Madsen i Lifstrup."

"intr. 3. S. i Fasten 1861. Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

66

12/1

Jens Christensen

M

8/4 1861

 

9/6 1861

Vester Nebel kirke

9/5 1861

 

Christen Christensen

husmand

Ane Marie Thomasdatter

43 år

Skærbæk

"Pigen Hansine Maria Hansen fra Roust, Aftmd. Søren Sørensen fra Schjeferholm, Ungk. Jeppe Hansen fra Roust, do Hans K. Jensen fra Skjerbek og Pigen Mette Maria Hansen fra Roust."

"intr. 2 S. e. Trin?? Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

67

12/1

Frands Lauridsen

M

28/4 1861

 

20/5 1861 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Lauridsen

husmand

Frederikke Hansen

27 år

Nebel

"Pigen Maren Thomsen fra Nebel. Gmd. Christen Thomsen do. Do. Jens Kirkebye Lauridsen do. Ungk. Christian P. Nielsen fra Nykirke Sogn og Pigen Maren Henrichsen fra Nebel."

"intr. 1 S. eft. Trin.?? Vac. 8 Mai 1862 af Bloch."

68

12/1

Michael Møller Michaelsen

M

5/2 1862

 

4/5 1862

Vester Nebel kirke

20/2 1862 af kirkesangeren

 

Søren Michaelsen

gårdmand

Mette Nielsen

31 år

Foldgård

"Gmd. Jens Bundesens Hustru af Nebelgaard b B., Aftmd. Michael Møller Sørensen af Foldgaard, Proprietair Windfeld af Ølufgaard."

"intr. 2 S. e. P. Vac. 2 August 1864?? af Bloch."

69

13/1

Niels Johan Hansen

M

14/2 1862

 

21/4 1862

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Lauridsen

gårdmand

Johanne Henriksen

23 år

Nebel

"Gmd. Peder Jørgensens Hustru af Hygum bar barnet, Pigen Severine Cathrine Lauridsen, Gmd. Jens Kirkebye Lauridsen, begge af Nebel."

"intr 2den Paaskedag. Vac. 8 Mai 1862 af Bloch"

70

13/1

Thøger Thøgersen

M

20/2 1862

 

18/4 1862

Vester Nebel kirke

20/2 1862 af kirkesangeren

 

Niels Jessen Thøgersen

gårdmand

Ellen Marie Jørgensen

31 år

Stokholm

"Skolelærer Haahrs Hustru af Nebel bar Barnet; Niels Pedersens Hst af Hygum, Aftmd. Thøger Madsen Stokholm, do Hans Christensen, Hygum."

"vac. 2 August 1864 af Bloch. Tvillinger. intr. Langfredag"

71

13/1

Jørgen Thøgersen

M

20/2 1862

 

18/4 1862

Vester Nebel kirke

20/2 1862 af kirkesangeren

 

Niels Jessen Thøgersen

gårdmand

Ellen Marie Jørgensen

31 år

Stokholm

"Pigen Johanne Marie Jørgensen af Skads bar Barnet, Hmd. Jørgen Pedersen ibd, Gmd. Peder Jørgensen af Hygum."

"vac. 2 August 1864 af Bloch. Tvillinger. intr. Langfredag"

72

13/1

Frands Christian Frandsen

M

8/3 1862

 

11/5 1862

Vester Nebel kirke

 

 

Anders Frandsen

husmand

Cathrine Christensen

23 år

"Ølufmark (Helsingborg)"

"Pigen Kirstine Frandsen af Skads Sogn b. B. Aftmd Villads Sørensen af Ølufgaards Mark, Jfru Margrethe Windfeld af Ølufgd, Pigen Hansine Hansen af Skjefergd."

"intr. 3 S. ef. P. vac. 2 August 1864 af Bloch."

73

13/1

Christen Terkelsen

M

9/4 1862

 

16/5 1862

Vester Nebel kirke

15/4 1862 af kirkesangeren

 

Terkel Frederik Kummel (el. Larsen)

husmand og skomager

Else Christensen

27 år

Hygum Mark

"Hmd. Peder Christensens Hustru af Jerne Sogn bar Barnet, Pigen Ane Christensen og Gmd. Christen Nielsen, Begge af Jerne Sogn, samt Aftmd Hans Chr. Jensen af Hygum."

"intr. Almdl. Bededag. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

74

13/1

Georg Peder Christensen

M

17/8 1862

 

26/10 1862

Vester Nebel kirke

 

 

Rask Christensen

gårdmand

Kirsten Marie Terpager

48 år

Hygum

"Gmd. i Hygum Niels Pedersens Hustru bar Barnet, Pigen Marie Pedersen af Ølufgds Mark, Bager Steen af Varde, Gmd. Peder Jørgensen af Hygum, Jfr. Anne Hovmand af Bryndum Præstegaard og Mette Petrea Haahr af Nebel."

"intr. 16 S. e. Tr.. Vac. 2. August 1864 af Bloch."

75

14/1

Laurids Christensen Lauridsen

M

18/8 1862

 

21/9 1862

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Lauridsen

husmand

Abelone Olesen

32 år

Hygum

"Jens Mathiasens Hustru af Gjørding Sogn bar Barnet, Pigen Maren Thomsen, Gmd. Thomas Jørgensen begge af Gjørding, Ungkarl Hans Knudsen, Gmd. Jens Mortensens Hustru begge af Hygum."

"intr. 14 S. e. T. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

76

14/1

Niels Andersen Nielsen

M

3/10 1862

 

9/11 1862

Vester Nebel kirke

 

 

Anders Nielsen

husmand

Else Cathrine Thomsen

27 år

Lifstrup

"Gmd. Jens Thomsen Hst. af Lifstrup Maren Nielsen bar Barnet, Pigen Karen Thomsen af Andsager, Aftmd. Niels Andersen, Ungk. Mads Madsen, Pigerne Kirsten Madsen og Karen Christoffersen, alle af Lifstrup."

"intr. 21 S. e. T. Vac. 2. August 1864 af Bloch"

77

14/1

Hans Brodersen

M

8/11 1862

 

19/11 1862

i hjemmet

19/11 af kirkesangeren

 

Christen Nissen Brodersen

husmand

Johanne Kirstine Sørensen

30 år

Ølufgårds Mark

"Døde uden Daabens Publication"

"intr. 3. S. i Adv."

78

14/1

Niels Jørgensen

M

26/2 1863

 

29/3 1863

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Jørgensen

gårdmand

Hansine Hansen

30 år

Hygum

"Gaardmand i Nebel Hans Lauridsens Hustru Johanne Henriksen bar Barnet, Pigen Else Hansen af Skads, Gaardmand Jens Mortensen i Hygum, do Mikkelsen i Vong. Ungkarl Thomas Henriksen i Nebel."

"intr. Palme Søndag. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

79

14/1

Carl Anton Jørgensen

M

17/7 1863

 

17/7 1863

i hjemmet

17/7 af jordemoderen

 

Jørgen Rasmussen

indsidder og vejmand

Kirsten Pedersen

31 år

Avlinggård

"døde uden Daabens Publication i Kirken"

"Moder og Barn meget svage. Barnet strax hjemmedøbt efter Lægens Opfordring. Moderen døde uden at blive indledt i Kirken."

80

14/1

Laurids Holger Lauridsen

M

9/9 1863

 

1/11 1863

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Lauridsen

husmand

Frederikke Hansen

29 år

Nebel

"Pigen Severine Cathrine Lauridsen Neb. b. B.. do Ane Marie Hansen af Folding, Gmd. Christen Thomsen og Hans Lauridsen, Ungk. Bunde og Christian Bundesen alle af Nebel, Tieneste Pigerne Mette Petrea Haahr af Nebel og Marie Pedersen af Ølufgd. M."

"intr. Alle Helgensdag. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

81

14/1

Hans Hein Pedersen

M

14/10 1863

 

13/12 1863

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Hein Johansen

husmand

Maren Hansen

36 år

Skærbæk

"Pigen Ane Cathrine Gram af Ølufmølle b. B. do Kirstine Gram ibd. Gmd. Thomas Madsen af Lilbek. Hmd. Niels Nissen og Christen Gjerlufsen, Ungk. Peder Pedersen og Chr. Lindelof. Pigerne Else Marie Nielsen og Emilie Lindelof. Alle af Skjærbek."

"intr. 3 S. i Adv.. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

82

15/1

Hans Lauridsen Christensen

M

2/2 1864

 

24/3 1864

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen

fæstehusmand

Ane Marie Hansen

25 år

Lifstrup Hede

"Pigen Marie Hansen af Nesberg b. B.. do Maren Christensen af Blaxmark. Gmddene Hans Lausridsen af Nesberg og Jørgen Nielsen af Lifstrup samt Hmd Hans Hjerrild Madsen af Rosthøi."

"intr. Skjærtorsdag"

83

15/1

Niels Andersen Thomsen

M

18/4 1864

 

16/5 1864

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Thomsen

gårdmand

Maren Nielsen

29 år

Lifstrup

"Pigen Karen Christoffersen af Lifstrup b. B., do Louise Thomsen af Aalbek Mølle, Aftmd. Niels Andersen, Hmd. Niels Terkelsen, Ungkl Vilhelm Madsen og Michael Eskesen samt Pigen Karen Madsen. Alle af Lifstrup."

"intr. 2den Pintsedag. Vac. 2 August 1864 af Bloch."

84

15/1

Jens Peder Gissemann

M

5/3 1865

 

30/4 1865

Vester Nebel kirke

 

 

Jørgen Hansen Gissemann

indsidder og smed

Margrethe Jensen

28 år

"Ølufgaards (Foldgaards) Mark"

"Pigen Else Cathrine Gissemann fra Guldager b. B., do Elisabeth Hansen do, Aftmd Thomas Madsen i Lilbek, Indsidder Søren Chr. Berenthsen Ølufg. M., Ungk. Anton Hansen Gissemann Guldager, Jfr. Grethe Windfeld Ølufg."

"intr. 2 S. e. P."

85

15/1

Jørgen Peder Jørgensen

M

3/8 1865

 

10/9 1865

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Jørgensen

gårdmand

Hansine Hansen

32 år

Hygum

"Gmd. Niels Chr. Jørgensens Hustru af Aarre b. B. Pigen Elise Cathrine Haahr af Nebel, Gmd. M. N. Michelsen af Vong, Gmd. Jens Mortensen af Hygum og Ungk. Thomas Henriksen af Nebel."

"intr. 13 S. e Tr., vac. 26 Juni 1866 af Bloch"

86

15/1

Hans Nielsen Lauridsen

M

21/8 1865

 

17/9 1865

Vester Nebel kirke

25/8 1865

 

Laust Jepsen

gårdmand

Maren Hansen

35 år

Nebel

"Pige Ane Kirstine Jensen af Tjereborg b. B., Pige Ane Marie Jepsen af Bryndum, Gmd. Niels Hansen Jepsen af Vilslef, do Jeppe Mortensen Jepsen af Brynd. og Ungk. Thomas Henriksen af Nebel."

"intr. 14 S e Tr, vac. 16 Juni 1866 af Bloch"

87

15/1

Thomas Henriksen Nielsen

M

1/11 1865

 

7/11 1865

i hjemmet

7/11

 

Anders Nielsen

fæstehusmand

Else Cathrine Thomsen

30 år

Lifstrup

"døde uden Daabens Publication i Kirken"

"intr 2den Juledag"

88

16/1

Laurids Christian Lauridsen

M

28/11 1865

 

26/12 1865

Vester Nebel kirke

 

 

Laurids Jørgensen

husmand og snedker

Ane Andersen

36 år

Ølufgårds Mark

"Gmd. Andreas Jensens Hustru af Helsingborg b. B., Pige Else Marie Nielsen af Skjerbek, Hmdd. Claus Clausen og Nes Hansen, Ungk. Gjerluf Hansen Alle af Ølufgds M. samt Ungk. Hans Nielsen af Skjerbek."

"intr. Fastelavnssøndag 1866. Vac. 16/6 1870 af Bloch."

89

16/1

Mads Peder Frausen

M

23/12 1865

 

2/4 1866

Vester Nebel kirke

23/1 1866

uægte

Mads Peder Nielsen

"dengang Tjenestekarl paa Nørholm"

Maren Hansen

ugift, 24 år

mor: "hos Forældrene Hans Pedersen Lifstrup Hede"

"Hmd Hans Pedersens Hst af Lifstrup Hede b. B., Pige Ane Hansen ibd., Ungk. Jens Frausing Hansen ibd., do Silles Pedersen Friis af Ølufvad, Pige Ane Hansen Lifstrup."

"Tiennemaanedsdagen før Fødselen havde Moderen haft Ophold i Thorstrup Sogn, Tjeneste hos A. Nødskov paa Nørholm. Tilmeldt Sognepræst i Thorstrup d. 2 Febr 1866, Tilstaaelse derfra af 5. Febr. Vac. 16/6 70 af Bloch."

90

16/1

Christen Sørensen Christensen

M

1/1 1866

 

4/3 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Christensen

husmand

Ane Marie Kirstine Hansen

29 år

Hygum

"Pige Kirsten Marie Jensen af Skads b. B., do Birthe Marie Nielsen af Hygum, Maler Christen Hansen af Skads, Gmd. Jørgen Frederiksen ib, Ungk. Peder Hansen Nielsen af Hy."

"intr. Sexagesima, vac. 26 Juni 1866 af Bloch."

91

16/1

Jens Anton Thøgersen

M

7/1 1866

 

11/2 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Jessen Thøgersen

gårdmand

Ellen Marie Jørgensen

35 år

Stokholm

"Hmd. Søren Lauridsen Nielsens Hst. af Kroggaards Mark b. B., Pige Dorthea Jørgensen af Skads, Hmd Jørgen Pedersen Ligl., Aftmd Thøger Madsen af Stokh., Ungk. Hans Nielsen af Skads."

"intr. Fastelavnssøndag, vac. 16 Juni 1866 af Bloch."

92

16/1

Søren Nielsen

M

28/1 1866

 

2/4 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Pedersen

gårdmand

Kirsten Sørensen

35 år

Hygum

"Gmd. Peder Sørensens Hst. af Aal b. B., Pige Bodil Marie Jensen af Hyg., Gmd. Hans Sørensen af Rosthøi, do Peder Jørgensen af Hygum, Ungk. Venzel Sørensen ib."

"intr. 2 Paaskedag, vac. 16 Juni 1866 af Bloch."

93

17/1

Niels Christian Nielsen

M

8/2 1866

 

"25 (April) Marts" 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Bundesen Nielsen

indsidder

Ane Margrethe Knudsen

25 år

Hygum

"Pige Mette Nielsen af Skads b. B., do Mette Christensen af Hygum, Gmd. Knud Jørgen Christensen ib., do Jens Hansen af Skads sogn, Ungk. Christen Knudsen af Hygum."

"intr. Palmesøndag"

94

17/1

Peder Anton Madsen

M

31/1?? 1866

 

18/2 1866

Varde Kirke

 

uægte

Mads Nielsen

tjenestekarl

Else Pedersen

ugift

mor: 10 månedersdagen før fødselen: se bemærkn., far: Skads

 

 

95

17/1

Johan Frederik Vilhelm Schnack

M

20/2 1866

 

29/3 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Heinrich Christian Wilhelm Schnack

indsidder

Maren Pedersen

31 år

Vestervad

"Pige Cæcilie Magdalene Mller af Vestervad b. B., do Ane Cathrine Andersen af Nebel, Gmd. Poul Poulsen af Vestervad, do Niels Jacobsen af Astrup, Pige Maren Sørensen af Br."

"intr. Skjærtorsdag. Vac. 16 Juni 1866?? af Bloch."

96

17/1

Søren Christian Christensen

M

15/2 1866

 

29/3 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Christensen

gårdmand

Mette Sophie Mortensen

28 år

Hygum

"Gmd Thomas Nielsens Hst. i Darum b. B., Pige Karen Christensen af Billund, Gmd. Morten Christensen af Allerup, Ungkarl Hans Sørensen i Astrup, do Lars Nielsen af Skads."

"Anmeldelse for sent kommet tilstede. Intr. Skjærtorsdag. Vac. 16Juni 1866 af Bloch."

97

17/1

Terkel Nicolai Terkelsen

M

18/3 1866

 

6/5 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Terkel Frederik Kummel (el. Larsen)

husmand og skomager

Else Christensen

31 år

Hygum Mark

"Jfru Mette Petrea Haahr af Nebel b. B., Pige Dorthea Christensen af Jerne, Gmd. Jens Mortensen af Hygum, Ungk. Peder H. Nielsen ib., do Andreas Bundesen Nebelg."

"intr. 6 S. e. P., vac. 16/6 70 af Bloch."

98

17/1

Niels Peder Jacob Nørgaard

M

24/4 1866

 

27/5 1866

Vester Nebel kirke

10/5 1866

 

Jens Jacobsen Nørgaard

 

Mette Cathrine Pedersen

distriktsjordemoder, 35 år

Nebel

"Gmd. Jens Kirkeby Lauridsens Hst i Nebel b. B., Gmdd. Peder Jørgensen og Niels Pedersen, Hygum, Gmd. Hans J. Poulsen, Lilbek, do Jens Mortensens Hst., Hygum, Ungk. Niels Bundesen, Nebelgd., Jfr. Karen Windfeld, Ølufgd., Pige?? Bodil Marie Jensen, Nebelg,

 

99

18/1

Hans Brodersen

M

24/4 1866

 

1/7 1866

Vester Nebel kirke

25/4 1866

 

Christen Nissen Brodersen

husmand

Johanne Kirstine Sørensen

34 år

Ølufgårds Mark

"Hmd. Niels Jørgensens Hst. af Nebel b. B., do Christen Christensens Hst. af Skjærb., Aftmd Søren Sørensen, Gmd. Christen Thomsen, begge af Ølufgds M., Ungk. Thomas Christensen af Skjærbek, Pige Jacobine Brodersen af Ølufgds M."

"intr. 5 S. eft. Tr.. Vac. 16/6 70 af Bloch."

100

18/1

Hans Christian Hansen

M

19/7 1866

 

12/8 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Hansen

gårdmand

Abelone Madsen

34 år

Lifstrup

"Pige Hanne Margrethe Rasksen af Lifstrup b. B., do Kirsten Madsen ib., Gmd. Poul Jensen ib., Aftmd. Hans Chr. Christensen ib., Ungk. Christen Madsen ib.."

"intr. 17 S. ef. Tr.. Vac. 29 Juli 1868 af Bloch."

101

18/1

Niels Peder (Nielsen) Hoff

M

14/8 1866

 

7/10 1866

Vester Nebel kirke

16/8 1866 "af Kirkesangeren under Sognepræstens"

 

Niels Christian Hoff

husmand

Ane Cathrine Mortensen

25 år

"Ølufgds. Mark (Helsinghof)"

"Aftmd. Niels P. Lauridsens Hst. Helsinghoff b. B., Pige Elisabeth Cath. Nielsen, Aftmd. Niels P. Lauridsen begge af Helsinghoff, Gmdd. Hans Chr. Hansen, Christen Thomsen, begge af Skjefergaard, Ungkarl Christen Nielsen af Helsinghof."

"intr. 19 S. e. Tr."

102

18/1

Niels Thomsen Poulsen

M

26/9 1866

 

4/11 1866

Vester Nebel kirke

5/10 1866

 

Hans Jessen Poulsen

gårdmand

Mette Kirstine Bundesen

33 år

Lilbæk

""Gmd. Jens Kirkeby Lauridsens Hst. af Nebel b. B., Pige Inger Marie Nielsen af Blaaholm, Gmd. Jens Bundesen af Nebelgd. og Niels Sørensen af Blaaholm, Proprietair Windfeld af Ølufgd, Kjøbmand Johnsen af Varde, Ungk. Niels Bundesen af Nebelgd. og Pige"

"intr. Alle Helgens Søndag. Vac. 29 Juli 1868 af Bloch."

103

18/1

Søren Hansen

M

28/9 1866

 

11/11 1866

Vester Nebel kirke

 

 

Nes Hansen

indsidder

Karen Sørensen

28 år

Ølufgårds Mark

"Hmd. Hans Hansens Hst. af Lifstrup (Haarholm) b. B., Pige Christine Sørensen af Sadderup, Aftmd. Søren Christensen, Veimand Jørgen Rasmussen, begge af Ølufgds Mark, Ungk. Jens Hansen af Alslev??"

2intr. 24 S. ef. Tr.. Vacc. 29 Juli 1869 af Bloch."

104

19/1

Thomas Henriksen Nielsen

M

24/2 1867

 

7/4 1867

Vester Nebel kirke

 

 

Anders Nielsen

fæstehusmand

Else Cathrine Thomsen

32 år

Lifstrup

"Pige Kirsten Thomsen af Andsager b. B., Pige Hanne Margr. Rasksen af Lifs., Gmdd. Jens Thomsen og Poul Jensen samt Ungk. Vilhelm Madsen, alle af Lifstrup."

"intr. Mariæ Bebudelsesdag"

105

19/1

Andreas Thomsen

M

23/3 1867

 

28/3 1867

i hjemmet

28/3

 

Jens Thomsen

gårdmand

Maren Nielsen

32 år

Lifstrup

"Døde uden Daabs Publication i Kirken"

"intr. 3 S. e. P."

106

19/1

Niels Moustsen Nielsen

M

18/7 1867

 

8/9 1867

Vester Nebel kirke

 

 

Mogens eller Moust Nielsen

gårdmandssøn

Kirsten Madsen

25 år

Lifstrup

"Gmd. Niels Moustsens Enke i Lifstrup b. B., Pige Ane Marie Nielsen ibd., Hmd. Niels Nielsen Varde Mark, Gmd. Anders Christensen i Lifstrup, Ungk. Christen Madsen ibd."

"intr. 12 S. e. Tr."

107

19/1

Christian Peder Hansen

M

8/8 1867

 

25/8 1867

Vester Nebel kirke

 

uægte

Søren Nissen Christensen

gårdmand

Kirsten Marie Hansen

ugift, 37 år

mor: "tilhuse hos Hmd. Jens Christensen i Hygum

far: Hygum

"Pige Ane Pedersen Haahr af Hygum b. B., do Karen Kirstine Hansen Skads Mark, Hmd. Jens Christensen af Hygum, do Mads Sørensen af Hygum, do Christen Madsen af Skads Mark."

108

19/1

Henrik Thomsen Henriksen

M

18/8 1867

 

13/10 1867

Vester Nebel kirke

 

 

Thomas Henriksen

gårdmand

Elise Cathrine Pedersen Haahr

33 år

Nebel

"Gmd. Hans Lauridsens Hst. af Nebel b. B., Pige Johanne Christensen af Seistrup, Gmd. Hans Lauridsen i Nebel, Aftmd. Hans Christensen Hygum, Ungk. Poul Knudsen ibd."

"intr. 17 S. e. Tr.. Vacc. 29 Juli 1868 af Bloch."

109

19/1

udøbt

M

8/9 1867

 

-

-

 

 

Anders Christensen

gårdmand

Karen Madsen

23 år

Lifstrup

 

"intr. 19 S. ef. Tr."

110

19/1

udøbt

M

8/9 1867

 

-

-

 

 

Anders Christensen

gårdmand

Karen Madsen

23 år

Lifstrup

 

"intr. 19 S. ef. Tr."

111

20/1

Hans Jørgensen

M

20/10 1867

 

8/12 1867

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Jørgensen

gårdmand

Hansine Hansen

34 år

Hygum

"Gmd. Christen Pedersen Bech