Navn

Køn

Fødselsdato

Fødselssted

Dåbsdato

Dåbssted

Hjemmedøbt

Ægthed

Far

FErhverv

Mor

MErhverv

Bopæl

Faddere

Kommentar

Christen Pedersen

M

 

 

14/7 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauritsen

 

Kirsten Hansdatter

 

Lifstrup

"Christiane Clausd. af Astrup bar Barnet, Testi. Niels Povelsen i Øllufvad og Gregers Hansen i Lifstrup, Maren Gregersdr. og Maren Christensdr. begge af Lifstr."

"Konen Kiersten Hansd. blev indl. d. 11te Aug. 10de S. e. Trin."

Niels Pedersen

M

 

 

21/7 1776 "7de Sønd. eft. Trin."

Vester Nebel kirke

"af Hr. Huulegaard selv"

 

Peder Nielsen

 

An Pedersdatter

 

Skærbæk

"Kiersten Andersd. af Schierbech bar Barnet, Testi. Zacharias Nielsen i Nebel og Christen Nielsen ibid, Kiersten Christensd. af Blaaholm og Grethe Jonsd. af Forum."

"Konen An Pedersd. blev indl. d. 18de Aug. 11te S. e. Trin."

Søren Hansen

M

 

 

15/9 1776 "15de S. eft. Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

An Marie Andersdatter

 

Hygum

Edel Hansdatter af Hygum bar barnet. "Faddere til dem begge vare Hans Rasksen og Jens Rasksen af Hygum, Gregers Bennitsen og Christen Lauritsen af Nebel, Grete Frandsdr., An Sørensdatter og Mette Christensd. alle 3 af Hygum, samt Dorthe Hansdr. af Nebel.

"Konen An Marie Andersd. af Hyg. blev indl. d. 3die Nov. 22 S. eft. Trin."

Hans Hansen

M

 

 

15/9 1776 "15de S. eft. Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

An Marie Andersdatter

 

Hygum

Maren Nielsdatter af Hygum b. b. "Faddere til dem begge vare Hans Rasksen og Jens Rasksen af Hygum, Gregers Bennitsen og Christen Lauritsen af Nebel, Grete Frandsdr., An Sørensdatter og Mette Christensd. alle 3 af Hygum, samt Dorthe Hansdr. af Nebel."

"Konen An Marie Andersd. af Hyg. blev indl. d. 3die Nov. 22 S. eft. Trin."

Jep Hansen

M

 

 

13/10 1776 "19de Sønd. eft. Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Rasksen

 

Ane Jepsdatter

 

Hygum

"Johanne Christensd. af Hyg. bar Barnet, Test. Niels Lauritsen i Brøndum, og Peder Christensen i Hostrup, Grete Frandsdatter i Hygom, og Marie Pedersdr. i Hyg."

"Konen Ane Jepsd. blev indl. d. 24de Nov., 25de S. eft. Trin."

Christen Hansen

M

 

 

10/11 1776 "23de S. eft. Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Ellen Christensdatter

 

Hygum

"Hans Christensens Hustru i Schads bar Barnet, Test. Hans Rasksen og Jens Rasksen af Hygom, Mette Christensdatter og Maren Pedersdatter af Hygom."

"død" "Konen Ellen Christensdatter blev indledet d. 26de Dec."

Søren Nielsen

M

 

 

16/2 1777 "1 Sønd. i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Jensen

 

Kiersten

 

Lifstrup

"Christen Sørensens Kone i Lifstrup bar Barnet, Test. Gregers Hansen i Lifstrup, Hans Lassen ibid, Peder Lauritsen i Lifstrup og Kiersten Hansd. i Lifstrup."

"Konen Kiersten blev indl. d. 16de Martij"

Dorthe Christensdatter

K

 

 

17/8 1777 "12te Søndag efter Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Hansen

 

Anna Nielsdatter

 

Helsingborg

"Mette Christensdr. af Hygom bar Barnet. Testes. Jørgen Nielsen af Smørpøt, Søren Hansen af Sedding, Else Rasches af Hygom, Anna Sørensdr. ib."

"Konen blev indledet 16de S. p. Trinit. d. 14de Sept."

Anna Margrethe Hansdatter

K

 

 

28/9 1777 "18de S. p. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Larsen

 

In Hansdatter

 

Lifstrup

"Karen Christensdr. af Lifstrup bar Barnet. Testes. Niels Hansen, Gregers Hansen, Søren Christensen og Johanne Magrethe Gregersdr., alle af Lifstrup."

"Konen blev indledet d. 9de Nov. 24de a. Trinit."

Christen Nielsen

M

 

 

9/11 1777 "24de S. a. Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

Grethe Frandsdatter

 

Hygum

"Ingeborg Nielsdr. af Brøndum bar Barnet. Testes. Hans Jensen og Morten Raschsen, Anna Sørensdr. og Else Rashsdatter, alle af Hygom Bye."

"Konen blev indledet d. 2den Juule-Dag."

dødfødt

M

15/11 1777

 

-

-

 

 

Jep Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

 

"Konen blev indledet d. 1ste Jan. 1778."

Rask Mortensen

M

 

 

7/12 1777 "2den S. i Adv."

Vester Nebel Kirke

 

 

Morten Rasksen

 

Else Sørensdatter

 

Hygum

"Johanne Raschsdatter af Brøndum bar Barnet. Test. Mons. S. Bierrum, Lambert Hansen af Aandrup og Niels Hansen af Lifstrup, Christen Pedersens Hustrue Edel af Hygom."

"Konen blev indl. d. 11 Jan. 1778."

Mette Pedersdatter

K

 

 

29/3 1778 "Midfaste Søndag"

Vester Nebel Kirke

 

 

Peder Lauritsen

 

Kirsten Hansdatter

 

Lifstrup

"Niels Hansens Hustrue Kirsten Hansdr. af Lifstrup bar Barnet. Testes. Karen Jensdr. af Lifstrup, Christen Sørensen ibid., Jacob Filter af Astrup, Peder Svendsen af Forumlund"

"Konen blev introduceret 2den Søndag efter Paaske d. 3. Maji."

Karen Nielsdatter

K

 

 

15/5 1778

Vester Nebel Kirke

 

 

Niels Jensen

 

Kiersten Lauritsdatter

 

Skærbæk

"Test. Rasmus Holm i Stampe Møllen, Povel Andersen i Skierbek og Povel Nielsen i Øllufwad, An Catrine i Schierbek, og Leene Christensdatter i Nebel. Barnet blev baaren af An Pedersdatter i Schierbech."

"Konen blev introduceret D?? Trinit. d. 14. Junii."

dødfødt

M

12/5 1778

 

-

-

 

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

 

"Konen blev indledet D?? Trinit. d. 14. Junii."

Anna Huusfeld

K

 

 

30/8 1778 "11te Søndag efter Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Rasmus Holm

 

Inger Jensdatter

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

"Mette Jensdr. af Seekiær i Holsted Sogn bar Barnet. Testes. Studiosus Mr. Spenning af Øllufgaard, Mr. Dam af Roust Mølle, Poul Andersen af Schierbech, Anna Jensdr. af Kikkenborg."

"Konen blev indledt 16de Søndag efter Trinit. 24. Oct."

Laust Jeppesen

M

 

 

29/11 1778 "1ste Søndag i Advent"

Vester Nebel kirke

 

 

Jeppe Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

"Peder Lauritzens Kone Mette Christensdr. i Hygom bar Barnet. Testes. Christen Lauritzen i Nebel, Jens Christensen og Søren Jørgensen af Øllufgaard, Søren Hansens dt. Anna af Hygom."

"Konen blev indledt Dca 1. a Felto Epiph. d. 10. Jan. 1779."

Mette Maria Pedersdatter

K

 

 

1/1 1779

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Nielsen

 

Anna Pedersdatter

 

Skærbæk

"Barnet blev baaren af Kirsten Jørgensdr. i Nebel. Testes. Mads Pedersen i Forum, Poul Andersen i Schierbech, Søren Jørgensen paa Øllufgaard, Gregers Kone Kiersten Zachariasdr. af Nebel."

"Konen blev indledt Fastelavns Søndag d. 14de Febr."

Dorthe Sørensdatter

K

 

 

2/5 1779

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Anna Bennitsdatter

 

Ølufvad

"baaren af Hr. Asmussen paa Øllufgaard. Testes. Christen Hansen i Sohale, Jens Christensen og Jens Rask paa Øllufgaard, Inger Jensdr. i Stampe-Møllen."

"Konen blev indledt 1ste Søndag efter Trinit. d. 6. Juni."

Kirsten Hansdatter

K

 

 

13/5 1779 "Christi Himmelfartsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Rasksen

 

Anna Jeppesdatter

 

Hygum

"Baaren af Hans Jensens Kone Ellen Christensdr. i Hygom. Testes. Thomas Rasksen i Tarp, Morten Rasksen i Hygom, Christen Sørensen ibid, Else Rasksdr. ibid."

"død" "Konen blev indledt 2den Søndag efter Trinit. d. 13. Junii."

Rask Mortensen

M

 

 

24/5 1779 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Morten Rasksen

 

Else Sørensdatter

 

Hygum

"Baaren af Anna Sørensdr. af Roesthøye. Testes. Jomfr. Asmussen paa Øllufgaard, Monsi. Niels Stub Bierrum ibid, Niels Hansen af Lifstrup, Thomas Rasksen af Tarp."

"død" "Konen blev indledt 3die S. efter Trinit. d. 20. Junii."

Maren Hansdatter

K

 

 

24/5 1779 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

"Baaren af Jesses Kone Anna Hansdr. af Roesthøye. Testes. Monsi. Lauritz Huulegaard af Brøndum Præstegaard, Niels Hansen, Hans Larsen og Kirsten Hansdr., alle af Lifstrup."

"Konen blev indledt 3die S. efter Trinit. d. 20. Junii."

Anna Nielsdatter

K

 

 

12/12 1779 "Dca 3. Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Hansen

 

Kirsten Hansdatter

 

Lifstrup

"Baaren af Præstens Kone Mad. Antonette Huulegaard. Testes. Anna Sørensdr. Niels Hansens Kone af Roesthøye, Lambert Hansen af Anderup, Jens Hansen, Rask Hansen og Morten Rasksen, alle af Hygom."

"Konen blev indledt Fastelavns Sønd. d. 6. Feb. 1780."

Kirstine Nielsdatter

K

 

 

9/1 1780 "1ma post Epiph."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

Magrethe Frandsdatter

 

Hygum

"baaren af Hans Raskes Kone Anna Jepsdr. i Hygom. Testes. Hans Christensen af Brøndum, Jens Christensen paa Øllufgaard, Hans Tostensen ibid., Morten Raskes Kone Else i Hygom."

"Konen blev indledt Palme Søndag d. 19. Martii."

Maren Gregersdatter

K

 

 

13/2 1780 "Dca Invocavit"

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Bennitsen

 

Kirsten Zachariasdatter

 

Nebel

"baaren af Christen Torensens?? Kone Bodil Madsdr. af Astrup. Testes. Laust Christensen, Peder Andreasen, Kirsten Jørgensdr., Johanne Hansdr., alle af Nebel, samt Christen Laustsen af Præstegaarden."

"Konen blev indledt Skiærtorsdag d. 23. Martii"

Hans Spangsberg

M

 

 

26/12 1780 "Fer. 2da"

Vester Nebel kirke

 

 

Jeppe Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

"baaren af Jens Hansens Kone Else Hansdr. i Spangsberg. Testes. Peder Lassen Gaardmand af Kraunse, Christen Nielsen, Bennit Christensen, Johanne Hansdr. af Nebel, og Mette Maria af Hygom."

"død" "Konen blev indledt Sønd. 7gma d. 11. Feb. 1781."

Christen Pedersen

M

 

 

31/12 1780 "Dca post Testum Nativit. Christi."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Christensen

 

Dorthe Maria Christensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Niels Hansens Kone Kirsten Hansdr. af Lifstrup. Testes. Gregers Hansen, Hans Hansen, Christen Lauridsen og Huustrue Maren Christensdr., alle af Lifstrup."

"død" "Konen blev indledt Sønd. 7gma d. 11. Feb. 1781."

Else Hansdatter

K

 

 

22/4 1781

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Peder Jørgensens Huustrue Else Jensdr. af Kraunse. Testes. Hans Jensen af Hygom, Christen Lauritsen af Lifstrup, Hans Larsens Søn Christen og Niels Hansens Kone Kirsten Hansdr. ibd."

"død" "Konen blev indledt 5te Søndag efter Paaske."

Mette Susanne Holm

K

 

 

13/5 1781 "4de Søndag efter Paaske"

Vester Nebel kirke

 

 

Rasmus Holm

 

Inger Jensdatter

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

"baaren af Jens Nielsens Kone, Anna Jensdr. af Kikkenborg. Testes. Monsr. Jacob Lund af Roust-Mølle, Mr. Niels Stub Bierrum og Mr. Frederic Christian Bierrum af Øllufgaard, Niels Poulsen af Øllufvad, Karen Poulsdr. af Schierbech."

"Konen blev indledt 1ste Søndag efter Trinit."

Anna Hansdatter

K

 

 

17/6 1781 "Dca 1ma post Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

"baaren af Laust Christensens Kone Anna Sørensdr. af Nebel. Testes. Hans Rasksen og Christen Hansen af Hygom, Jens Christensen Ladefoged paa Øllufgaard, Anna Laustsdr. af Nebel."

"Konen blev indledt 5te Søndag efter Trinit."

Christen Christensen

M

 

 

22/7 1781 "Dca 6ta post Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Laustsen

 

Maren Christensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Hans Laustsens Kone Johanne Hansdr. af Nebel. Testes. Laust Christensen og Peder Andreasens Søn Andreas af Nebel, Niels Hansen af Lifstrup, Ingeborg Gregersdr. ibd."

"død" "Konen blev indledt 10de Søndag efter Trinit."

Bennet Sørensen

M

 

 

12/8 1781 "Dca 9na post Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Anna Bennetsdatter

 

Ølufvad

"baaren af Hans Nielsens Hustrue Kirsten Andersdr. af Schierbech. Testes. Niels Poulsen af Øllufvad, Rasmus Holm af Stampemøllen, Christen Lauritsens Søn Laust af Nebel, Christen Hansens Kone Anna Nielsdr. af Helsenborg."

"død" "Konen blev indledt 14de Søndag efter Trinit."

Peder Hansen

M

 

 

1/4 1782 "2den Paaskedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Ellen Christensdatter

 

Hygum

"baaren af Christen Hansens dr. Mette i Hygom. Testes. Hans Hansen af Lifstrup, Niels Poulsen af Hygom, Hans Christensen Gaardmand i Schads Bye, Hans Raskes Stifsøn Christen Hansen af Hygom, Else Rasksdr. ibd."

"Konen blev indl. Christi Himmelfartsdag d. 9. Maji."

Kirsten Nielsdatter

K

 

 

21/4 1782 "3die Søndag efter Paaske"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Poulsen

 

Kirsten Thomasdatter

 

Hygum

"baaren af Morten Jensens Hustrue Kirstine Thomasdatter i Aanderup. Testes. Morten Thomsen Gaardmand i Brixbil, Christen Jensen i Schads, Jens Christensen Ladefoged og Christen Hansens Søn Christen af Hygom,Niels Nielsens Hustrue Ædel Poulsdr. af Welbech

"Konen blev indl. 6te Sønd. efter Paaske"

Hans Hansen

M

 

 

12/5 1782 "6te Søndag efter Paaske"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Niels Hansens Hustrue Kirsten Hansdr. ibd.. Testes. Jens Pedersen af Rousthøye, Gregers Hansen og Peder Christensen af Lifstrup, Niels Poulsens Søn Poul af Øllufvad, Christen Lauridsens Huustrue Maren Christensdr. af Lifstrup."

"Konen blev indledt 3die Søndag efter Trinit."

Kirsten Hansdatter

K

 

 

14/7 1782 "7de Søndag efter Trin."

Vester Nebel kirke

af jordemoderen Kirsten Bastiansdr. af Guldager

 

Hans Rask

 

Anna Jeppesdatter

 

Hygum

"Morten Raskes Hustrue Else Sørensdr. af Hygom bar Barnet. Testes. Niels Lauridsen af Brøndum, Hans Lauritsen af Nebel, Else Rasksdr. og Mette Maria Pedersdr. af Hygom."

"død" "Konen blev indledt 10dee Søndag efter Trinit."

Jens Nielsen

M

 

 

22/12 1782 "Dca. 4ta Adventius"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

Magrethe Frandsdatter

 

Hygum

"baaren af Søren Ugelvigs Kone Mette Sørensdr. af Ugelvig. Testes. Jens Christensen af Jexmark, Morten Rasksen, Niels Poulsen og Peder Christensen af Hygom, samt Hans Christensens Huustrue Ingeborg Nielsdr. af Brøndum."

"Konen blev indledt 3. S. post Epiph. 1783."

Hans Sørensen

M

 

 

23/3 1783 "3die Søndag i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen Spillemand

 

Karen Jensdatter

 

Hygum

"baaren af Hans Jensens Kone Ellen Christensdatter i Hygom. Testes. Hans Rasksen, Morten Rasksen, Peder Christensen, Niels Poulsens Huustrue Kirsten Thomasdr. og Else Raschesdatter, alle af Hygom."

"Konen blev indledt 2den Søndag efter Paaske."

Edel Cathrine Mortensdatter

K

 

 

2/4 1783 "4de Onsdag i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Morten Raschsen

 

Else Sørensdatter

 

Hygum

"baaren af Jfr. Magrethe Asmussen paa Øllufgaard. Testes. Hr. Severin Bierrum af Øllufgaard, Niels Hansen af Lifstrup, Niels Lauritsen af Brøndum, forpagter Christen Pedersens Huustrue Edel Hansdatter af Brøndum Præstegaard, Niels Hansens Huustrue Anna"

"Konen blev indledt 2den Søndag efter Paaske."

dødfødt

M

28/5 1783

 

-

-

 

 

Ejlert Ejlertsen

 

Inger Hansdatter

 

Helsingborg

 

"Konen blev indledt 17de Søndag efter Trinit."

Maren Nielsdatter

K

 

 

6/7 1783 "Dca 3tia post Trinit"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Hansen

 

Kirsten Hansdatter

 

Lifstrup

"baaren af Præstekonen Madme. Huulegaard. Testes. Christen Pedersen Forpagter af Brøndum Præstegaard, Gregers Hansen og Hans Hansen af Lifstrup, Niels Hansens Huustrue Anna Sørensdr. af Roesthøye."

"Konen blev indledt 7de Søndag efter Trinit."

Peder Jeppesen

M

 

 

13/7 1783 "Dca 4ta post Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Jeppe Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

"Baaret af Mette Marie Pedersdr. i Hygom. Testes. Laust Andreasen i Helsenborg, Christen Lauritsens Søn Laust af Nebel, Niels Poulsen af Hygom, Hans Christensen Ladefoged og Anna Bertelsdatter af Øllufgaard."

"død" "Konen blev indledt 8de Søndag efter Trinit."

Anna Maria Sørensdatter

K

 

 

7/12 1783 "Dca 2da Adventus"

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Jensen

 

Karen Poulsdatter

 

Skærbæk

"baaren af Hans Nielsens Datter Anna Cathrine af Schierbech. Testes. Laust Andreasen af Helsenborg, Søren Hansen og Poul Nielsen Smed af Øllufvad, Jens Rasksen tienende i Præstegaarden, Rasmus Holms Huustrue Inger Jensdr. af Stampemøllen."

"død" "Konen blev indledt 2den Søndag efter Nytaar 1784."

Else Sørensdatter

K

 

 

1/1 1784

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Anna Bennetsdatter

 

Ølufvad

"baaren af Kirsten Olufsdatter i Tiereborg. Testes. Christen Hansen af Helsenborg, Niels Poulsen Smed og hans Dreng Jens Blaamark af Øllufvad, samt Anna Hansdatter af Sædden."

"død" "Konen blev indledt 2den Søndag i Faste."

Zacharias Gregersen

M

 

 

25/1 1784 "Dca 3. post Epiphan."

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Bennetsen

 

Kirsten Zachariasdatter

 

Nebel

"baaren af Christen Madsens Huustrue Karen Sørensdatter af Sielborg. Testes. Christen Sørensen af Astrup, Hans Lauritsen af Nebel, Hans Nielsen af Schierbech, Else Rasksdr. af Hygom."

"Konen blev indledt 2den Søndag i Faste."

Anna Christensdatter

K

 

 

20/5 1784 "Christi Himmelfartsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Lauridsen

 

Maren Christensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Laust Christensens Huustrue Anna Sørensdr. i Nebel. Testes. Hans Lauritsen af Nebel, Hans Hansen og Hans Larsens Søn Christen, samt Niels Hansens Huustrue Kirsten Hansdr., alle af Lifstrup."

"Konen blev indledt 2den Søndag efter Trinit."

Jens Hansen

M

 

 

19/9 1784 "15de Søndag efter Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Niels Nielsens Huustrue Anna Jensdr. i Sædden. Testes. Niels Hansen, Peder Christensen, Hans Larsens Søn Christen, Ingeborg Gregersdr., alle af Lifstrup."

"Konen blev indledt 19de Søndag efter Trinitatis."

Kirsten Sørensdatter

K

 

 

5/12 1784 "dca 2da Adventus"

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Anna Bennetsdatter

 

Ølufvad

"baaren af Gregers Bennetsens Huustrue Kirsten Zachariasdr. af Nebel. Testes. Rasmus Holm i Stampemøllen, Søren Jensen af Schierbech, Poul Nielsen Smed i Øllufvad, Anna Bertelsdr. tienende paa Øllufgaard."

"død" "Konen blev indledt Palme Søndag 1785."

Kirsten Hansdatter

 

 

 

26/12 1784 "2den Juuledag"

Vester Nebel kirke

af jordemoderen Kirsten Bastiansdr. af Guldager

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

"Præstekonen Mad. Huulegaard bar Barnet. Testes. Jfr. Asmussen af Øllufgaard, Hans Rasksen af Hygom, Peder Christensen ibd., Poul Nielsen Smed af Øllufvad."

"Konen blev indledt Fastelavns Søndag 1785."

Niels Nielsen

M

 

 

5/6 1785 "Dca 2da a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

Margrethe Frandsdatter

 

Hygum

"baaren af Christen Pedersens Huustrue Ædel Hansdr. af Præstegaarden. Testes. Hans Ladefoged af Brøndum, Morten Rasksen af Hygom, Poul Nielsen af Øllufvad, og Sidse Maria Hansdr. af Jexmark."

"Konen blev indledt 8de Søndag efter Trinit."

Magrethe Nielsdatter

K

 

 

7/8 1785 "Dea 11ma a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Poulsen

 

Kirsten Thomasdatter

 

Hygum

"baaren af Ædel Poulsdr. af Welbech. Testes. Hans Rasksen og Morten Rasksen, Peder Poulsen, Niels Christensens Huustrue Magrethe Frandsdr. alle af Hygom."

"død" "Konen blev indledt 19de Søndag efter Trinit."

Søren Mortensen

M

 

 

23/10 1785 "Dca 22da a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Morten Rasksen

 

Else Sørensdatter

 

Hygum

"baaren af Hans Rasksens Huustrue Anna Jeppesdr. ibd. Testes. Søren Hansen af Hygom, Niels Lauritsen af Brøndum, Poul Smed af Øllufvad, Else Rasksdr. af Præstegaarden."

"Konen blev indl. 2den Juule Dag."

Abild Jeppesdatter

K

 

 

22/1 1786 "Dca 3 post Epiphan."

Vester Nebel kirke

 

 

Jeppe Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

"baaren af Christen Nørgaards Kone Kirsten Jørgensdr. i Nebel. Testes. Christen Lauritsen og Peder Andreasens Søn Hans i Nebel, Peder Fogelbech paa Øllufgaard, Hans Rasks Dr. Karen i Hygom, og Anna Gregersdr. af Lifstrup."

"Konen blev indl. Fastelavns Søndag."

Mette Laustsdatter

K

 

 

5/2 1786 "Dca 5te post Epiphan."

Vester Nebel kirke

 

 

Laust Svendsen

 

Karen Hansdatter

 

Skærbæk

"baaren af Gregers Bennetsens Huustrue Kirsten Zachariasdr. i Nebel. Testes. Rasmus Holm i Stampemøllen, Jens Bennetsen Ladefoged paa Øllufgaard, Anna Bertelsdr. ibd., Søren Jensens Kone Karen Poulsdr. af Schierbech."

"Konen blev indl. 3die Søndag i Faste."

Hans Henric Rasmussen

M

 

 

5/6 1786 "2den Pintsedag"

Vester Nebel kirke

af faderen selv

 

Rasmus Holm

 

Inger Jensdatter

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

"Pigen Else Rasksdr. af Præstegaarden bar ham. Testes. Niels Poulsen og Poul Nielsen af Øllufvad, Jes Sørensen af Blaaholm, Karen Poulsdr. og Anna Cathrine Hansdr. af Schierbech."

"Konen blev indledt samme Dag."

Maren Sørensdatter

K

 

 

17/9 1786 "Dca 14ta a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Jensen

 

Karen Poulsdatter

 

Skærbæk

"baaren af Jfr. Ørsted fra Fanøe. Testes. Rasmus Holm af Stampemøllen, Peder Nielsen af Helsenborg, Søren Hansen i Øllufvad, Sidsel Christensdr. tiennende paa Øllufgaard."

"død" "Konen blev indl. 18de Søndag efter Trinit."

Laust Ejlersen

M

 

 

15/10 1786 "Dca 18. a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Ejler Ejlersen

 

Inger Hansdatter

 

Helsingborg

"baaren af Peder Andreasens Huustrue Maren Bølling af Nebel. Testes. Jacob Filter af Astrup, Peder Nielsen af Helsenborg, Niels Jørgensen af Nebel, Christian Madsen af Schierbech, Ingeborg Wejrup tiennende paa Øllufgaard."

"Konen blev indl. 22de Søndag efter Trinit."

Christen Hansen

M

28/10 1786

 

28/10 1786

i hjemmet, Lifstrup

28/10 1786 af Niels Hansen, Lifstrup

 

Hans Hansen

 

Karen Jensdatter

 

Lifstrup

 

"Konen blev indl. 24de Søndag efter Trinit."

Else Andersdatter

K

 

 

25/2 1787 "Dca Invocavit"

Vester Nebel kirke

 

 

Anders Andersen

natmandssvend

Anna Christensdatter

 

 

"baaren af Maren Sørensdr. tienende i Roustmølle. Testes. Forpagter Sr. Severin Bierrum og Ladefoged Jens Bennetsen af Øllufgaard, Søren Hansen af Øllufvad, Jeppe Cornelussen af Præstegaarden og Karen Poulsdr. af Schierbech."

"Konen blev indl. Midfaste Søndag."

Mette Gregersdatter

K

 

 

18/3 1787 "Midfaste Søndag"

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Bennetsen

 

Kirsten Zachariasdatter

 

Nebel

"baaren af Pigen Birthe Bennetsdr. fra Fanøe. Testes. Christen Lauritsen, Niels Jensen og Anne Jørgensdatter af Nebel, Christen Sørensens Huustrue Bodil Madsdr. af Astrup, Hans Rasksens datter Karen af Hygom."

"Konen blev indl. 2den Paaske-Dag."

dødfødt

K

19/3 1787

 

-

-

 

 

Sr. Severin Bierrum

forpagter

madame Maria Bierrum

 

 

 

"Konen blev indl. 3die Søndag efter Paaske."

Bennet Sørensen

M

 

 

3/6 1787 "Trinitatis Søndag"

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Anna Bennetsdatter

 

Ølufvad

"baaren af Else Rasksdr. i Øllufvad. Testes. Niels Poulsen ibd., Rasmus Holm og Svend Jørgen Jensen i Stampemøllen, Mette Maria og Anna Bertelsdr. tienende paa Øllufgaard."

"død" "Konen blev indl. 5de Sønd. efter Trinitatis."

Kirsten Christiansdatter

K

 

 

15/7 1787 "6te Søndag efter Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Christian Frideric Madsen

 

Anna Cathrine Hansdatter

 

Skærbæk

"baaren af Peder Nielsens Huustrue Anna Pedersdr. af Helsenborg. Testes. Christen Nielsens Søn Niels af Nebel, Jørgen jensen tienende i Stampemøllen, Ladefoged Laust Pedersen, Mette Maria Bennetsdr. og Anna Bertelsdr. tiende paa Øllufgaard."

"Konen blev indl. 11de Sønd. efter Trinitatis."

Laust Christensen

M

 

 

12/8 1787 "10de Søndag efter Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Lauritsen

 

Maren Christensdatter

 

Lifstrup

"baaren af Ingeborg Gregersdr. i Lifstrup. Testes. Hans Lauritsen af Nebel, Christen Filter af Astrup, Niels Hansen og Karen Jensdr. Hans Hansens Huustrue af Lifstrup."

"Konen blev indl. 16de Sønd. efter Trinit."

Kirsten Mortensen

K

 

 

14/10 1787 "19de Søndag efter Trinit."

Vester Nebel kirke

2/9 af præsten i forældr.s og sognedegnens overvæ.

 

Morten Rasksen

 

Else Sørensdatter

 

Hygum

"Else Rasksdr. af Øllufvad bar Barnet. Testes. Niels Poulsen af Øllufvad, Niels Poulsen og Christen Sørensen af Hygom, Jens Rasksen tienende  i Præstegaarden, Niels Laursens Kone Johanne Rasksdr. af Brøndum."

"Konen blev indl. samme Dag."

Anna Kirstine Hansdatter

K

 

 

16/12 1787 "3die Søndag i Advent"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Lauritsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

"baaren af Christen Hansens Huustrue Maren Hansdr. af Brøndum. Testes. Søren Spangsberg og Jeppe Corneliusen af Hierting, Hans Rasksen og Datter Karen af Hygom."

"Konen blev indl. Søndag Sexagesima."

Anna Fridericsdatter

K

 

 

27/1 1788 "Søndag Sexagesima"

Vester Nebel kirke

 

uægte

Frideric Olsen

"geworben Soldat i Ribe"

Karen Christensdatter

 

mor: Helsingborg, far: Ribe

"baaren af Rasmus Holms Huustrue Inger Jensdr. i Stampemøllen. Testes. Forpagter Sr. Bierrum paa Øllufgaard, Christen Lauritsen af Nebel, Søren Hansen af Øllufvad, Ejlert Ejlertsens Huustrue Inger Hansdr. af Helsenborg."

 

Søren Nielsen

M

 

 

1/5 1788 "Christi Himmelfarts Dag"

Vester Nebel kirke

20/4 af præsten

 

Niels Christensen

 

Magrethe Frandsdatter

 

Hygum

"Else Sørensdatter af Hygom bar ham. Testes. Hans Sørensen af Giesinge, Niels Poulsen, Laust Pedersen og Ellen Christensdr., alle af Hygom."

"Konen blev indl. 2den Søndag efter Trinit."

Edel Kirstine Bertelsdatter??

K

 

 

1/5 1788 "Christi Himmelfarts Dag"

Vester Nebel kirke

 

uægte

Sr. Severin Bierrum

forpagter på Ølufgård

Anna Bertelsdatter

 

mor: Nebel, far: Ølufgård

"baaren af Anna Jørgensdatter i Nebel. Testes. Poul Nielsen og Søren Hansen af Øllufvad, Christian Madsen af Schierbech, Hans Lauritsens Huustrue Johanne Hansdr. af Nebel."

"Til Barnefader blev udlagt Sr. Severin Bierrum Forpagter Paa Øllufgaard som til Tings befriede sig ved Eed."

Hans Nielsen

M

 

 

28/9 1788 "19de Søndag efter Tr."

Vester Nebel kirke

19/8 af præsten

 

Niels Hansen

 

Kirsten Hansdatter

 

Lifstrup

"Else Sørensdatter af Hygom bar ham. Testes. Jens Hansen, Rask Hansen og Christen Sørensen af Hygom, Niels Poulsen og Else Rasksdr. af Øllufvad."

"Konen blev indledt samme Dag."

Poul Nielsen

M

 

 

26/12 1788 "2den Juule-Dag"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Poulsen

 

Kirsten Thomasdatter

 

Hygum

"baaren af Maren Poulsdr. i Schads. Testes. Morten Rasksen og Hans Rasksen af Hygom, Jens Rasksen af Brøndum, Magrethe Frandsdr. af Hygom."

"Konen blev indl. 4de S. e. 3 K. 1789."

Mallene Hansdatter

K

 

 

18/1 1789 "2da post Epiph."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Peter Biørn Nielsen

skrædder

Lene Maria Hansdatter

 

Lifstrup

"baaren af Gryderpigen Anna Thomasdr. i Lifstrup. Testes. Søren Hansen af Øllufvad, Bennet Christensen af Nebel, Peder Christensen og Maren Christensdr. af Lifstrup."

"Konen døde i Barselseng."

Ingeborg Christiansdatter

K

 

 

25/1 1789 "3tia post Epiph."

Vester Nebel kirke

 

 

Christian Frideric Madsen

 

Anna Catrine Hansdatter

 

Skærbæk

"baaren af Laust Svendsens Huustrue Karen Hansdr. af Schierbech. Testes. Poul Andersen af Schierbech, Christen Jørgensen Smith og Jeppe Hansen af Øllufgaard, Bennet Christensen af Nebel, Rasmus Holms Huustrue Inger Jensdr. i Stampemøllen."

"Konen blev indl. Midfaste Søndag."

dødfødt

K

4/5 1789

 

-

-

 

 

Sr. Severin Bierrum

forpagter

madame Maria Bierrum

 

 

 

"Konen blev indl. 2den Pindse-Dag."

Johan Henric Ludvig Christensen

M

 

 

21/6 1789 "2den Sønd. efter Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Jørgensen Smith

 

Mette Maria Bennetsdatter

 

Helsingborg

"baaren af Mad. Maria Bierrum paa Øllufgaard. Testes. Hr. Procurator Bierrum, Hr. Forpagter Bierrum, Hr. Frid. Christian Bierrum, Sidsel Christensdr., alle af Øllufgaard."

"Konen blev indl. 7de Søndag efter Trinit."

dødfødt

M

27/7 1789

 

-

-

 

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

 

"Konen blev indl. 11. Søndag efter Tr."

Jørgen Nielsen

M

 

 

2/8 1789 "8de S. efter Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Jørgensen

 

Anna Jørgensdatter

 

Nebel

"baaren af Kirsten Jørgensdr. i Nebel. Testes. Niels Hansen af Lifstrup, Jeppe Hansen og Bennet Christensen af Nebel, Mette Maria Bennetsdr. af Helsenborg."

"død" "Konen blev indl. 12te Sønd. efter Tr."

Maren Jeppesdatter

K

 

 

8/11 1789 "22de Søndag efter Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jeppe Hansen

 

Dorthe Hansdatter

 

Nebel

"baaren af Mad. Maria Bierrum. Testes. Hr. Forpagter Bierrum, Hr. Fred. Christ. Bierrum af Øllufgaard, Poul Andersen af Schierbech, Anna Jørgensdr. af Nebel."

"Konen blev indl. Nyt-Aars Dag 1790."

Mette Maria Christensdatter

K

 

 

20/12 1789 "Dca 4. Adv."

Vester Nebel kirke

hjemmedøbt af faderen

 

Christen Pedersen

 

Maren Sørensdatter

 

Hygum

"Kirsten Pedersdr. i Schads bar hende. Testes. Laust Pedersen i Hostrup, Bennet Chritensen i Nebel, Jørgen Christensen i Roesthøye, Mette Maria Pedersdr. i Hygom."

"Konen blev indl. 3. S. e. 3 K. 1790."

Peter Wellejus Hygom

M

25/12 1789

 

3/2 1790

Vester Nebel kirke

26/12 1789 af præsten

 

hr. Hygom

kancelliråd

fru M. M. Hygom

 

Ølufgård

"Til Kirken blev han ført af Hr. Capitaine Sidelmanns Frue til Catrineberg. Testes. Jfr. Lucia Sidelmann, Hr. ?? Degn af Brøndum Pgrd., Hr. Brorson Sognepræst i Warde, Hr. Byefoged Fogtman ibd., Hr. Kampmann til Sneumgaard, Hr. Severin Bierrum og Hr. Fri

"Fruen blev indledt samme Dag"

Kirsten Lauritzdatter

K

15/7 1790

 

15/8 1790 "11te Sønd. efter Trinit."

Vester Nebel kirke

15/7 af faderen

 

Lauritz Svendsen

 

Karen Hansdatter

 

Skærbæk

"Kirsten Andersdr. af Schierbech bar Barnet. Testes. Gregers Bennetsen, Bennet Christensen og Niels Christensen af Nebel, Søren Raun af Schierbech, Else Christine Rasmusdr. af Stampemøllen."

"Konen blev indledt samme Dag"

dødfødt

K

8/8 1790

 

-

-

 

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

 

"Konen blev indledt 17. S. efter Trinit."

Niels Gregersen

M

 

 

7/11 1790 "Dca 23. a Trinit."

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Bennetsen

 

Kirsten Zachariasdatter

 

Nebel

"baaren af Hans Laustsens Huustrue Johanne Hansdr. i Nebel. Testes. Christen Sørensen i Astrup, Niels Poulsen i Øllufvad, Peder Andreasens Søn Hans og Mette Pallesdatter af Nebel."

"Konen blev indl. 2den Juule-Dag."

Maren Christensdatter

K

17/10 1790

 

28/11 1790 "Dca 1ma Adv."

Vester Nebel kirke

17/10 af Hans Lassen i Lifstrup

 

Christen Lauritsen

 

Maren Christensdatter

 

Lifstrup

"Niels Hansens Kone Kirsten Hansdr. af Lifstrup bar hende. Testes. Peder Christensen, Hans Lassen og Søn Hans samt Hans Hansens Kone Karen Jensdr. af Lifstrup, Johanne Hansdr. af Nebel."

"Konen blev indledt samme Dag."

Maren Bennetsdatter

K

 

 

5/12 1790 "Dca 2da Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Bennet Christensen

 

Mette Pallesdatter

 

Nebel

"Pigen Birthe Bennetsdatter af Warde bar hende. Testes. Christen Lauritsen af Lifstrup, Poul Nielsen af Øllufvad, Christen Fastland af Helsenborg, Hans Laustsen i Nebel, Morten Rasks Kone Else Sørensdr. af Hygom."

"Konen blev indledt 2den S. efter 3. Kongers Dag 1791."

Anna Magrethe Nielsdatter

K

15/12 1790

 

23/1 1791 "Dca 3. post Epiph."

Vester Nebel kirke

15/12 1790 af Hans Rasksen i Hygum

 

Niels Christensen

 

Magrethe Frandsdatter

 

Hygum

"Degnekonen Anna Magrethe Frandsdr. af Dejberg bar hende. Testes. Jens Christensen af Jexmark, Hans Rasksen og Morten Rasksen af Hygom, Poul Nielsen af Øllufvad, Hans Christensens Kone Ingeborg Nielsdr. af Brøndum."

"Konen blev indledt samme Dag."

Anna Maria Christiansdatter

K

 

 

27/2 1791 "Dca 6oma."

Vester Nebel kirke

 

 

Christian Frideric Madsen

 

Anna Catrine Hansdatter

 

Skærbæk

"Jfr. Carithe Ørsted af Roestmøllegaard bar hende. Testes. Poul Andersen og Laust Svendsen af Schierbech, Søren Hansen og Else Rasksdatter af Øllufvad."

"død" "Konen blev indl. 5te S. i Faste."

Ellen Andreasdatter

K

 

 

1/5 1791

Vester Nebel kirke

 

uægte

Andreas Jensen

bondekarl

Kirsten Michelsdatter

 

mor: Skærbæk, far: Brede, Troyeborg gods

"baaren af Hans Nielsens Huustrue i Schierbech. Testes. Rasmus Stampemøller, Christen Revel i Lifstrup, Anna Catrine Hansdr. af Schierbech."

 

Karen Madsdatter

K

 

 

2/6 1791 "Christi Himmelfarts Dag"

Vester Nebel kirke

1/5 af præsten

 

Mads Hansen

 

Magrethe Laustsdatter

 

Schæfergård

"Frue CancelliRaadinde Hygom til Øllufgaard bar hende. Testes. Rasmus Holm af Stampemøllen, Poul Nielsen af Øllufvad, Christen Fastland i Helsenborg, Maren Jacobsdr. og Kirsten Olesdr. af Øllufgaard."

"Konen blev indledt samme Dag."

Anna Kirstine Hansdatter

K

 

 

11/9 1791 "Dca 12. a Tr."

Vester Nebel kirke

4/9 af præsten

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

"Søren Spangsbergs Kone Anna Laustsdr. af Hierting bar hende. Testes. Christen Laustsen af Lifstrup, Hans Rasksen og Peder Poulsen af Hygom, Pedr Christensens Kone Kirsten af Brøndum."

"Konen blev indledt 18de Søndag efter Trinit."

Lorentz Wilhelm Hygom

M

24/9 1791

 

9/11 1791

Vester Nebel kirke

25/9 af præsten

 

-

 

fru M. M. Hygom

kancellirådinde

Ølufgård

"Fru KammerRaadinde Warthoe til Roestmøllegaard bar ham. Testes. Jfr. Circelia?? Sidelmann og S. T. Hr. Proust Sidelmann af Allerup Pgrd., Hr. Niels Bønnelycke til Jerne og Schads, Studiosus Hr. Lyhne af Guldager Pgrd."

"Fruen blev indledt 21de Søndag efter Trinit."

Maren Christensdatter

K

 

 

27/11 1791 "Dca 1ma Adv."

Vester Nebel kirke

17/10 af Hans Rasksen i Hygum

 

Christen Christensen

 

Kirsten Laustsdatter

 

Hygum

"Ellen Christensdr. af Hygom bar hende. Testes. Peder Christensen af Brøndum, Rask Hansen, Niels Poulsen og Karen Hansdatter af Hygom."

"Konen blev indledt samme Dag."

Anna Jørgensdatter

K

 

 

18/3 1792 "Midfaste Søndag"

Vester Nebel kirke

5/2 af Niels Lauritsen i Bryndum

 

Jørgen Nielsen

 

Ingeborg Gregersdatter

 

Lifstrup

"Johanne Rasksdatter af Brøndum bar hende. Testes. Niels Hansen og Christen Larsen af Lifstrup, Jacob Friis af Brøndum, Gregers Hansen og Anna Gregersdr. af Schads."

"Konen blev indledt samme Dag."

Hans Warthoe

M

 

 

1/4 1792 "Palme Søndag"

Vester Nebel kirke

 

uægte

Severin Warthoe

farversvend i Ribe

Karen Christensdatter

 

mor: Helsingborg, far: Ribe

"baaren af Magrethe Laustsdatter i Schæfergaarden. Testes. Rasmus Holm i Stampemøllen, Søren Hansen i Øllufvad, Hans Laustsen og Bennet Christensen af Nebel, Kirsten Olsdatter af Øllufgaard."

 

Morten Larsen

M

 

 

5/4 1792 "Skiærtorsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Lars Christensen

 

Johanne Mortensdatter

 

Hygum

"baaren af Kirsten Laustsdr. i Hygom. Testes. Hans Hansen af Lifstrup, Hans Rasksen, Peder Poulsen og Kirsten Thomasdr. af Hygom."

"Konen blev indl. 4. S.?? efter Paaske."

Stephan Christensen

M

20/5 1792

 

20/5 1792

i hjemmet

20/5 af Hans Larsens hustru In Hansdr. i Lifstrup

 

Christen Hansen

 

Maria Stephansdatter

 

Lifstrup

 

"Konen blev indledt 2den S. efter Trinit."

Anna Catrine Christiansdatter

K

 

 

21/10 1792 "Dca 20. p. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christian Madsen

 

Anna Wads

 

Skærbæk

"Frue Cancellie Raadinde Hygom til Øllufgaard bar hende. Testes. Niels Jensen af Nebel, Laust Svendsen af Schierbech, Andreas Pedersen af Øllufgaard, Else Rasksdr. af Øllufvad."

"Konen blev indledt Dca 1ma Adv."

Peder Christensen

M

11/11 1792

 

18/11 1792 "Dca 24 a Trinit."

Vester Nebel kirke

15/11 af faderen

 

Christen Pedersen

 

Maren Sørensdatter

 

Hygum

"Mette Maria Pedersdr. af Soelberg bar ham. Testes. Knud Sørensen i Schads, Jørgen Nielsen i Roesthøye, Hans Rasksen af Hygom, Mette Pallesdr. af Nebel."

"Konen blev indledt 2den Juule Dag."

Karen Christensdatter

K

29/10 1792

 

26/12 1792 "2den Juule Dag"

Vester Nebel kirke

4/11 af Peder Christensen i Bryndum

 

Christen Christensen

 

Kirsten Laustdatter

 

Hygum

"Gryderpige Kirsten Christensdr. af Forumlund bar hende. Testes. Laust Jensen i Forumlund, Hans Jensen i Hygom, Niels Jensen og Mette Pallesdatter af Nebel."

"Konen blev indledt samme Dag."

Anna Kirstine Lauritzdatter

K

29/12 1792

 

1/1 1793

Vester Nebel kirke

31/12 1792 af Rasmus Stampemøller

 

Lauritz Svendsen

 

Karen Hansdatter

 

Skærbæk

"Inger Jensdr. af Stampemøllen bar hende. Testes. Christian Madsen af Schierbech, Peder Lønne af Stampemøllen, Søren Hansen og Else Rasksdr. af Øllufvad."

"død 1799" "Konen blev indledt 1ste Søndag i Fasten."

Søren Christensen

M

11/1 1793

 

13/1 1793 "dca. 1ma post Epiphan."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

Karen Hansdatter

 

Hygum

"Else Sørensdr. af Hygom bar ham. Testes. Niels Hansen af Lifstrup, Christen Nørgaard af Brøndum, Hans Hansen af Giesing-Tarp og Johanne Hansdr. af Nebel."

"Konen blev indledt 2den Søndag i Fasten."

Hans Christensen

M

5/4 1793

 

5/4 1793

i hjemmet

5/4 af Hans Lassen i Lifstrup p. gr. a. sygdom

 

Christen Hansen

 

Anna Maria Stephansdatter

 

Lifstrup

 

"Konen blev indl. 5te S. efter Paaske."

Thomas Nielsen

M

13/5 1793

 

19/5 1793 "Pintse Dag"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Poulsen

 

Kirsten Thomasdatter

 

Hygum

"Frue Hygom til Øllufgaard bar ham. Testes. Morten Rasksen, Hans Rasksen og unge Chresten Pedersen af Hygom, Mette Poulsdr. af Brøndum."

"død" "Konen blev indledt 3die S. efter Trinit."

Anna Maria Christensdatter

K

 

 

24/11 1793 "Dca. 26. p. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Lauritsen

 

Maren Christensdr.

 

Lifstrup

"Dorthe Maria Christensdr. af Lifstrup bar hende. Testes. Hans Lauritsen af Nebel, Jørgen Nielsen, Hans Lønne og Niels Hansens Hustrue Kirsten Hansdr. af Lifstrup."

"Konen blev indledt Nytaars Dag 1794."

Søren Madsen

M

25/12 1793

 

29/12 1793 "Sønd. mellem Juul og Nytaar"

Vester Nebel kirke

 

 

Mads Hansen

 

Magrethe Laustsdatter

 

Schæfergård

"Anna Catrine Laustsdr. af Tiereborg bar ham. Testes. Hans Hansen af Lille Darum, Hans Larsen af Westervad, Hans Lønne af Lifstrup, Maren Hansdr. af Allerup."

"Konen blev indledt S. 6ama 1794."

Inger Laustsdatter

K

5/1 1794

 

5/1 1794

i hjemmet

5/1 af Edel Hansdatter i Hygum

 

Laust Christensen

 

Else Christine Rasmusdatter

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

 

"Konen blev indledt S. 6ama 1794."

Maren Jørgensdatter

K

10/1 1794

 

10/1 1794

i hjemmet

10/1 af fostermoderen Maren Pedersdatter

 

Jørgen Nielsen

 

Ingeborg Gregersdatter

 

Lifstrup

 

"Konen blev indledt S. 6ama 1794."

Inn Christensdatter

K

26/2 1794

 

13/4 1794 "Palme Sønd."

Vester Nebel kirke

26/2 1794 af Hans Larsen i Lifstrup

 

Christen Larsen

 

Anna Maria Stephansdatter

 

Lifstrup

"Inn Hansdr. af Lifstrup bar hende. Testes. Hans Hansen, Christen Revel, Hans Lønne og Anna Magrethe Hansdr. af Lifstrup."

"Konen blev indledt samme Dag."

Anna Kirstine Nielsdatter

K

10/4 1794

 

13/4 1794 "Palme Sønd."

Vester Nebel kirke

11/4 af faderen selv

 

Niels Christensen

 

Kirsten Olsdatter

 

Nebelgård

"Pigen Kirsten Christensdr. af Nebelgaard bar hende. Testes. Peder Nielsen af Helsingborg, Niels Jørgensen af Nebel, Hans Christensen af Nebelgaard og Ingeborg Olsdatter af Opsneum."

"Konen blev indl. 3die Søndag efter Paaske."

Christen Christensen

M

24/5 1794

 

29/5 1794 "Christi Himmelf. Dag"

Vester Nebel kirke

26/5 af Ædel Hansdr. i Hygum

 

Christen Christensen

 

Kirsten Laustsdatter

 

Hygum

"Mette Christensdr. af Oxvang bar ham. Testes. Niels Poulsen, Hans Christensen, Rask Mortensen, Karen Hansdr. og Maren Sørensdr., alle af Hygom."

"Konen blev indl. 2den S. efter Trinit."

Laust Hansen

M

23/7 1794

 

14/9 1794 "Dca. 13. a Tr."

Vester Nebel kirke

24/7 af jordemoderen Maren Pedersdatter

 

Hans Laustsen

 

Johanne Hansdatter

 

Nebel

"Maren Christensdr. af Lifstrup bar ham. Testes. Hans Hansen af Giesing-Tarp, Hans Rasksens Søn Jeppe af Astrup, Jens Thommesen og Karen Christensdr. af Nebel."

"Konen blev indledt samme Dag"

Inger Laustsdatter

K

22/12 1794

 

23/12 1794

i hjemmet

23/12 af jordemoderen

 

Laust Christensen

 

Else Christine Rasmusdatter

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

 

"død" "Konen blev indl. Dca. 7ama 1795"

Peder Hansen

M

7/2 1795

 

15/2 1795 "Fastel. Søndag"

Vester Nebel kirke

7/2 af jordemoderen Maren Pedersdatter

 

Hans Pedersen

 

Anna Jeppesdatter

 

Lifstrup

"Pigen Maren Hansdr. af Lifstrup bar ham. Testes. Niels Hansen og Peder Christensen af Lifstrup, Hans Jepsen af Hostrup, Jørgen Jepsen og Karen Jeppesdr. af Alslef."

"Konen blev indl. Palme Søndag."

Maren Jørgensdatter

K

22/4 1795

 

26/4 1795 "3die S. efter Paaske"

Vester Nebel kirke

 

 

Jørgen Nielsen

 

Ingeborg Gregersdatter

 

Lifstrup

"Johanne Gregersdr. i Brøndum bar hende. Testes. Hans Hansen, Christen Lauritsen, Peder Lønne og Karen Jørgensdr., alle af Lifstrup."

"Konen blev indledt 2den Pintse Dag."

Johanne Maria Christensdatter

K

11/5 1795

 

14/5 1795 "Christi Himmelfarts Dag"

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

Karen Hansdatter

 

Hygum

"Anna Sørensdr. af Gunderup bar hende. Testes. Hans Rasksen af Astrup, Hans Lauritsen af Nebel, Morten Rasksen og Rask Mortensen, samt Maren Sørensdr. af Hygom."

"Konen blev indledt 2den s. efter Trinit."

Mette Maria Jensdatter

K

28/7 1795

 

2/8 1795 "9de S. efter Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Gregersen

 

Maren Christensdatter

 

Hygum

"Mette Christensdr. af Kokspang bar hende. Testes. Morten Rasksen, Niels Poulsen og Hans Christensen af Hygom, Peder Christensen af Kokspang, Magrethe Laustsdr. af Skæfergaarden."

"Konen blev indledt 13de S. efter Tr."

Christen Jensen

M

7/8 1795

 

9/8 1795 "10de S. efter Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Knudsen

 

Kirsten Christensdatter

 

Nebelgård

"Lene Christensdr. af Omme bar ham. Testes. Peder Andreasen og Niels Nørgaard af Nebel, Hans Christensen af Hygom, Knud Jensen og Karen Poulsdr. af Øllufgaard."

"død" "Konen blev indledt 13de S. efter Tr."

Bodil Maria Christensdatter

K

15/9 1795

 

1/11 1795 "Alle H. Dag"

Vester Nebel kirke

16/9 af Hans Larsen i Lifstrup

 

Christen Larsen

 

Anna Maria Stephensdatter

 

Lifstrup

"Ingeborg Gregersdr. i Lifstrup bar Hende. Testes. Hans Larsen i Westervad, Hans Hansen, Knud Larsen og Anna Nielsdr. af Lifstrup."

"Konen blev indledt samme Dag."

Karen Bennetsdatter

K

21/3 1796

 

24/3 1796 "Skiærtorsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Bennet Christensen

 

Mette Pallesdatter

 

Nebel

"Mette Maria Pallesdr. af Guldager bar hende. Testes. Søren Hansen i Øllufvad, Peder Andreasen, Anders Jensen og Johanne Hansdr. af Nebel, Karen Nielsdr. af Brøndum."

"Konen blev indl. 5te S. efter Paaske."

Edel Maria Laustsdatter

K

11/4 1796

 

16/5 1796 "2den Pintse Dag"

Vester Nebel kirke

11/4 af gamle Christen Pedersen i Hygum

 

Laust Christensen

 

Else Christine Holm

 

Øluf Mølle "Stampemøllen"

"Frue Irminger til Øllufgaard bar hende. Testes. Rasmus Holm af Bekke Mølle, Niels Poulsen, Poul Nielsen og Søren Hansen af Øllufvad, Hans Christensen af Hygom, Ingeborg og Anna Holm af Bekke Mølle."

"Konen blev indledt samme Dag."

Kirsten Andersdatter

K

29/4 1796

 

22/5 1796 "Trinit. Søndag"