Kildeh

Navn

Køn

Fødselsdato

Fødselssted

Dåbsdato

Dåbssted

Hjemmedøbt

Ægthed

Far

FErhverv

Mor

Bopæl

Faddere

Kommentar

132

Povel Pedersen

M

 

 

26/12 1758 "2den Juledag"

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Povlsen

 

 

Øluf Mølle

"Margrethe Jepsdatter af Gunderup bar Barnet. Testes. Niels Povelsen af Øllevad og Hans Gregersen af Roust, Abelone Bennedsdr. af Nebel og Karen Andersdr. af Schierbech."

"Koenen blev indledet ?? den 11te Febr. 1759."

132

Ane Hansdatter

K

 

 

14/1 1759 "2. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

 

Lifstrup

"Maren Nielsdatter af Libstrup bar Barnet. Testes. Peder Povelsen af Ølle Mølle og Gregers Hansen af Libstrup. Maren Christensdr. af Jerne, og Maren Hansdr. af Libstrup."

"Koenen blev indledet den 18de Febr. Sexagesima."

132 og 133

Anne Cathrine Hansdatter

K

 

 

11/5 1759 "Bededagen"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Nielsen

 

 

Skærbæk

"Karen Andersdr. af Schierbech bar Barnet.Testes. Zacharias Nielsen Nebel. Christen Nielsen Nebel. Margrethe Nielsdr. Schierbech og Berte Bennedsdr. Nebel."

"Koenen blev indledet den 24. Junii, St. Hansdag."

133

Laurids Christensen

M

 

 

22/7 1759 "6. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Lauridsen

 

 

Nebel

"Mette Christensdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Hans Jepsen og Christen Nielsen begge af Nebel. Bereth Bennedsdr. og Anne Jørgensdr. Begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 12te Aug. 9. S. e. Trin."

133

Jens Windfeld

M

 

 

1/11 1759 "Alle Helgens Dag"

Vester Nebel kirke

28/10 1759

 

hr. H. E. Bierrum

herredsfoged

 

Ølufgård

"Madame ??cher af Jerne Prgd. bar Barnet. Testes. Jens Windfeld af Øllegaard. Jens Windfeld af Warde, Monsieur Jens Windfeld af Warde og Jomfr. Mike?? af Øllegd."

"Koenen blev indledet 2den S. i Adv."

133

Christen Hansen

M

 

 

18/11 1759 "23. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

 

Lifstrup

"Maren Christensdr. af Jerne bar Barnet. Testes. Hans Christensen og Hans Hansen begge af Libstr. Karen Christensdr. Libstr. og Johanne Andersdr. af Øllevad."

"Koenen blev indledet den 30te Dec. S. im. J. og N. A."

133 og 134

Christen Joensen

M

 

 

18/11 1759 "23. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

 

Søhale

"Kiersten Jørgensdr. af Nebel bar Barnet. Test. Laurids Christensen og Christen Lauridsen den Yngre begge af Nebel. Berte Bennedsdr. og Abild Hansdr. begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 1. Januarii 1760."

134

Anne Christensdatter

K

 

 

27/1 1760 "3. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

 

Hygum

"Kiersten Mortensdatter af Hygum bar Barnet. Testes. Niels Christensen af RoustHøye. Anne Jepsdatter af Hygum og Bereth Bennedsdr. af Nebel."

 

134

Karen Povelsdatter

K

 

 

16/3 1760 "Midfaste"

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen

 

Maren Andersdatter

Skærbæk

"Kiersten Andersdr. af Schierbech bar Barnet. Testes. Christen Nielsen af Nebel, Peder Lauridsen af Hygum. Karen Andersdr. af Schierbech. Anne Jørgensdr. af Nebel."

"Koenen Maren Andersdr. blev indledet den 20. April, 2. S. e. P."

134

Aedel Hansdatter

K

 

 

11/5 1760 "5. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

 

Hygum

""Mad. Ide Sophie Ruderigo af Strandbye bar Barnet. Testes. Søren Hansen af Hygum. Jørgen Nielsen af Øllegaard. Maren Pedersdr. og Anne Jepsdr. begge af Hygum."

"Koenen blev indledet den 15de Junii, 2. S. e. Tr."

134 og 135

Christen Gregersen

M

 

 

27/5 1760 "3. Pindsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Hansen

 

Karen Christensdatter

Lifstrup

"Ine Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Peder Povelsen af Ølle Mølle. Gl. Hans Christensen af Libstrup. Cathrine Thommesdr. af Forum og Marie Hansdr. af Øle Mølle."

"Koenen Karen Christensdatter blev indledet den 22de Junii, 3. S. e. Tr."

135

Mette Povelsdatter

K

 

 

8/6 1760 "1. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Nielsen

 

Margrethe Pedersdatter

Hygum

"Mad. Ide Sophie Ryderigo af Strandbye bar Barnet. Testes. Niels Christensen af Synderriis. Hans Sørensen af Hygum. Anne Jepsdr. og Johanne Christensdatter af Hygum."

"Koenen Margrethe Pedersdr. blev indledet den 6. Julii, 5. S. e. Tr."

135

Mette Marie Pedersdatter

K

 

 

15/6 1760 "2. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Mette Christensdatter

Hygum

"Kiersten Mortensdatter af Hygum bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Gammelbye, Jep Pedersen af Hygum. Johanne Christensdr. af Hygum og Anne Bennedsdr. af Nebel."

"Koenen Mette Christensdr. blev indledet den 13. Julii, 6. S. e. Tr."

135

Christen Hansen

M

 

 

30/4 1761 "Christi Himmelf."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen

 

 

Hygum

"Karen Jørgensdr. af Veldbech bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Gammelbye og Niels Thomsen af Brøndum, Christen Hansens Datter Ellen af Hygum og Jens Hansens Dr. Else ib..

"Koenen blev indledet den 7de Junii, 3 S. e. Tr."

136

Henrich Ernst Bierrum

M

 

 

5/7 1761 "7. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

28/6 1761 "6. S. e. Tr."

 

hr. Bierrum

herredsfoged

 

Ølufgård

"Madame Cecilia Sidelmans af Allerup Prgd. bar Barnet. Testes. Jomfr. Rømer af Hierting. Hr. Peder?? Mller, Mr. Bredenberg og Mr. Mathias Jessen."

"Koenen blev indledet den 9de August. 12. S. e. Tr."

136

Niels Christensen

M

 

 

2/8 1761 "11. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

 

Lifstrup

"Johanne Cathrine af Forum bar Barnet. Testes. Niels Lauridsen af Forum, Hans Christensen Senior af Libstrup, Anne Benneds og Abel Andreasdr. Begge af Nebel"

"Koenen blev ej indledet hun døde"

136

Else Raschsdatter

K

 

 

20/9 1761 "18. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Rasch Hansen

 

 

Hygum

"Madame Bierrrum af Øllegaard bar Barnet. Testes. Lambert Hansen af Andrup og Søren Hansen af Hygum, Anne Jepsdr. og Margrethe Pedersdr. begge af Hygum."

"Koenen blev indledet den 1. Nov., Alle Helgen."

136

Hans Christensen

M

 

 

18/10 1761 "22. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

 

Hygum

"Mad. Ide Sophie Spangsberg af Strandbye bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Gammelbye og Ole Christensen af Hygum. Maren Pedersdr. og Johanne Christensdr. begge af Hygum."

"Koenen blev indledet den 29de Nov., 1. S. i Adv."

136

Karen Hansdatter

K

 

 

1/11 1761 "Alle Helgen"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

 

Hygum

"Else Hansdr. af Nourup bar Barnet. Testes. Christen Pedersen og Hans Raschsen, Anne Jepsdr. og Johanne Christensdr. alle af Hygum."

"Koenen blev indledet den 13de Dec., 3. S. i Adv."

137

Christen Sørensen

M

 

 

20/12 1761 "4de S. i. Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

 

Hygum

"Mette Sørensdatt. af Ugelvig bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Libstrup og Lambert Hansen af Andrup. Else Mortensdatt. og Kiersten Mortensdatt. begge af Hygum."

"Koenen blev indledet den 24de Januar. 1762 3. S. e. 3 K."

137

Anne Lauridsdatter

K

 

 

2/7 1762

Vester Nebel kirke

 

 

Laurids Christensen

 

 

Nebel

"Cathrine Christensdr. af Forum bar Barnet. Testes. Andrees Christensen af Brøndumdam og Benneds Søn af Nebel. Anne Jørgens og Abel Hansdr. begge af Nebel."

"Moderen blev samme Dag begraven."

137

Maren Joensdatter

K

 

 

25/7 1762 "7. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

 

Søhale

Kiersten Jørgensdatter af Nebel bar barnet. Øvrige faddere se post 23.

"Koenen blev indledet den 29de August, 12. S. e. Tr."

137

Lene Joensdatter

K

 

 

25/7 1762 "7. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

 

Søhale

Maren Andreesdatter af Skærbæk bar Barnet. "Testes. Søren Christensen og Niels Povelsen begge af Øllevad. Peder Povelsen af Ølle Mølle og Hans Nielsen af Schierbech."

"Koenen blev indledet den 29de August, 12. S. e. Tr."

137

Lene Christensdatter

K

 

 

15/8 1762 "10. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

 

Nebel

"af Nebel bar Barnet. Testes. Hans Nielsen og Povel Andersen, begge af Schierbech. Kiersten Mortensdr. af Hygum og Abel Sørensdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 26de Sept., 16. S. e. Tr."

137 og 138

Karen Hansdatter

K

 

 

5/9 1762 "13. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Nielsen

 

 

Skærbæk

"Maren Jepsdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Niels Zachariasen og Povel Andersen af Schierbech, Karen Andersdr. ib. og Mette Hansdr. af Øllegaard."

"Koenen blev indledet den 3die Octobr., 17. S. e. Tr."

138

Ingeborg Gregersdatter

K

 

 

26/9 1762 "16. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Hansen

 

 

Lifstrup

"....Hansdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Søren Hansen af Hygum og Svend Johannessen af Forumlund, Anne Hansdr. og Anne Jensdr. af Libstrup."

"Koenen blev indledet den 14de Nov. 23. S. e. Tr."

138

Hans Hansen

M

 

 

26/9 1762 "16. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

 

Lifstrup

"Mette Hansdr. af Ølle Mølle bar Barnet. Testes. Christen Sørensen af Libstrup og Christen Nielsen af Nebel. Abel Hansdr. og Anne Jørgensdr. begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 14de Nov. 23. S. e. Tr."

138

Benned Christensen

M

 

 

28/11 1762 "1ste S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

unge Christen Lauridsen

 

 

Nebel

"Berte Bennedsdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Zacharias Nielsen af Nebel og Peder Lauridsen af Hygum, Anne Bennedsdr. og Abel Hansdatt. begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 23de Januar. 1763 3. S. e. 3 K."

138

Maren Pedersdatter

K

 

 

28/11 1762 "1ste S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Povelsen

 

 

Øluf Mølle

"Anne Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Niels Povelsen af Øllevad og Povel Andersen af Schierbech, Karen Andersdr. og Kiersten Andersdr. af Schierbech."

"Koenen blev indledet den 9de Januar. 1763, 1. S. e. 3 Konger."

138

Hans Christensen

M

 

 

16/1 1763 "2. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

 

Hygum

"Anne Christensdr. af Sønderriis bar Barnet. Testes. Peder Lauridsen og Hans Raschsen, Margrethe Pedersdr. og Maren Pedersdr., alle af Hygum."

"Koenen blev indledet den 25de Martii, Mar. Beb."

138 og 139

Maren Christensdatter

K

 

 

13/3 1763 "Midfaste"

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

 

Lifstrup

"Anne Nielsdr. af Forum bar Barnet. Testes. Gregers Hansen og Hans Lassen, Anne Hansdr., alle af Libstrup og Kiersten Povelsdr. af Blaaemark."

"Koenen blev indledet den 17de April, 2. S. e. P."

139

Andrees Povelsen

M

 

 

10/4 1763 "1. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen

 

 

Skærbæk

"Maren Borkes af Nebel bar Barnet. Testes. Peder Povelsen af Ølle Mølle og Anders Povelsen af Schierbech, Anne Povelsdr. af Nebel og Mette Hansdr. af Øllegaard."

"Koenen blev indledet den 15de Maji, 6 S. e. Tr.!!"

139

Peder Povelsen

M

 

 

14/8 1763 "11. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Nielsen

 

 

Hygum

"Maren Pedersdr. af Hygum bar Barnet. Test. Jep Pedersen og Peder Lauridsen, Aedel Hansdr, alle af Hygum og Abel Hansdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 18de Sept., 10 S. e. Tr."

139

Christen Pedersen

M

 

 

21/8 1763 "12. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

ja

 

Peder Lauridsen

 

 

 

"Jfr. Bodild Lisbeth af Øllegaard bar Barnet. Testes. Povel Nielsen, Hans Rasksen, Aedel Hansdr. alle af Hygum og Abelone Bennedsdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 29de Sept. Mikkelsdag."

139

Søren Hansen

M

 

 

18/12 1763 "4. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

 

Hygum

"Margrethe Pedersdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Søren Christensen Ugelvig og Rasch Hansen af Hygum, Johanne Christensdr. og Aedel Hansdr. begge af Hygum."

"Koenen blev indledet den 18de Mart. 1764 2. S. i Faste."

139 og 140

Niels Stubs?? Bierrum

M

 

 

12/2 1764 "6. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

5/2 "5. S. e. 3 K." af sognepræsten

 

hrr. Henrich Ernst Bierrum

herredsfoged

 

Ølufgård

"Mad. Jessen af Alslef Prgd. bar Barnet. Testes. Hr. Lieutenant Sidelmann af Allerup Prgd., Mr. Lassen af Sneumgaard, Jomfru Fog af Størsbøll."

"Moderen blev indledet den 8de April, 5. S. i Faste."

140

Anne Lauridsdatter

K

 

 

11/2 1764 "Taksig."

Vester Nebel kirke

 

 

Laurids Christesen

 

 

Nebel

"Maren Christensdatt. af Vitrup bar Barnet. Testes. Anders Christensen af Brøndumdam, Zacharias Nielsen af Nebel. Cathrine Christensdr. af Forum, Anne Jørgensdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 25de Martii, Mar. Bebud."

140

Anders Joensen

M

 

 

6/5 1764 "2. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

 

Søhale

"Kiersten Andersdr. af Schierbech bar Barnet. Testes. Søren Christensen af Øllevad, Peder Andreesen af Nebel. Karen Andersdr. af Schierbech og Berthe Bennedsdatt. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 11te Junii, 2den Pindsed."

140

Anne Christensdatter

K

 

 

9/9 1764 "12. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

 

Nebel

"Maren Jepsdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Peder Lauridsen af Hygum, Peder Andreesen af Nebel. Anne Bennedsdr. og Anne Hansdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 14de Oct. 17. S. e. Tr."

140

Laurst Christensen

M

 

 

25/11 1764 "23. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

 

Hygum

"Anne Hansdatt. af Quauglund bar Barnet. Testes. Jep Pedersen og Hans Sørensen af Hygum. Maren Christensdr. og Maren Pedersdr. ib."

"Koenen blev indledet den 20de Januar. 1765. 2. S. e. 3 K."

141

Andrees Pedersen

M

 

 

31/3 1765 "Palme-Søndag"

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Andreesen

 

 

Nebel

"Maren Andreesdr. af Schierbech bar Barnet. Testes. Zacharias Nielsen og unge Christen Lauridsen af Nebel. Abel Hansdr. og Abel Andreasdr. ib."

"Koenen blev indledet den 5te Maji, 4. S. e. P."

141

Ane Gregersdatter

K

 

 

23/6 1765 "3. S. e. T."

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Hansen

 

 

Lifstrup

"Maren Hansdr. af Roust bar Barnet. Testes. Søren Hansen og Peder Lauridsen af Hygum. Anne Hansdatt. af Libstrup og Karen?? af Ølle Mølle"

"Koenen blev indledet den 14de Julii, 6. S. e. Tr."

141

Niels Christensen

M

 

 

25/8 1765 "12. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

 

Nebel

"Jfr. Ingeborg Bierrums af Øllegaard bar Barnet. Testes. Zacharias Nielsen af Nebel, Mr. Lystrop af Øllegaard. Karen Hansdr. og Maren Zachariasdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 20de Octob., 20 S. e. Tr."

141

Niels Hansen

M

 

 

22/9 1765 "16. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

 

Lifstrup

"Karen Christensdatt. af Libstrup bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Libstrup, Peder Povelsen af Ølle Mølle. Kiersten Nielsdatt. af Libstrup og Karen Hansdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 1ste Nov., Alle Helgen."

141 og 142

Hans Christensen

M

 

 

6/10 1765 "18. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

 

Lifstrup

"Maren Hansdr. af Gundrup bar Barnet. Testes. Niels Hansen af Libstrup, Peder Povelsen af Ølle Mølle. Karen Christensdr. af Libstrup, Abild Hansdr. af Nebel."

"Koenen blev indledet den 24de Nov., 25. S. e. Tr."

142

Else Hansdatter

K

 

 

20/10 1765 "20. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

 

Hygum

"Aedel Hansdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Jep Pedersen af Hygum, Søren Hansen ib. Maren Christensdr. og Kiersten Hansdr. af Hygum."

"Koenen blev indledet den .... er død"

142

Andrees Povelsen

M

 

 

2/3 1766 "3. S. i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen

 

 

Skærbæk

"Jomfrue Ingeborg Bierrums bar Barnet. Testes. Peder Andreesen i Nebel og Laust Jepsen i Forum, Karen Hansdr. af Nebel og Kiersten Povelsdr. af Blaaemark."

"Koenen blev indledet den 13de April, 2den S. e. P."

142

Maren Sørensdatter

K

 

 

8/6 1766 "2den S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

 

Hygum

"Kiersten Mortensdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Jens Møller i Tierreborg og Lambert Hansen i Andrup, Mette Christensdr. i Hygum og Aedel Povelsdr. ibid."

"Koenen blev indledet den 6te Julii, 6. S. e. Tr."

142 og 143

Karen Christensdatter

K

 

 

15/6 1766 "3. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Hansen

 

 

Ølufvad

"Johanne Andersdr. af Øllevad bar Barnet. Testes. Hans Christensen i Sædinge og Peder Povelsen af Øle Mølle, Karen Sørensdr. og Karen Hansdr. begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 6te Julii, 6. S. e. Tr."

143

Lene Joensdatter

K

 

 

17/8 1766 "12te S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

 

Søhale

"Johanne Andersdr. af Øllevad bar Barnet. Testes. Povel Andersen af Schierbech og Christen Pedersen af Hygum, Karen Lasdatt.?? og Karen Sørensdatter, begge af Nebel."

"Koenen blev indledet den 21de Sept., 17de S. e. Tr."

143

Friderich Christian Bierrum

M

 

 

7/9 1766 "15. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

30/8

 

hr. Henrich Ernst Bierrum

herredsfoged

 

Ølufgård

"Madame Christiana Klagenberg af Brøndum Præstegaard bar Barnet. Testes. Hr. Controlleur Elling af Hierting, Mr. Tranberg af Warde og Mr. Thomsen af Roustmølle, Jomfrue Sophie Krag af Guldager Præstegaard."

"Madame Bierrum blev indledet den 19de Octob. 21 S. e. Tr."

143 og 144

Hans Christensen

M

 

 

21/9 1766 "17de S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

 

Hygum

"Søren Hansens Kone af Hygum Johanne Christensdr. bar Barnet. Testes. Rask Hansen og Peder Lauridsen, Hans Rasksens Kone Anne Jepsdr. og Hans Jensens Kone EllenChristensdr. alle af Hygum."

"Konen blev indledet den 9de Nov. 24de S. e. Tr."

144

Jørgen Christensen

M

 

 

30/11 1766 "1. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Maren Andreesdr. af Schierbech bar Barnet. Testes. Niels Christian Jørgensen af Nebel og Niss Jensen af Rousthøye, Abild Andreesdr. af Nebel og Maren Sørensdr. ib."

"Konen Kiersten Jørgensdatter blev indledet den 18de Januar 1767 2. S. e. 3 K."

144

Kiersten Marie Pedersdatter

K

 

 

18/1 1767 "2. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Povelsen

 

Mette Hansdatter

Øluf Mølle

"Marie Povelsdatter af Saderup bar Barnet. Testes. Jomfr. Ernstine Margrethe Bierrum af Øllegaard og Maren Jespersdatter af Roust. Hans Christensen Lassen af Libstrup og Hans Nielsen af Schierbech."

"Konen Mette Hansdatter blev indledet den 1ste Martii 1767. Fastelavn."

144 og 145

Jens Hansen

M

 

 

31/5 1767 "6te S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Aedel Christensdatter

Hygum

"Kierstine Thomasdatter af Andrup bar Barnet. Testes. Niels Nielsen af Sædinge og Hans Rasksen af Hygum, Kiersten Mortensdr. i Hygum og Aedel Hansdr. ibid."

"Konen Aedel Christensdatter blev indledet den 5te Julii, 3. S. e. Tr."

145

Maren Christensdatter

K

 

 

26/7 1767 "6. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

unge Christen Lauridsen

 

Abelone Bennedsdatter

Nebel

"Abild Hansdatt. af Sedinge bar Barnet. Testes. Peder Andreesen i Nebel og Hans Sørensen i Hygum, Karen Hansdr. i Nebel og Karen Sørensdr. ibid."

"død" "Konen Abelone Bennedsdr. blev indledet den 23de Aug., 10. S. e. Tr."

145

Laurst Pedersen

M

 

 

15/11 1767 "22. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Ine Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Gregers Hansen og Niels Hansen begge af Libstrup, Ane Hansdr. og Maren Hansdr. ib."

"gift" "Konen Kiersten Hansdr. blev indledet den 26de Dec. 1767. 2den Juledag."

145

Jørgen Christensen

M

 

 

20/12 1767 "4. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Maren Sørensdr. af Nebel bar Barnet. Testes. unge Christen Lauridsen i Nebel og Peder Povelsen i Ølle Mølle, Kiersten Andersdr. i Schierbech og Kiersten Zachariasdr. i Nebel."

"Konen Kiersten Jørgensdr. blev indledet den 7de Febr. 1768 Sexages."

146

Lene Povelsdatter

K

 

 

10/1 1768 "1. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen

 

Maren Andreesdatter

Skærbæk

"Mette Hansdr. af Ølle Mølle bar Barnet. Testes. Jens Mortensen af Rousthøye og Peder Andreesen i Nebel, Karen Sørensdr. i Nebel og Ingeborg Nielsdatter af Øllevad."

"Konen Maren Andreesdr. blev indledet den 28de Febr. 1768. 2. S. i Faste."

146

Kiersten Hansdatter

K

 

 

2/2 1768 "Kyndelmisse"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

Anne Marie Andersdatter

Hygum

"Karen Jørgensdr. af Veldbech bar Barnet. Testes. Niels Andersen af Autrup og Peder Lauridsen af Hygum, Kiersten Mortensdr. og Ann Jepsdatter, begge af Hygum."

"??" "Konen Anne Marie Andersdr. blev indledet den 20de Martii 1768 5. S. i Faste."

146

Søren Lauridsen

M

 

 

8/5 1768 "5. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Laurids Christensen

 

Ann Sørensdatter

Nebel

"Johanne Hansdr. af Sædinge bar Barnet. Testes. Christen Jepsen af Sædinge og Peder Andreesen af Nebel, Dorthe Hansdr. af Brøndumdam og Karen Hansdr. af Nebel."

"Konen Ann Sørensdr. blev indledet den 5te Junii 1768. 1. S. e. Tr."

146 og 147

Ane Dorthe Joensdatter

K

 

 

5/6 1768 "1. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Joen Nielsen

 

Kiersten Lauridsdatter

Ølufvad

"Mette Hansdr. af Ølle Mølle bar Barnet. Testes. Hans Andersen i Øllevad og Gregers Bennedsenaf Nebel, Ann Hansdr. paa Øllegaard og Maren Joensdr. i Øllevad."

"Konen Kiersten Lauridsdr. blev indledet den 10de Julii 1768. 6. S. e. Tr."

147

Hans Pedersen

M

 

 

12/6 1768 "2. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Andreesen

 

Maren Sørensdatter

Nebel

"Kiersten Jørgensdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Povel Andersen i Schierbech og Laurst Christensen i Nebel, Abelone Bennedsdr. og Karen Hansdr., begge af Nebel."

"Konen Maren Sørensdr. blev indledet den 10de Julii 1768. 6. S. e. Tr."

147

Karen Hansdatter

K

 

 

30/10 1768 "22. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Raschsen

 

Ann Jepsdatter

Hygum

"Mette Nielsdr. af Brøndum bar Barnet. Testes. Jep Pedersen af Hygum og Hans Jensen ib. Else Hansdr. af Veldbech og Johanne Christensdr. af Hygum."

"Konen Ann Jepsdr. blev indledet den 26de Dec. St. Steph."

147

Jep Laurstsen

M

 

 

11/12 1768 "3. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Laurst Jepsen

 

Karen Andersdatter

Skærbæk

"Niels Povelsens Kone i Øllevad bar Barnet. Testes. Jep Hansen I Nebel og Gregers Bennedsen paa Øllegaard. Karen Sørensdatt. i Nebel."

"Konen Karen Andersdatt. blev indledet den 22de Januarii 1769 Septuagesima."

147 og 148

Hans Pedersen

M

 

 

15/1 1769 "2. S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Ann Hansdatt. i Libstrup bar Barnet. Testes. Hans Hansen i Libstrup og Claus Clausen i Astrup, Ann Gregersdatt. i Libstrup og Kiersten Hansdatt. ib."

"Konen Kiersten Hansdatt. blev indledet den 12te Martii 1769. 5. S. i Faste."

148

Ann Christensdatter

K

 

 

12/2 1769 "1. S. i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Kiersten Andersdatter af Schierbech bar Barnet. Testes. Povel Andersen i Schierbech og Laurst Andreesen i Soehale, Karen Hansdatt. i Nebel og Maren Pedersdr. i Hygum."

"Konen Kiersten Jørgensdatter blev indledet den 9de April, 2. S. e. P."

148

Christian Carl Bierrum

M

 

 

22/2 1769

Vester Nebel kirke

14/2 1769

 

hrr. Henrich Ernst Bierrum

herredsfoged

 

Ølufgård

"Madame Mller bar Barnet. Testes. Madame Elling, begge af Hierting, Hr. Jessen af Alslef, Mr. Windfeld af Warde og Hr. Herredsskriver Broerholt fra Endrupholm."

"Madame Bierrum blev indledet den 30te April, 5. S. e. P."

148 og 149

Knud Hansen

M

 

 

9/7 1769 "7. S. e. T."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

Ine Hansdatter

Lifstrup

"Karen Christensdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Peder Lauridsen i Libstrup og Laurids Christensen i Nebel, Mette Hansdr. af Ølle Mølle og Maren Pedersdr. i Libstrup."

"Konen Ine Hansdr. blev indledet den 6te Aug., 11 S. e. Tr."

149

Hans Sørensen

M

 

 

10/9 1769 "16. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Johanne Christensdatter

Hygum

"Anne Jepsdr. bar Barnet. Testes. Lambert Hansen af Andrup og Rask Hansen i Hygum, Ann Marie Andersdr. i Hygum og Aedel Hansdr. ib."

"Konen Johanne Christensdr. blev indledet den 22de Octobr., 22de S. e. Tr."

149

Mette Hansdatter

K

 

 

17/9 1769 "17. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Nielsen

 

Kiersten Andersdatter

Skærbæk

"Mette Hansdr. i Ølle Mølle bar Barnet. Testes. Christen Nielsen i Nebel og Hans Sørensen i Forum, Maren Andresdr. i Schierbech og Kiersten Zachariasdr. i Nebel."

"Konen Kiersten Andersdr. blev indledet den 5te Nov., 24 S. e. Tr."

149

Christen Christensen

M

 

 

22/10 1769 "22de S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Sørensen

 

Ann Hansdatter

Lifstrup

"Kiersten Hansdr. i Libstrup bar Barnet. Testes. Gregers Hansen og Hans Lassen i Libstrup, Maren Pedersdr. og Ann Gregersdr. ibid."

"Konen Ann Hansdr. blev indledet 26de Novembr., 27de S. e. Tr."

150

Peder Pedersen

M

1/1 1770

hos Christen Nielsen i Nebel

1/1 1770

hos Christen Nielsen i Nebel

1/1 1770 af Povel Andersen, Skærbæk

 

Peder Hansen

 

Maren Pederskone eller Laursdatter

 

 

"Konen blev indledet den 21de Januar ?? 3. S. e. 3 K."

150

Kiersten Christensdatter

K

 

 

11/3 1770 "2. S. i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Karen Sørensdr. i Nebel bar Barnet. Testes. Peder Andreesen i Nebel og Hans Nielsen i Schierbech, Maren Andreesdr. i Schierbech og Abelone Bennedsdr. i Nebel."

"Konen Kiersten Jørgensdr. blev indledet den 16de April, 2. Paasked."

150

Christen Hansen

M

 

 

12/4 1770 "Skiærtorsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Ellen?? Christensdatter

Hygum

"Søren Christensens Kone i Ugelvig bar Barnet. Testes. Morten Jensen af Ahndrup?? og Christen Pedersen af Hygum, Johanne Christensdr. begge af Hygum."

"Konen Ellen?? Christensdr. blev indledet den 13de Maji, 4. S. e. P."

150 og 151

Andrees Hansen

M

 

 

12/4 1770 "Skiærtorsdag"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

Anne Marie Andersdatter

Hygum

"Madame Klagenberg af Brøndum-Prgd. bar Barnet. Testes. Rask Hansen og Povel Nielsen af Hygum, Aedel Hansdr. og Mette Christensdr. ibid."

"Konen Anne Marie Andersdr. blev indledet den 10de Junii, Trinitatis Søndag."

151

Hans Christian Gregersen

M

 

 

17/4  1770 "3die Paaskedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Hansen

 

Karen Christensdatter

Lifstrup

"Ann Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Søren Hansen i Hygum og Hans Lassen i Libstrup, Karen Sørensdr. i Nebel og Kiersten Knudsdr. i Libstrup."

"Konen Karen Christensdr. blev indledet den 4de Junii, 2. Pindsed."

151

Hans Christensen

M

 

 

4/11 1770 "21. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Pedersen

 

Aedel Hansdatter

Hygum

"Bereth Sørensdatter af Sædinge bar Barnet. Testes. Søren Hansen af Hygum og Jørgen Nielsen af Smørpøt, Ellen Christensdr. og Johanne Rasksdr. begge af Hygum."

"Konen Aedel Hansdr. blev indledet den 26de Dec., St. Stephan."

151 og 152

Stephan Jepsen

M

3/3

Skærbæk

10/3 1771 "Midfaste"

Vester Nebel kirke

 

 

Jep Sørensen

 

Malene Stephansdatter

Gabel by, Nustrup sogn

"Kiersten Jørgensdatter af Nebel bar Barnet. Testes. Povel Andersen af Schierbech og Peder Povelsen i Ølle Mølle. Ann Kierstine af Schierbech og Karen Sørensdr. af Nebel."

"Konen Malene Stephansdr. blev indledet den  "

152

Ann Marie Povelsdatter

K

 

 

7/4 1771 "1. S. e. Paaske"

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen

 

Maren Andreesdatter

Skærbæk

"Kiersten Jørgensdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Niels Povelsen af Øllevad og Hans Pedersen af Ølle Mølle, Doret Hansdr. af Nebel og Ann Sørensdr. af Øllevad."

"Konen Maren Andreesdatter blev indledet den 12te Maji, 6. S. e. P."

152

Ingeborg Pedersdatter

K

6/5 1771

 

9/5 1771 "Chr. Himmelf."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Maren Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Niels Hansen i Libstrup og Christen Nielsen i Nebel, Karen Christensdr. i Libstrup og Anne Hansdr. ibid."

"Konen Kiersten Hansdatt. blev indledet den 9de Junii, 2. S. e. Tr."

152

Hans Christensen

M

6/8 1771

 

11/8 1771 "11. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

6/8 1771 af faderen

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Ann Sørensdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Povel Andersen i Schierbech og Laurst Andreesen i Soehale, Ann Kierstine Hansdatt. i Schierbech og Margrethe Nielsdr. af Gunderup."

"Konen Kiersten Jørgensdr. blev indledet den 1ste Sept., 14. S. e. Tr."

152 og 153

Hans Hansen

M

22/8 1771

 

25/8 1771 "13 S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Rasksen

 

Ane Jepsdatter

Hygum

"Ann Jensdr. af Gammelbye bar Barnet. Testes. Søren Hansen og Hans Sørensen, Margrethe Pedersdr. og Aedel Hansdr., alle af Hygum."

"Konen Ann Jepsdr. blev indledet den 6te Octobr. 19. S. e. Tr."

153

Ann Dorthe Pedersdatter

K

 

 

22/9 1771 "17. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Povelsen

 

Mette Hansdatter

Øluf Mølle

"Ann Andersdr. af Øllevad bar Barnet. Testes. Gregers Hansen i Libstrup og Povel Andersen i Schierbech, Kiersten Andersdr. i Schierbech og Ann Gregersdr. i Libstrup."

"Konen Mette Hansdr. blev indledet den 10de Nov., 24de S. e. Tr."

153

Andrees Hansen

M

20/9 1771

 

29/9 1771 "18de S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

"af Præsten 17 S. e. Tr."

 

Hans Sørensen

 

Ann Marie Andersdatter

Hygum

"Johanne Christensdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Christen Pedersen og Hans Rasksen i Hygum, A  Christensdr. og Maren Povelsdr. ib."

"Konen Ann Marie Andersdr. blev indledet den 27de Octobr., 22 S. e. Tr."

153

Maren Jepsdatter

K

 

 

10/11 1771 "24de S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jep Hansen

 

Dorthe Hansdatter

Nebel

"Madame Ide Sophie Spangsberg af Strandbye bar Barnet. Testes. Christen Lauridsen i Nebel og Peder Hansen i Spangsberg, Abild Hansdr. i Sædinge og Maren Povelsdr. i Hygum."

"Konen Dorthe Hansdr. blev indledet den 29de Dec., Sønd. efter Juul."

154

Hans Hansen

M

 

 

3/5 1772 "2. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

Ine Hansdatter

Lifstrup

"Ann Hansdr. i Libstrup bar Barnet. Test. Peder Povelsen af Øllemølle og Morten Rasksen i Hygum, Kierstine Hansdr. og Ingeborg Hansdr. i Libstrup."

"Konen Inn Hansdr. blev indledet den 8de Junii, 2. Pindsed."

154

Søren Pedersen

M

 

 

3/5 1772 "2. S. e. P."

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Andreesen

 

Maren Sørensdatter

Nebel

"Ann Marie i Soehale bar Barnet. Test. Peder Lauridsen i Hygum og Hans Rasksen ib., Johanne Raskesdr. ib. og Kiersten Zachariashesdatt. i Nebel."

"Konen Maren Sørensdr. blev indledet den 31te Maji, 6. S. e. P."

154

Maren Sørensdatter

K

 

 

28/6 1772 "2. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Søren Hansen

 

Johanne Christensdatter

Hygum

"Maren Irgnberg?? af Orre bar Barnet. Test. Lambert Hansen af Andrup og Gregers Hansen af Libstrup, Marie Andersdr. og Johanne Raskesdr. af Hygum."

"Konen Johanne Christensdr. blev indledet den 2den Aug., 7. S. e. Tr."

154 og 155

Maren Hansdatter

K

 

 

31/1 1773 "4 S. e. 3 K."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Ellen Christensdatter

Hygum

"Kiersten Mortensdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Christen Hansen og Hans Rasksen, Anne Marie Andersdr. og Mette Christensdr. alle af Hygum."

"Konen Ellen Christensdr. blev indledet den 21de Martii, Midfaste."

155

Doreth Jepsdatter

K

2/9 1773

 

5/9 1773 "13. S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jep Hansen

 

Doreth Hansdatter

Nebel

"Mette Hansdr. af Giesinge bar Barnet. Testes. Peder Lauridsen i Hygum og Hans Rasksen ibid. Abelone Bennedsdr. af Nebel og Else Hansdr. af Spangsberg."

"Konen Doreth Hansdr. blev indledet den 17de Octobr. 19de S. e. Tr."

155

Jørgen Christensen

M

4/12 1773

 

5/12 1773 "2. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Christen Nielsen

 

Kiersten Jørgensdatter

Nebel

"Marie Hansdatt. af Soehale bar Barnet. Testes. Hans Nielsen i Schierbech og Peder Andreesen i Nebel, Kiersten Zachariasdr. i Nebel, og Ann Kierstine Johannisdr. paa Øllegaard."

"Konen Kiersten Jørgensdr. blev indledet den 16de Januarii 1774, 2. S. e. 3 K."

155

Morten Hansen

M

13/12 1773

 

19/12 1773 "4. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

Ann Marie Andersdatter

Hygum

"Ellen Christensdr. af Hygum bar Barnet. Testes. Hans Spangsberg af Strandbye og Niels Christensen i Hygum. Aedel Hansdr. af Hygum og Maren Povelsdr. ib.."

"Konen Ann Marie Andersdr. blev indledet den 30te Januar. 1774. Septuages."

155

Peder Christensen

M

 

 

19/12 1773 "4. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

14/12 1773

 

Christen Sørensen

 

Ann Hansdatter

Lifstrup

"Ann Gregersdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Niels Hansen i Libstrup og Christen Nielsen i Nebel, Kiersten Hansdatt. i Libstrup og Ingeborg Hansdr. af Astrup."

"Konen Ann Hansdr. blev indledet den 27de Februarii 1774."

156

Mette Pedersdatter

K

"den Dec. a. p."

 

1/1 1774

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Kiersten Hansdr. i Libstrup bar Barnet. Testes. Eskild Lauridsen af Tong og Niels Hansen i Libstrup, Kiersten Zachariasdr. i Nebel og Christiana Clausdr. i Astrup."

"Konen Kiersten Hansdr. blev indledet den 27de Februarii."

156

Karen Jørgensdatter

K

18/2 1774

 

27/2 1774

Vester Nebel kirke

i Ølufvad af degnen for svagheds skyld

 

Jørgen Ørbech

degn

madame Inger Fogh Ørbech

Ølufvad

"Madame Warthoe af Roest-Mølle bar Barnet. Testes. ?? Mr. Andersen paa Øllegaard og Hans Nielsen i Schierbech, Johanne Andersdr. i Øllevad og Maren Andreesdr. i Schierbech."

"Mad. Inger Fogh Ørbech blev indledet den 24de April, 3. S. e. P."

156

Karen Nielsdatter

K

 

 

13/3 1774 "Midfaste"

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

Margrethe Frandsdatter Bollerup

Hygum

"Doreth Christensdr. af Saderup bar Barnet. Testes. Hans Christensen af Brøndum og Christen Pedersen af Hygum, Maren Pedersdr. af Hygum og Else Sørensdr. ibid."

"Konen Margrethe Frandsdr. Bollerup blev indledet den 29de April, Bededagen."

156 og 157

Kiersten Hansdatter

K

 

 

13/3 1774 "Midfaste"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Raschsen

 

Ann Jepsdatter

Hygum

"Johanne Raskesdr. af Brøndum bar Barnet. Testes. Hans Hansen?? i Brøndum og Søren Hansen i Hygum, Maren Povelsdr. i Hygum og Maren Christensdr. ibid."

"Konen Ann Jepsdr. blev indledet den 1ste May, 4. S. e. P."

157

Hans Pedersen

M

5/5 1774

 

8/5 1774 "5. S. e. P."

Vester Nebel kirke

af faderen for svagheds skyld

 

Peder Lassen

 

Karen Hansdatter

Nebel

"Dorthe Hansdr. af Nebel bar Barnet. Testes. Gregers Bennedsen af Nebel og Christen Lauridsen ib., Kiersten Jørgensdr. ib. og Kiersten Zachariasdr. ib."

"Konen Karen Hansdr. blev indledet den 29de Trinitatis Søndag."

157

Else Christina Rasmusdatter

K

 

 

2/10 1774 "18 S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Rasmus Holm

 

Inger Jensdatter

Øluf Mølle

"Jomfrue Anne Elisabeth Jessen af Warde bar Barnet. Testes. Mr. Jørgen B?? af Warde og Mr. Christen Andersen paa Øllegaard, Elisabeth Klagenberg af Præstegaarden."

"Konen Inger Jensdatter blev indledet den 20de Nov., 25 S. e. Tr."

157

Kiersten Povelsdatter

K

 

 

27/11 1774 "1. S. i Adv."

Vester Nebel kirke

 

 

Povel Andersen8

 

Maren Andreesdatter

Skærbæk

"Kiersten Andersdatter i Schierbech bar Barnet. Testes. Christen Nielsen og Jep Hansen, begge af Nebel, Maren Sørensdr. ibid og Mette Hansdr. i Ølle Mølle."

"Konen Maren Andreesdr. blev indledet den 15de Januarii 1775."

158

Christen Pedersen

M

29/12 1774

 

1/1 1775

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Ann Hansdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Jacob Filter af Astrup og Niels Hansen af Libstrup, Ingeborg Hansdr. af Astrup og Kiersten Hansdr. af Libstrup."

 

158

Mads Pedersen

M

 

 

1/1 1775

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Anne Gregersdr. af Libstrup bar Barnet. Testes. Svend Hansen af Astrup og Hans Christensen af Libstrup, Else Sørensdr. af Hygum."

"Konen Kiersten Hansdatter blev indledet den 19 Febr. Sexages."

158

Anne Marie Christensdatter

K

10/2 1775

 

19/2 1775 "Sexages." "blev der læst over"

Vester Nebel kirke

af faderen p. gr. a. svaghed

 

Christen Pedersen

 

Aedel Hansdatter

Hygum

"Doreth Hansdr. af Smørpøt bar Anne Marie" øvrige faddere, se post 105

 

158

Mette Christensdatter

K

10/2 1775

 

19/2 1775 "Sexages." "blev der læst over"

Vester Nebel kirke

af faderen p. gr. a. svaghed

 

Christen Pedersen

 

Aedel Hansdatter

Hygum

"Mette Christensdr. af Hygum bar Mette. Testes. Hans Hansen i Nourup og Hans Pedersen i Forum, Povel Nielsen i Hygum og Hans Jensen ibid. Beret Lauridsdr. af Ravnsberg og Anne Marie Andersdr. af Hygum, Maren Povelsdr. af Hygum og Aedel Christensdr. ibid.,

 

158 og 159

Anne Margrethe Hansdatter

K

9/3 1775

 

12/3 1775 "2. S. i Faste"

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Christensen Lassen

 

 

Lifstrup

"Anne Gregersdatter af Libstrup bar Barnet. Testes. Hans Hansen ibid og Niels Povelsen af Øllevad, Peder Lauridsens Kone Kiersten Hansdatt. i Libstrup og Pigen Kiersten Hansdr. ibid."

"Konen ....blev indledet den 23de April, 1. S. e. P."

159

Ole Bagger Jørgensen

M

7/3 1775

 

12/3 1775 "2. S. i Faste"

Vester Nebel kirke

af faderen

 

Jørgen Ørbech

degn

madame Inger Fogh Ørbech

Ølufvad

"Hr. Jens Loftes Kone i Warde bar Barnet. Testes. Zacharias Nielsen i Nebel og Christen Lauridsen ibid, Jomfru Ørsted paa Øllegaard og Kiersten Jørgensdr. i Nebel."

"Madame Inger Fogh Ørbech blev indledet den 23. April."

159

Maren Jensdatter

K

2/6 1775

 

5/6 1775 "2den Pindsedag"

Vester Nebel kirke

 

 

Jens Hansen

 

Ellen Christensdatter

 

"Kiersten Hansdr. af Hostrup bar Barnet. Testes. Niels Christensen af Hygum og Morten Rasksen ibid, Aedel Hansdr. og Ann Jepsdr., begge af Hygum."

"Konen Ellen Christensdr. blev indledet den 16de Julii 5. S. e. Tr."

159

Hans Jepsen

M

 

 

3/9 1775 "12 S. e. Tr."

Vester Nebel kirke

 

 

Jep Hansen

 

Dorthe Hansdatter

Nebel

"Karen Hansdr. i Kraunse bar Barnet. Test. Christen Westergaard i Giesinge og Christen Jepsen i Sædinge, Maren Bølling i Nebel og Else Sørensdatt. i Brøndum."

"Konen Dorthe Hansdr. blev indledet den 15de October."

159 og 160

Jes Smidt

M

26/9 1775

i Povel Andersens hus i Skærbæk

1/10 1775 "16de S. e. Tr. blev der læst over"

Vester Nebel kirke

af degnen for svagheds skyld

uægte

Jes Smidt

skytte på Engelsholm

Rebecca Pedersdatter

 

"Hans Nielsens Kone af Schierbech bar Barnet. Test. Christen Jørgensen af Blaamark og         , Maren Andreesdr. af Schierbech og Anne Kierstine Hansdr. af Ølle Mølle."

"Leyermaalet er begaaet paa Engelsholm"

160

Ingeborg Rasmusdatter

K

 

 

21/4 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Rasmus Holm

 

Inger Jensdatter

Øluf Mølle

"Anne Jensdatter af Kikkenborg bar Barnet. Test. Niels Povelsen af Ølevad og Martias Møller ovre i Roest Mølle, Morten Jensen af Sekiær??, og Kiersten Christensdatter af Blaaholm."

"Konen Inger Jens blev indledet d. 19de Maj."

160

Frands Nielsen

M

 

 

21/4 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Christensen

 

 

Hygum

"Kiersten Olesdatter af Gommesmark bar Barnet, Test. Jens Clausen af Sadderup og Morten Rasksen af Hygom, An Jepsdatter af Hygom og Ingeborg Nielsdatter af Brøndum."

"Konen indl. d. 2den Junij."

160

Bennit Gregersen

M

 

 

19/5 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Gregers Bennitsen

 

 

Nebel

"Abelone Bennitsdatter af Nebel bar Barnet. Test. Hans Jessen af Seistrup, Christen Madsen af Sielborg, An Sørensd. af Nebel og Kiersten?? Hansdatter af Schierbek."

"Konen blev indl. d. 16de Junij."

161

Christen Pedersen

M

 

 

14/7 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Peder Lauridsen

 

Kiersten Hansdatter

Lifstrup

"Christiane Clausdatter af Astrup bar Barnet. Testes. Niels Povelsen i Øllevad og Gregers Hansen i Lifstrup, Maren Gregersdatter og Maren Christensdatter i Lifstrup."

"Konen Kiersten Hansd. blev indl. d. 11. Aug. !0de S. efter Trinit."

161

Niels Pedersen

M

 

 

21/7 1776

Vester Nebel kirke

"af Hr. Huulegaard selv"

 

Peder Nielsen

 

An Pedersdatter

Skærbæk

"Kiersten Andersdatter af Schierbek bar Barnet, Test. Zacharias i Nebel og Christen Nielsen ibid, Kiersten Christensdatter af Blaaholm og Grethe Ionsdatter af Forum??"

"Konen An Pedersd. blev indl. d. 18. Aug. 11 Søndag e. Trinit."

161

Søren Hansen

M

 

 

15/9 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

An Marie Andersdatter

Hygum

Edel Hansdatter bar barnet. Øvrige faddere, se post 117.

 

161

Hans Hansen

M

 

 

15/9 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Sørensen

 

An Marie Andersdatter

Hygum

Maren Povelsdatter af Hygum bar Barnet. "Faddere til dem begge vare Hans Rasksen og Jens Rasksen i Hygom, Gregers Bennidsen og Christen Lauritsen af Nebel, Ohret?? Frandsdr.?? An Sørens S. og Mette Christensd. af Hygom, samt Dorthe Hansdatter af Nebel."

"Konen An Marie Andersdatter blev indledet d. 3. Nov. 22 p. Trinit."

161

Jep Hansen

M

 

 

13/10 1776 "19de S. e. Trin."

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Rasksen

 

 

Hygum

"Johanne Christensd. af Hygom bar Barnet, Test. Niels Lauridsen i Brønd. og Peder Christensen i Hostrup, Ohret?? Fransdr.?? i Hygom og Maren Pedersd. ib."

"Konen blev indledet 24de Nov., 23de S. e. Trin."

162

Christen Hansen

M

 

 

10/11 1776

Vester Nebel kirke

 

 

Hans Jensen

 

Ellen Christensdatter

Hygum

"Hans Christensens Hustru i Schads bar Barnet. Test. Hans Rasks. og Jens Rasks. i Hyg., Mette Christensdatter af Hyg. og Maren Pedersdatter ibid."

"Konen Ellen Christend blev indl. d. 26de Dec. 1776."

162

Søren Nielsen

M

 

 

16/2 1777

Vester Nebel kirke

 

 

Niels Jensen

 

Kirsten

Lifstrup

"Christen Sørensens Kone i Lifstrup bar Barnet. Test. Gregers Hansen i Lifstrup, Hans Lassen ibid. Peder Lauritsen i Lifstrup og Kiersten Hansdatter i Lifstrup."

"Konen Kirsten blev indledet d. 16de Martii."

Til kirkebøger